เบราว์เซอร์ของคุณไม่ได้รับการสนับสนุน

คุณต้องปรับปรุงเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อใช้งานไซต์

ปรับปรุงเป็น Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด

arClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ความปลอดภัยนี้ถ้าไม่มีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการลบการปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าโปรแกรมและคุณลักษณะรายการในแผงควบคุม

การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนสินค้า

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้:
974470 MS09 061: คำอธิบายของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ใน Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 Service Pack 2: 13 ตุลาคม 2009
ข้อมูลแฟ้ม
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้รุ่น ในอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในแบบวันและเวลารายการในแผงควบคุม

รุ่นสำหรับ Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 32-bit:

สาขาบริการ GDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 Apr07:44
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr07:41
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr07:45
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr06:03
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 Apr07:46
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:56
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr07:สีกัน
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr06:04
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 Apr07:สีกัน
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr07:42
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:58
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 Apr06:05
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 Apr06:05
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 Apr07:48
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr07:44
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr07:45
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:59
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr07:46
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 Apr07:00
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr07:สีกัน
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr07:48
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:07
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:08
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:06
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:06
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:09
Mscorlib.dll2.0.50727.42064,550,65621 2010 พฤษภาคม10:56
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:16
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:16
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:16
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:16
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:16
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:16
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:16
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:16
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:16
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:22
Mscordacwks.dll2.0.50727.4206989,01621 2010 พฤษภาคม10:56
Mscorwks.dll2.0.50727.42065,813,07221 2010 พฤษภาคม10:56
Sos.dll2.0.50727.4206388,93621 2010 พฤษภาคม10:56
สาขาบริการ LDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 Apr06:20
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:17
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:20
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr05:54
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 Apr06:21
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:13
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:22
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr05:54
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 Apr06:23
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr06:18
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:15
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 Apr05:55
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 Apr05:56
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 Apr06:25
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:20
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr06:21
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:18
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:22
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 Apr06:19
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:24
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:26
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr05:57
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr05:58
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:11
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:11
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:14
Mscorlib.dll2.0.50727.44544,550,65619 2010 พฤษภาคม11:39
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:21
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:21
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:21
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:21
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:21
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:21
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:21
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:21
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:21
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:26
Mscordacwks.dll2.0.50727.4454989,01619 2010 พฤษภาคม11:39
Mscorwks.dll2.0.50727.44545,819,72819 2010 พฤษภาคม11:41
Sos.dll2.0.50727.4454388,93619 2010 พฤษภาคม11:41

รุ่นสำหรับ Windows Vista Service Pack 2 และ 64 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows บิต:

สาขาบริการ GDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr20:51ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr20:51ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr20:54ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.42064,567,04021 2010 พฤษภาคม10:58x64
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:01ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:01ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:01ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:01ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:01ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:01ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:01ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:01ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:01ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:06ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.42061,764,69621 2010 พฤษภาคม10:58x64
Mscorwks.dll2.0.50727.420610,074,44821 2010 พฤษภาคม10:58x64
Sos.dll2.0.50727.4206485,19221 2010 พฤษภาคม10:58x64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 Apr08:06x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr08:03x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr08:07x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr06:06x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 Apr08:08x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr07:56x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr08:08x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr06:07x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 Apr08:09x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr08:04x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr07:58x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 Apr06:08x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 Apr06:09x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 Apr08:10x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr08:05x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr08:06x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr07:59x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr08:08x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 Apr08:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr08:09x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr08:10x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:10x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:12x86
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:06ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:06ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:09ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.42064,550,65621 2010 พฤษภาคม10:56x86
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:16ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:16ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:16ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:16ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:16ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:22ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.4206989,01621 2010 พฤษภาคม10:56x86
Mscorwks.dll2.0.50727.42065,813,07221 2010 พฤษภาคม10:56x86
Sos.dll2.0.50727.4206388,93621 2010 พฤษภาคม10:56x86
สาขาบริการ LDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr20:49ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr20:49ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr20:51ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.44544,567,04019 2010 พฤษภาคม11:37x64
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr20:55ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr20:56ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr20:56ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr20:56ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr20:56ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr20:56ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr20:56ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr20:56ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr20:56ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr20:58ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.44541,758,55219 2010 พฤษภาคม11:37x64
Mscorwks.dll2.0.50727.445410,053,96819 2010 พฤษภาคม11:38x64
Sos.dll2.0.50727.4454485,19219 2010 พฤษภาคม11:39x64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016352,25616 2009 Apr06:38x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:35x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:39x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr05:57x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016425,98416 2009 Apr06:40x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:33x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:41x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr05:57x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016331,77616 2009 Apr06:42x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr06:37x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:35x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 Apr05:58x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 Apr05:59x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016290,81616 2009 Apr06:43x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:38x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr06:40x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016303,10416 2009 Apr06:36x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016307,20016 2009 Apr06:41x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016397,31216 2009 Apr06:37x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:42x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016299,00816 2009 Apr06:44x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr05:59x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:00x86
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:11ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:11ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:14ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.44544,550,65619 2010 พฤษภาคม11:39x86
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:21ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:21ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:21ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:21ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:21ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:26ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.4454989,01619 2010 พฤษภาคม11:39x86
Mscorwks.dll2.0.50727.44545,819,72819 2010 พฤษภาคม11:41x86
Sos.dll2.0.50727.4454388,93619 2010 พฤษภาคม11:41x86

รุ่นสำหรับ Windows Vista Service Pack 2 และ Windows Server 2008 IA-x64:

สาขาบริการ GDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:25ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:25ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:28ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.42064,009,98421 2010 พฤษภาคม10:57IA 64
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:34ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:34ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:34ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:34ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:34ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:34ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:34ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:34ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:34ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:37ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.42063,084,63221 2010 พฤษภาคม10:57IA 64
Mscorwks.dll2.0.50727.420620,150,60821 2010 พฤษภาคม10:57IA 64
Sos.dll2.0.50727.4206872,77621 2010 พฤษภาคม10:57IA 64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr06:11x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr06:11x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 Apr06:13x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 Apr06:14x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:15x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:16x86
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:06ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:06ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:09ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.42064,550,65621 2010 พฤษภาคม10:56x86
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:16ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:16ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:16ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:16ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:16ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:16ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:22ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.4206989,01621 2010 พฤษภาคม10:56x86
Mscorwks.dll2.0.50727.42065,813,07221 2010 พฤษภาคม10:56x86
Sos.dll2.0.50727.4206388,93621 2010 พฤษภาคม10:56x86
สาขาบริการ LDR
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลา
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:09ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:09ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:10ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.44544,009,98419 2010 พฤษภาคม11:42IA 64
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:14ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:14ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:14ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:14ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:14ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:14ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:14ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:14ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:14ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:17ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.44543,085,14419 2010 พฤษภาคม11:42IA 64
Mscorwks.dll2.0.50727.445420,176,20819 2010 พฤษภาคม11:44IA 64
Sos.dll2.0.50727.4454872,77619 2010 พฤษภาคม11:44IA 64
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016315,39216 2009 Apr06:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016311,29616 2009 Apr06:00x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016348,16016 2009 Apr06:01x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016319,48816 2009 Apr06:02x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:03x86
Mscorlib.resources.dll2.0.50727.4016278,52816 2009 Apr06:04x86
Big5.nlpไม่มี66,72803 2009 Apr21:11ไม่มี
Bopomofo.nlpไม่มี82,17203 2009 Apr21:11ไม่มี
Ksc.nlpไม่มี116,75603 2009 Apr21:14ไม่มี
Mscorlib.dll2.0.50727.44544,550,65619 2010 พฤษภาคม11:39x86
Normidna.nlpไม่มี59,34203 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfc.nlpไม่มี45,79403 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfd.nlpไม่มี39,28403 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfkc.nlpไม่มี66,38403 2009 Apr21:21ไม่มี
Normnfkd.nlpไม่มี60,29403 2009 Apr21:21ไม่มี
Prc.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:21ไม่มี
Prcp.nlpไม่มี83,74803 2009 Apr21:21ไม่มี
Sortkey.nlpไม่มี262,14803 2009 Apr21:21ไม่มี
Sorttbls.nlpไม่มี20,32003 2009 Apr21:21ไม่มี
Xjis.nlpไม่มี28,28803 2009 Apr21:26ไม่มี
Mscordacwks.dll2.0.50727.4454989,01619 2010 พฤษภาคม11:39x86
Mscorwks.dll2.0.50727.44545,819,72819 2010 พฤษภาคม11:41x86
Sos.dll2.0.50727.4454388,93619 2010 พฤษภาคม11:41x86
การปรับปรุง security_patch security_update ความปลอดภัยจุดบกพร่องปัญหาช่องโหว่ที่ผู้โจมตีที่ประสงค์ร้ายโกงรีจิสทรี unauthenticated บัฟเฟอร์ overrun ยาวเกินขอบพิเศษต้องเขตพิเศษ-crafted ปฏิเสธเซอร์วิส TSE DoS

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 983589 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/10/2010 18:22:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Vista Service Pack 2
  • kbsecadvisory kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbqfe kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB983589 KbMtth
คำติชม
/c.microsoft.com/ms.js'" + "'><\/script>");