เกิดข้อผิดพลาด "PowerPoint ไม่สามารถแทรกวิดีโอจากแฟ้มที่เลือก" เมื่อคุณพยายามที่จะแทรกวิดีโอ mpeg-2 ในงานนำเสนอ PowerPoint 2013 หรือ 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982954
อาการ
เมื่อคุณพยายามที่จะแทรกวิดีโอ mpeg-2 ที่เข้า 2013 PowerPoint Microsoft หรืองานนำเสนอ 2010 คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

PowerPoint ไม่สามารถแทรกวิดีโอจากแฟ้มที่เลือก ตรวจสอบว่า ตัวแปลงสัญญาณจำเป็นสำหรับรูปแบบสื่อนี้มีการติดตั้ง และลองอีกครั้ง
รหัสการแจ้งเตือน: 400737

อย่างไรก็ตาม วิดีโอเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วใน Windows Media Player
สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก PowerPoint 2013 หรือ 2010 ต้องสามารถเป็นข้อมูลเฟรมเฟรมในเนื้อหาใด ๆ ที่มีเล่น PowerPoint ต้องใช้ฟังก์ชันนี้ในการแสดงภาพโปสเตอร์เฟรมของวิดีโอเฉพาะ ตัวอย่าง เนื่องจากกระบวนการถอดรหัสวิดีโอที่ถูกใช้ โดย PowerPoint 2013 หรือ 2010 ระดับเฟรมเฟรมจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางวิดีโอ MPEG-2
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

แปลงวิดีโอเป็นรูปแบบ Windows Media Video (.wmv)

เมื่อต้องการแปลงวิดีโอไปเป็นรูปแบบ Windows Media Video (.wmv) คุณสามารถใช้ Microsoft Expression Encoder 4 Pro

ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณวิดีโออื่น ๆ

ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณวิดีโอจากแหล่งอื่นที่สนับสนุนรูปแบบวิดีโอที่ถูกใช้ โดยภาพวิดีโอ เมื่อต้องการค้นหาตัวแปลงสัญญาณเข้ากันได้กับ Windows แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ FOURCC.org: Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาการสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลภายนอก

ใช้ตัวควบคุมของ Windows Media Player ใน PowerPoint

แทรกตัวควบคุม Windows Media Player ลงบนภาพนิ่ง และจากนั้น ให้เล่นวิดีโอโดยใช้ตัวควบคุมนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
291879 วิธีการเล่นคลิปสื่อใน PowerPoint โดยใช้ Windows Media Player
หมายเหตุ วิธีแก้ปัญหานี้ฝังวิดีโอลงในงานนำเสนอ แทน การเชื่อมโยงจะถูกแทรกลงในงานนำเสนอ สำหรับกระทำสูงสุด วางแฟ้มวิดีโอในโฟลเดอร์สาธารณะที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้ทั้งหมดก่อนที่คุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอ

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982954 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 02/09/2016 03:44:00 - ฉบับแก้ไข: 10.0

Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint Home and Student 2010

  • kbprb kbpubtypekc kbtshoot kbvideo kbmt KB982954 KbMtth
คำติชม