ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

The.NET Framework 4 ไม่พร้อมใช้งานบน Windows Update

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982671
สรุป
Microsoft ใน.NET Framework จะครอบคลุม และความสอดคล้องกันโปรแกรมรูปแบบ .NET Framework ถูกใช้เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้ใช้ที่มองเห็น stunning พบ การสื่อสารรื่น และมีความปลอดภัย และความสามารถในการรุ่นช่วงของกระบวนการทางธุรกิจ 4 กรอบงานการ.NET การทำงานด้านข้างโดยด้านข้าง ด้วย.NET Framework รุ่นเก่า โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานบน.NET Framework รุ่นก่อน จะดำเนินต่อให้เรียกใช้ในรุ่นที่ใช้สำหรับเป็นค่าเริ่มต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม
4 Framework .NET ในจะพร้อมใช้งานบน Windows Update (WU) และบริการการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของ Windows (WSUS) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 Framework ของ.NET ถูกนำออกใช้เป็นการปรับปรุงที่เลือกกำหนดได้ใน Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2

บน WSUS, 4 กรอบงานการ.NET ถูกปรับปรุงไม่จำเป็นใน Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และใน Windows Server 2008 R2
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework คลิกลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ.NET Framework 4 ไคลเอ็นต์ของส่วนกำหนดค่า แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ