หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
การใช้งานทั่วไปของฟังก์ชัน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
การใช้งานทั่วไปของฟังก์ชัน

การกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ด้วยการใช้ชื่อ คุณสามารถทําให้สูตรของคุณเข้าใจและบํารุงรักษาได้ง่ายขึ้น คุณสามารถกําหนดชื่อให้กับช่วงของเซลล์ ฟังก์ชัน ค่าคงที่ หรือตารางได้ เมื่อคุณนําหลักปฏิบัติในการใช้ชื่อในเวิร์กบุ๊กของคุณมาใช้ คุณสามารถอัปเดต ตรวจสอบ และจัดการชื่อเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ตั้งชื่อเซลล์

 1. เลือกเซลล์

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ

  กล่องชื่อ

 3. กด Enter

เมื่อต้องการอ้างอิงค่านี้ในตารางอื่น ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) และ ชื่อ แล้วเลือก Enter 

กำหนดชื่อจากช่วงที่เลือก

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการตั้งชื่อ รวมทั้งป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์

 2. เลือกสูตร>สร้างจากส่วนที่เลือกไว้

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างชื่อจากส่วนที่เลือก ให้ระบุตําแหน่งที่ตั้งที่มีป้ายชื่อโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แถวด้านบน, คอลัมน์ด้านซ้าย, แถวด้านล่าง หรือ คอลัมน์ด้านขวา

 4. เลือก ตกลง

  Excel ตั้งชื่อเซลล์โดยยึดตามป้ายชื่อในช่วงที่คุณกำหนดไว้

ใช้ชื่อในสูตร

 1. เลือกเซลล์ และใส่สูตร

 2. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการใช้ชื่อในสูตรนั้น

 3. พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ และเลือกชื่อจากรายการที่ปรากฏ

  หรือ เลือกสูตร > ใช้ในสูตร และเลือกชื่อที่คุณต้องการใช้

 4. กด Enter

จัดการชื่อในเวิร์กบุ๊กของคุณด้วยตัวจัดการชื่อ

 1. บน Ribbon ให้ไปที่ สูตร >ตัวจัดการชื่อ  จากนั้นคุณสามารถสร้าง แก้ไข ลบ และค้นหาชื่อทั้งหมดที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กได้

ตั้งชื่อเซลล์

 1. เลือกเซลล์

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ

  กล่องชื่อ

 3. กด Enter

กำหนดชื่อจากช่วงที่เลือก

 1. เลือกช่วงที่คุณต้องการตั้งชื่อ รวมทั้งป้ายชื่อแถวหรือคอลัมน์

 2. เลือกสูตร>สร้างจากส่วนที่เลือกไว้

 3. ในกล่องโต้ตอบ การสร้างชื่อจากส่วนที่เลือก ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่มีป้ายชื่อโดยเลือกกล่องโดยกาเครื่องหมายที่ แถวด้านบน, คอลัมน์ด้านซ้าย, แถวด้านล่าง หรือ คอลัมน์ด้านขวา

 4. เลือก ตกลง

  Excel ตั้งชื่อเซลล์โดยยึดตามป้ายชื่อในช่วงที่คุณกำหนดไว้

ใช้ชื่อในสูตร

 1. เลือกเซลล์ และใส่สูตร

 2. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการใช้ชื่อในสูตรนั้น

 3. พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ และเลือกชื่อจากรายการที่ปรากฏ

  หรือ เลือกสูตร > ใช้ในสูตร และเลือกชื่อที่คุณต้องการใช้

 4. กด Enter

จัดการชื่อในเวิร์กบุ๊กของคุณด้วยตัวจัดการชื่อ

 1. บน Ribbon ให้ไปที่ สูตร > ชื่อที่กําหนด > ตัวจัดการชื่อ จากนั้นคุณสามารถสร้าง แก้ไข ลบ และค้นหาชื่อทั้งหมดที่ใช้ในเวิร์กบุ๊กได้

ใน Excel สำหรับเว็บ คุณสามารถใช้ช่วงที่มีชื่อที่คุณได้กําหนดไว้ใน Excel สําหรับ Windows หรือ Mac เลือกชื่อจาก กล่องชื่อ เพื่อไปยังตําแหน่งของช่วง หรือใช้ ช่วงที่มีชื่อ ในสูตร

ในตอนนี้ การสร้างช่วงที่มีชื่อใหม่ใน Excel สำหรับเว็บ ไม่พร้อมใช้งาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

เหตุใดฉันจึงเห็นกล่องโต้ตอบ ชื่อที่ขัดแย้งกัน ใน Excel

สร้างช่วงที่มีชื่อใน Excel

แทรกช่วงที่มีชื่อลงในสูตรใน Excel

ใช้ตัวจัดการชื่อใน Excel

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อในสูตร

นำช่วงที่มีชื่อไปใช้ในสูตรที่มีอยู่

ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนในสูตรตาราง Excel

ภาพรวมของสูตรใน Excel

การสร้างหรือเปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์

สร้างช่วงที่มีชื่อจากเซลล์ที่เลือกในเวิร์กชีต

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×