ตัวเชื่อมต่อไม่ย้ายเมื่อคุณย้ายรูปร่างใน Microsoft Word

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983050
อาการ
พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ในเอกสาร Microsoft Word คุณแทรกรูปร่างต่าง ๆ
  • คุณแทรกตัวเชื่อมต่อการเชื่อมโยงของรูปร่างสอง
  • คุณเลือกรูปร่างหนึ่ง และคุณย้ายรูปร่างไปยังตำแหน่งอื่น

ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวเชื่อมต่อไม่ย้ายไปพร้อมกับรูปร่าง
สาเหตุ
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อรูปร่าง
การแก้ไข
เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ แทรกรูปร่างและตัวเชื่อมต่อในแบบผืนผ้าใบรูปวาดใหม่ เมื่อรูปร่างและตัวเชื่อมต่อถูกแทรกลงในผืนผ้าใบรูปวาดแบบใหม่ ตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อกับรูปร่าง และ ตัวเชื่อมต่อยังคงเชื่อมต่อไปยังรูปร่างเมื่อคุณย้ายรูปร่าง

เมื่อต้องการแทรกแบบใหม่วาด บนแท็บแทรกคลิกรูปร่างในกลุ่มภาพประกอบและจากนั้น คลิกผืนผ้าใบรูปวาดใหม่ แทรกรูปร่างและตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวาดรูปร่างและตัวเชื่อมต่อ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 983050 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/24/2015 05:22:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Word 2016, Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010

  • kbsurveynew kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbmt KB983050 KbMtth
คำติชม