หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ใหม่เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดูการ Office 2010 หรือเอกสาร Office 2007 ในโปรแกรม Internet Explorer 7 หรือ ใน Internet Explorer 8

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982995
อาการ
เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร Office 2007 หรือ Microsoft Office 2010 ใน Windows Internet Explorer 7 หรือ ใน Internet Explorer 8 อาจไม่มีเปิดเอกสารในหน้าต่างเดียวกันเป็น Internet Explorer แทน เอกสารเปิด ใน Word 2010 แอพลิเคชัน หน้าต่างใหม่ Excel 2010 แอพลิเคชันหน้าต่างใหม่ หรือ ในหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ PowerPoint 2010 ใหม่
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าค่า BrowserFlags DWORD ได้ถูกเพิ่มไปยังรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า BrowserFlags DWORD คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
927009 หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดูเอกสารโปรแกรม Microsoft Office 2007 ใน Windows Internet Explorer 7 หรือ Internet Explorer 8

การแก้ไข
เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ไป "ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง"

ต่อไปนี้เป็นการแก้ไขได้ง่าย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ คลิกปุ่มดาวน์โหลด ในกล่องโต้ตอบดาวน์โหลดแฟ้มคลิกเรียกใช้หรือเปิดและจากนั้น ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกโซลูชัน fix ง่ายไปยังแฟลชไดรฟ์หรือซีดี และจากนั้น เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหานี้เอง

50514 การแก้ไขได้ง่าย

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการปกป้องเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณทำการปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. เริ่มแผ่นจดบันทึก
  2. คัดลอก และวางข้อความต่อไปนี้กับแผ่นจดบันทึก:
    Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.8]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.RTF.8]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.Document.12]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Word.DocumentMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:80000024[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.8]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.12]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:80000A00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.8]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.Show.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.ShowMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.8]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShow.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12]"BrowserFlags"=dword:800000A0
  3. บันทึกแฟ้มเป็น ชื่อแฟ้มลงทะเบียน
  4. คลิกสองครั้ง ชื่อแฟ้มtorun .reg สคริปต์ของรีจิสทรีนี้
  5. เริ่มโปรแกรม Internet Explorer 7

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข คุณได้เสร็จสิ้นส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถโปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสาร Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมแทนใน Internet Explorer คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
162059 วิธีการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสาร Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมแทนใน Internet Explorer
fixit แก้ไขปัญหา

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 982995 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/25/2015 22:03:00 - ฉบับแก้ไข: 6.0

Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010, Microsoft Office Basic 2007

  • kbsurveynew kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB982995 KbMtth
คำติชม