การคัดลอกและวางต้นแบบสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งลงในอีกงานนำเสนอหนึ่ง

การคัดลอกและวางต้นแบบสไลด์จากงานนำเสนอหนึ่งลงในอีกงานนำเสนอหนึ่ง

คุณสามารถคัดลอกต้นแบบสไลด์ (และเค้าโครงที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด) ของคุณ เช่น จากการนำเสนอหนึ่งไปยังการนำเสนออื่นได้

คัดลอกต้นแบบสไลด์จากงานนำเสนอแรก

 1. เปิดงานนำเสนอทั้งสองงาน: งานนำเสนอที่คุณต้องการคัดลอกต้นแบบสไลด์ และงานนำเสนอที่คุณต้องการวางต้นแบบสไลด์ลงไป

 2. ในงานนำเสนอที่มีต้นแบบสไลด์ที่คุณต้องการคัดลอก บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

  แสดงเค้าโครงสไลด์ในมุมมองต้นแบบสไลด์ PowerPoint

 3. ในบานหน้าต่าง รูปขนาดย่อ ของสไลด์ ให้คลิกขวาที่ต้นแบบสไลด์ แล้วเลือก คัดลอก

ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครงต้นแบบในมุมมองต้นแบบสไลด์

หมายเหตุ: 

 • ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ สไลด์ต้นแบบจะแสดงด้วยสไลด์ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่า พร้อมด้วยตัวเลขที่อยู่ข้าง ๆ และเค้าโครงสไลด์ต้นแบบที่เกี่ยวข้องจะแสดงด้วยรายการย่อยที่มีขนาดเล็กกว่า (ดังภาพที่แสดงด้านบน)

 • มีงานนำเสนอจำนวนมากที่ประกอบด้วยสไลด์ต้นแบบมากกว่าหนึ่งรายการ ดังนั้นคุณอาจต้องเลื่อนเพื่อค้นหาสไลด์ต้นแบบที่ต้องการ

วางต้นแบบสไลด์ลงในงานนำเสนอใหม่

 1. ในแท็บ มุมมอง ให้เลือก สลับหน้าต่าง แล้วเลือกงานนำเสนอที่คุณต้องการวางต้นแบบสไลด์ลงไป

 2. บนแท็บ มุมมอง ให้เลือก ต้นแบบสไลด์

 3. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้คลิกขวาที่ต้นแบบสไลด์แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้สีของธีม ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ของงานนำเสนอปลายทางที่คุณจะวางต้นแบบสไลด์ลงไป ให้คลิก ใช้ธีมปลายทาง ใช้การจัดรูปแบบปลายทาง

  • เมื่อต้องการเก็บสีของธีม ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ของงานนำเสนอที่คุณคัดลอกเอาไว้ ให้คลิก รักษาการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เลือก ปิดมุมมองต้นแบบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×