ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การกรองข้อมูลที่คุณนำเข้ามายัง Power Pivot

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกมายัง Power Pivotคุณสามารถเลือกคอลัมน์ที่ต้องการจากแต่ละตาราง และกรองเพื่อจำกัดจำนวนแถวในตัวแบบข้อมูลของคุณ

 1. ใน Excel แท็บ Power Pivot > จัดการตัวแบบข้อมูล เพื่อเปิดหน้าต่าง Power Pivot

 2. คลิก หน้าแรก > รับข้อมูลภายนอก ให้คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้เพื่อเปิด ตัวช่วยสร้างการนำเข้าตาราง: จากฐานข้อมูล, จากรายงาน, จากบริการข้อมูล หรือ จากแหล่งข้อมูลอื่น

 3. ในหน้า เลือกตารางและมุมมอง ให้เลือกตาราง แล้วคลิก แสดงตัวอย่าง & กรอง

 4. เมื่อต้องการแยกคอลัมน์ออก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายถัดจากคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการนำเข้า

 5. เมื่อต้องการลดแถว ให้ระบุตำแหน่งคอลัมน์ซึ่งมีเกณฑ์ที่คุณต้องการกรอง แล้วคลิกลูกศรลงทางด้านขวาของส่วนหัวคอลัมน์ ในเมนู ตัวกรองอัตโนมัติ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. ในรายการค่าของคอลัมน์ ให้เลือกหรือล้างค่าอย่างน้อยหนึ่งค่าเพื่อกรอง ตัวอย่างเช่น หากคอลัมน์มีชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ ให้เลือกเฉพาะประเภทที่คุณต้องการนำเข้าเท่านั้น ถ้าจำนวนค่ามีมากไป แต่ละค่าอาจไม่แสดงในรายการ คุณจะเห็นข้อความ "มีรายการที่จะแสดงมากเกินไป" แทน

  2. คลิก ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ (ขึ้นอยู่กับชนิดของคอลัมน์) แล้วคลิกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งของตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (เช่น เท่ากับ) หรือคลิก ตัวกรองแบบกำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบ ตัวกรองแบบกำหนดเอง ให้สร้างตัวกรอง

   หมายเหตุ: ถ้าคุณดำเนินการผิดพลาดและต้องการเริ่มใหม่ ให้คลิก ล้างตัวกรองแถว

 6. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกเงื่อนไขตัวกรอง และกลับสู่หน้า เลือกตารางและมุมมอง ของตัวช่วยสร้าง ในตอนนี้ คอลัมน์ รายละเอียดตัวกรอง จะมีการเชื่อมโยง ตัวกรองที่นำไปใช้ คลิกการเชื่อมโยงนั้นเพื่อตรวจทานนิพจน์ตัวกรองที่ตัวช่วยสร้างได้สร้างขึ้น ไวยากรณ์ของแต่ละนิพจน์ตัวกรองจะขึ้นอยู่กับตัวให้บริการ และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ รายละเอียดตัวกรอง

 7. คลิก เสร็จสิ้น เพื่อนำเข้าข้อมูลโดยนำตัวกรองไปใช้

ตัวกรองที่ลดจำนวนข้อมูลที่นำเข้าจะถูกนำไปใช้ระหว่างการดำเนินการนำเข้าเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มตัวกรองหลังจากนำเข้าข้อมูลแล้ว แล้วจึงรีเฟรชเพื่อรับชุดแถวที่มีขนาดเล็กกว่า

ตัวกรองที่ควบคุมข้อมูลที่จะแสดงใน Excel หรือใน Power Pivot จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างง่ายดายทุกเมื่อ โปรดทราบว่าการกรองชุดข้อมูลที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเวิร์กบุ๊ก แต่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่จะแสดงเท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณกังวลเรื่องขนาดของไฟล์ การกรองข้อมูลขณะที่คุณนำเข้าจะช่วยให้เวิร์กบุ๊กมีขนาดเล็กลงได้

สำหรับตัวดึงข้อมูล คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะคอลัมน์ที่นำเข้า คุณไม่สามารถกรองแถวตามค่าได้ เว้นแต่แหล่งของตัวดึงข้อมูลจะเป็นรายงาน และมีการกำหนดพารามิเตอร์ให้กับรายงานนั้น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×