ความเสียหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ NAT-T ของ IPsec ใน Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982922
บทความนี้ถูกเก็บถาวรแล้วเนื้อหาของบทความจึงถูกนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) คอมพิวเตอร์นี้อยู่หลังการแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) อุปกรณ์
  • คุณสามารถสร้าง Internet Protocol (IPsec) การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอยู่แปล traversal (NAT T) เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถเข้าถึงบางทรัพยากรบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
ในสถานการณ์สมมตินี้ ความเสียหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลเครือข่าย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลของเครือข่ายไม่ดี

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้การเข้ารหัสลับของค่า NULL จะรวบรวมข้อมูลเครือข่าย สืบเครือข่ายที่จับมาบ่งชี้ว่า เกิด TCP retransmission จำนวนมาก

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการแปลง NAT-T ของ IPsec ไม่ถูกต้องใช้หมายเลขลำดับ TCP ของแพ็คเก็ตแรกสำหรับการส่งข้อมูลทั้งหมดในnet_buffer_listโครงสร้าง ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เกิดความเสียหายของข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ IPsec NAT-T
การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นได้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
    รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
    6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2239131,23223 2010 Apr14:50x86
Tcpip.sys6.0.6002.22391912,25626 2010 Apr11:10x86
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2239140,44823 2010 Apr15:10x64
Tcpip.sys6.0.6002.223911,424,25626 2010 Apr06:45x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tcpipreg.sys6.0.6002.2239180,89623 2010 Apr15:04IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.223912,966,40026 2010 Apr06:37IA-64
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจา NAT T แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการnet_buffer_listโครงสร้าง การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,230
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_948bb5a485a994f1e998f91050550b6c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_7fb510d697569509.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม717
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_df7cccc7c55589a56150dc8a13c1b753_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_8dfcd60778d9319a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_882cff361bf8f60d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,845
วันที่ (UTC)26 2010 Apr
เวลา (UTC)16:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_b52ddb817cf23c77.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,400
วันที่ (UTC)26 2010 Apr
เวลา (UTC)16:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มAmd64_565de595b576709754100f55f59299b7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_33a275cc1051cd18.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม721
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_7b137ef658c8975f06c7b01a69dc70b4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_1f1703f0e8c28bd7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_e44b9ab9d4566743.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,122
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)04:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_114c7705354fadad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,422
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)04:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,256
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ชื่อแฟ้มIa64_41ba0d88c77832b9195e96f9d4987894_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_331c544ec98fa7ae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_882ea32c1bf6ff09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,118
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)05:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22391_none_b52f7f777cf04573.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,411
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)05:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,247
วันที่ (UTC)27 2010 Apr
เวลา (UTC)06:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982922 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/12/2015 04:29:31 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbhotfixserver kbqfe kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB982922 KbMtth
คำติชม