ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง
ลงชื่อเข้าใช้
Cart

"คุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายการในโฟลเดอร์นี้" ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแม้ว่าคุณมีสิทธิ์ไปยังโฟลเดอร์ใน Outlook 2010

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983114
อาการ
พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณมี Microsoft Outlook 2010 โปรไฟล์ที่มีสองบัญชี Microsoft Exchange Server ทั้งสองบัญชีมีสาธารณะเก็บโฟลเดอร์
  • คุณสร้างโฟลเดอร์ที่มองเห็นบัญชีทั้งคู่ บัญชีหนึ่งไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์ และบัญชีอื่น ๆ มีสิทธิ์ในการเข้าถึงโฟลเดอร์
  • คุณใช้บัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ในการพยายามที่จะสร้างการลงรายการบัญชีในโฟลเดอร์ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    คุณไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายการในโฟลเดอร์นี้
     
  • ในส่วน Outlook เดียวกัน คุณต้องใช้บัญชีที่มีสิทธิ์ในการพยายามที่จะสร้างการลงรายการบัญชีในโฟลเดอร์เดียวกัน

ในสถานการณ์สมมตินี้ ได้รับข้อความข้อผิดพลาดเดียวที่มีการกล่าวถึงก่อนหน้านี้

สาเหตุ
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแคชสำหรับ Outlook 2010 จะไม่ได้ทำการให้ว่างเมื่อคุณสลับบัญชีในโพรไฟล์เดียวกัน เนื่องจากบัญชีที่ไม่มีสิทธิ์ในการพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์ บัญชีนี้มีความเป็นเจ้าของโฟลเดอร์จนกว่าคุณเริ่มต้น Outlook 2010
การหลีกเลี่ยงปัญหา
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ออกจาก Outlook 2010 แล้ว รีสตาร์ท Outlook 2010 ซึ่งล้างแคภายในที่ใช้ โดย Outlook 2010 สำหรับการเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะ

หมายเหตุ:หลังจากที่คุณเริ่มต้น Outlook 2010 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ก่อนเพื่อพยายามเข้าถึงโฟลเดอร์
O2010KBGA + โฟลเดอร์ OL14 OL2010 30 ลงรายการบัญชี

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ