ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

การสำรองข้อความที่ได้รับและที่ติดต่อใน Outlook 2010

ข้อความสั้น
บทความนี้อธิบายวิธีการสำรองข้อความอีเมลและข้อมูลที่ติดต่อไปยังหน่วยความจำ USB หรือ CD-R ใน Outlook 2010 ด้วยการใช้บทสนทนาและรูปภาพ
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
ฉันเพิ่งเริ่มใช้ Office 2010 และเห็นว่าใช้ง่ายมากเลย โดยเฉพาะ Outlook 2010 ฉันชอบเป็นพิเศษ
ฉันอยากรู้ว่าฉันจะสำรองข้อความอีเมลและที่ติดต่อไปยัง CD-R ได้ไหม เผื่อว่าคอมพิวเตอร์เสีย
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-notice.gif
ขอแนะนำให้คุณสร้างข้อมูลสำรองด้วยการใช้ฟังก์ชันส่งออกที่มีอยู่ใน Outlook 2010 การส่งออกหมายถึงการนำข้อมูลออกไปยังที่อื่น สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการส่งออกข้อความและข้อมูลที่ติดต่อของ Outlook 2010 และคัดลอกข้อมูลลงบน CD-R
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
ฉันจะลองใช้ฟังก์ชันนี้ดู บอกหน่อยได้ไหมว่าต้องทำอย่างไร
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
ใน Outlook 2010 ให้คลิก เปิด ในแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก นำเข้า


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-say.gif
ตัวช่วยสร้างการนำเข้า/ส่งออก จะปรากฏขึ้น
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
ถูกต้อง เลือก ส่งออกไปยังแฟ้ม จากนั้นคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
ฉันได้รับข้อความให้เลือก "สร้างแฟ้มชนิด:"
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
เลือก แฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ที่นี่และคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-wonder.gif
คราวนี้ Outlook แสดงข้อความให้ เลือกโฟลเดอร์ที่จะส่งออกจาก หมายถึงโฟลเดอร์ที่ฉันต้องการสำรองข้อมูลใช่หรือไม่
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
ถูกต้อง เลือก โฟลเดอร์ส่วนบุคคล ที่นี่ และตรวจสอบว่าได้เลือก รวมโฟลเดอร์ย่อย ไว้ วิธีนี้ทำให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลทั้งหมดใน Outlook 2010 จากนั้นคลิก ถัดไป


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-standard.gif
สิ่งที่ฉันต้องทำต่อไปก็คือกำหนดชื่อแฟ้มข้อมูลสำรอง และเลือกโฟลเดอร์ปลายทางใช่หรือไม่
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
ถูกต้อง ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มชื่อ "backup.pst" จะถูกสร้างบนเดสก์ท็อป ถ้าคุณไม่มีปัญหากับการกำหนดค่านี้ ให้ดำเนินการต่อได้เลย


สำหรับส่วน ตัวเลือก เมื่อคุณส่งออกเป็นครั้งแรก คุณไม่จำเป็นต้องเลือก แต่สำหรับครั้งที่สองเป็นต้นไป คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีข้อมูลซ้ำซ้อนระหว่างข้อมูลที่มีอยู่และข้อมูลที่คุณต้องการส่งออก ต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่คุณสามารถทำได้

แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่ส่งออก : เมื่อมีร่ายการที่ซ้ำกัน ข้อมูลที่ซ้ำจะถูกแทนที่ด้วยแฟ้มที่ส่งออกใหม่

อนุญาตให้มีการสร้างรายการที่ซ้ำกัน : ข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถูกแทนที่ และข้อมูลที่ซ้ำกันจะถูกเพิ่มไปยังแฟ้มข้อมูลสำรอง

ไม่ส่งออกรายการที่ซ้ำกัน :  ข้อมูลที่ซ้ำกันจะไม่ถูกคัดลอกในแฟ้มข้อมูลสำรอง
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-yes.gif
ในขั้นสุดท้ายฉันควรคลิก เสร็จสิ้น หรือยัง
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-explain.gif
เกือบลืมไป เมื่อคุณคลิก เสร็จสิ้น กล่องโต้ตอบถัดไปจะปรากฏ ถ้าคุณตั้งรหัสผ่านในที่นี้ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดแฟ้มข้อมูลสำรอง ถ้าคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่ารหัสผ่าน ให้คลิก ตกลง


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-exclamation.gif
การส่งออกเริ่มแล้ว


http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-smile.gif
เมื่อการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ ให้ใส่หน่วยความจำ USB หรือ CD-R ในคอมพิวเตอร์ และคัดลอกแฟ้มข้อมูลสำรองไปยังสื่อ ขั้นตอนนี้จะทำให้การสำรองเสร็จสมบูรณ์
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-question.gif
ฉันควรทำอย่างไรถ้าต้องการโหลดแฟ้มข้อมูลสำรองใน Outlook 2010
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/a-b_student-standard.gif
สำหรับวิธีโหลดแฟ้มข้อมูลสำรองเข้าสู่ Outlook 2010 โปรดดูที่ "การนำเข้าข้อความและที่ติดต่อที่สำรองไว้ใน Outlook 2010"
http://support.microsoft.com/library/images/support/kbgraphics/public/ja/pctalk/faces/q-g_student-smile.gif
ขอบคุณนะ ดีใจจังที่ได้รู้วิธีสำรองข้อมูลใน Outlook 2010
">