การจัดการข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกันผ่าน ไซต์ของฉัน และ โปรไฟล์ ของคุณ

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่าน ไซต์ของฉัน และ โปรไฟล์ ของคุณ และแสดงขั้นตอนที่จะช่วยคุณในการจัดการปริมาณข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกับผู้อื่น

หมายเหตุ: ถ้าข้อมูลนี้ไม่ตรงกับที่คุณเห็น คุณอาจกำลังใช้ Office 365 หลังการอัปเกรดบริการ ลองดูและตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

คุณต้องการทำอะไร

ภาพรวม

การแชร์และจัดการการเข้าถึงเนื้อหาบนไซต์ของฉันของคุณ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเพิ่มเพื่อนร่วมงาน และติดตามกิจกรรม

การทำงานกับแท็ก จัดอันดับ บันทึก และข้อความบอกสถานะ

ทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานและคำสำคัญคำแนะนำ

การจัดการการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณ

ภาพโดยรวม

การใช้ข้อมูลเกี่ยวตัวคุณร่วมกันสามารถช่วยให้คุณติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และสร้างเครือข่ายสำหรับอาชีพของคุณได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญก็คือ การทำความเข้าใจกับชนิดของข้อมูลที่คุณใช้ร่วมกับผู้อื่น และระดับการใช้ข้อมูลนั้นร่วมกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณร่วมกันกับเฉพาะเวิร์กกรุ๊ปของคุณหรือผู้จัดการของคุณเท่านั้นแทนที่จะเป็นทุกคนในองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ คุณควรตรวจสอบว่าองค์กรของคุณมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลร่วมกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจมีนโยบายเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่ควรหรือไม่ควรเก็บไว้แบบออนไลน์ หรืออาจต้องมีกระบวนการในการอนุมัติสำหรับชนิดของเนื้อหาบางชนิด

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการหลักๆ ในการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่าน ไซต์ของฉัน ของคุณ

 • เนื้อหาบน ไซต์ของฉัน ของคุณ ซึ่งได้แก่เอกสาร รายการ และบล็อก

 • แท็กและบันทึกย่อที่คุณนำไปใช้กับเพจและเอกสาร

 • คำสำคัญและผู้ร่วมงานแนะนำที่คุณได้อนุมัติแล้ว ซึ่งสามารถใช้ในการปรับปรุง ไซต์ของฉัน ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และทำให้คุณติดต่อกับบุคคลอื่นได้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่ติดต่อ สิ่งที่สนใจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ผู้ร่วมงาน และการเป็นสมาชิกรายการอีเมลในโปรไฟล์ของคุณ และการปรับปรุงใดๆ ที่คุณได้ทำกับรายละเอียดโปรไฟล์ของคุณ

ควรระลึกอยู่เสมอว่าองค์กรของคุณอาจกำหนด ไซต์ของฉัน ของคุณเอง เช่น โดยการควบคุมชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถเพิ่มหรือกำหนดเองได้ เป็นต้น องค์กรของคุณยังอาจเพิ่มข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล ลงใน ไซต์ของฉัน ของคุณ ได้เช่นกัน

ด้านบนของหน้า

ใช้ข้อมูลร่วมกับผู้อื่นและจัดการการเข้าถึงเนื้อหาใน ไซต์ของฉัน ของคุณ

ไซต์ของฉัน ของคุณจะมีตัวเลือกสำหรับการใช้เอกสารร่วมกันอยู่สามตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • แชร์เอกสาร ใช้ไลบรารีนี้เพื่อจัดเก็บเอกสารที่คุณต้องการแชร์กับบุคคลหลายคน ขึ้นอยู่กับว่าไซต์ของฉันของคุณถูกตั้งค่า คุณสามารถแก้ไขสิทธิ์ไปยังไลบรา รี รวมถึงโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง และรายการ

 • เอกสารส่วนตัว ใช้ไลบรารีนี้สำหรับเอกสารที่คุณไม่ต้องการแชร์กับบุคคลอื่น จัดเก็บเอกสารในไลบรารีนี้อาจมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องเข้าถึงเอกสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แต่ไม่ต้องการแชร์เอกสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้

คุณยังสามารถเพิ่มเนื้อหาอื่นๆ เช่น ไลบรารีอื่น รายการ และไซต์บล็อก เพื่อแบ่งปันความคิดของคุณกับผู้อื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ

คุณสามารถจัดการสิทธิ์สำหรับรายการเหล่านี้ได้ในลักษณะเดียวกับการจัดการสิทธิ์สำหรับเนื้อหาในไซต์อื่นๆ โดยการกำหนดสิทธิ์เองสามารถทำได้ในระดับไซต์ รวมทั้งสำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ เอกสารที่ระบุ และข้อมูลในรายการด้วย

บนแท็บ เนื้อหา ของโปรไฟล์ของคุณ บุคคลอื่นสามารถดูเอกสารสาธารณะที่คุณสร้างขึ้นบนไซต์ SharePoint อื่นๆ ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ได้ด้วย ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ที่จะดูเนื้อหานั้น

องค์กรของคุณอาจมีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเอกสารที่คุณสามารถเก็บไว้บน ไซต์ของฉัน ของคุณได้

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลเพิ่มผู้ร่วมงานและติดตามกิจกรรม

คุณสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของผู้ร่วมงานได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถเห็นเมื่อผู้ร่วมงานของคุณแท็กบทความที่น่าสนใจ ติดประกาศบันทึกย่อบนกระดานบันทึกย่อของผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน กิจกรรมของบุคคลเหล่านั้นจะปรากฏในลำดับเวลาแบบย้อนกลับในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ ในทางกลับกัน บุคคลอื่นในองค์กรของคุณก็อาจเพิ่มคุณเป็นผู้ร่วมงานและติดตามกิจกรรมของคุณในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตนได้

บุคคลอื่นสามารถเพิ่มคุณเป็นผู้ร่วมงานและติดตามกิจกรรมของคุณได้ไม่ว่าคุณจะเพิ่มบุคคลเหล่านั้นไว้เป็นผู้ร่วมงานหรือไม่ก็ตาม และในทางกลับกันด้วย ถ้าคุณสนใจกิจกรรมของบุคคลใด คุณก็อาจเพิ่มบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมงานเพื่อที่คุณจะสามารถติดตามกิจกรรมของบุคคลนั้นได้เช่นเดียวกัน บางกิจกรรม เช่น การนำคำสำคัญที่มีผู้อื่นใส่ไว้ในรายการสิ่งที่สนใจไปใช้ อาจปรากฏขึ้นในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิ์ดู ไซต์ของฉัน ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมที่คุณต้องการเห็นในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณได้โดยการแก้ไขส่วน การกำหนดลักษณะ ของโปรไฟล์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณไว้อย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกได้ว่าต้องการรับการแจ้งให้ทราบในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณหรือไม่เมื่อผู้ร่วมงานย้ายทีมหรือเขียนบันทึกย่อบนเพจโปรไฟล์ของบุคคลอื่น การตั้งค่านี้จะไม่เปลี่ยนกิจกรรมของคุณที่บุคคลอื่นสามารถเห็นได้ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตน

คุณอาจได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมลเมื่อมีผู้อื่นเพิ่มคุณเป็นผู้ร่วมงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ ข้อความจะให้ข้อมูลแก่คุณว่ามีบางคนเพิ่มคุณไว้เป็นผู้ร่วมงานและกำลังติดตามกิจกรรมของคุณ แต่จะไม่มีตัวเลือกให้คุณปฏิเสธว่าต้องการให้บุคคลนั้นสามารถเพิ่มคุณเป็นผู้ร่วมงานได้หรือไม่

ถ้าคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีบุคคลอื่นเพิ่มคุณเป็นผู้ร่วมงาน ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิก แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน

 3. ในส่วน การกำหนดลักษณะ ถัดจาก การแจ้งให้ทราบทางอีเมล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีบุคคลเพิ่มฉันเข้าเป็นผู้ร่วมงาน

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับแท็ก การจัดอันดับ บันทึกย่อ และข้อความบอกสถานะ

แท็ก บันทึกย่อ และข้อความบอกสถานะ เป็นวิธีที่ทำให้ทราบข้อมูลและเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นในองค์กรของคุณ

แท็ก

ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการแท็กทางสังคม คุณสามารถแท็กเนื้อหาเพื่อให้คุณสามารถจดจำ แยกประเภท หรือใช้เนื้อหานั้นร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถแท็กเพจและเอกสารบนไซต์ SharePoint ได้เช่นเดียวกับเพจอื่นๆ บนอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณนำแท็กไปใช้ คุณสามารถระบุได้ว่าแท็กนั้นเป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัว

มีอยู่หลายวิธีด้วยกันในการดูว่าเมื่อใดที่มีบางคนนำแท็กสาธารณะไปใช้กับเนื้อหาเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถค้นพบเนื้อหาที่ตนสนใจได้ถ้าบุคคลมีสิทธิ์ที่จะดูเนื้อหานั้น

 • คุณสามารถรับการปรับปรุงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณเมื่อผู้ร่วมงานคนหนึ่งของคุณนำแท็กไปใช้กับเนื้อหาที่คุณมีสิทธิ์ดู ผู้ร่วมงานของคุณยังสามารถเห็นได้เช่นกันว่าเมื่อใดที่คุณนำแท็กไปใช้กับเนื้อหาที่บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ดู

 • ถ้าคุณได้เพิ่มคำสำคัญลงในส่วน สิ่งที่สนใจ ของโปรไฟล์ของคุณ คุณจะสามารถเห็นว่าเมื่อใดที่มีบุคคลอื่นใช้คำสำคัญนั้นเป็นแท็ก ถ้าคุณมีสิทธิ์ดูเนื้อหาที่บุคคลเหล่านั้นแท็กไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณติดตาม “การถ่ายภาพ” เป็นสิ่งที่สนใจ และมีบางคนใช้คำว่า “การถ่ายภาพ” ในแท็กสาธารณะ คุณจะได้รับการปรับปรุงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของคุณ

 • ในทางกลับกัน ผู้อื่นจะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่คุณใช้คำสำคัญที่บุคคลเหล่านั้นเพิ่มไว้เป็นสิ่งที่สนใจ เมื่อบุคคลอื่นติดตามคำสำคัญเป็นสิ่งที่สนใจ บุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ร่วมงานในการรับการปรับปรุงเมื่อมีบางคนใส่แท็กเนื้อหาด้วยคำสำคัญนั้นหรือเมื่อมีสิ่งที่สนใจร่วมกัน

 • ส่วน กิจกรรมล่าสุด บนโปรไฟล์ของคุณจะแสดงเมื่อคุณแท็กเนื้อหาล่าสุด ถ้าผู้ดูมีสิทธิ์ดูเนื้อหานั้น ถ้าบุคคลอื่นมีสิทธิ์ดูโปรไฟล์ของคุณ บุคคลนั้นก็สามารถดูส่วน กิจกรรมล่าสุด ของคุณได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะติดตามคุณในฐานะผู้ร่วมงานหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ แท็กของคุณยังปรากฏอยู่ในคอลเลกชันของแท็ก หรือที่บางครั้งเรียกว่า Tag Cloud อีกด้วย ซึ่งบุคคลอื่นสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในโปรไฟล์ของคุณ บุคคลอื่นยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก รวมถึงกิจกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับแท็กนั้นได้อีกด้วย เช่น เมื่อมีบางคนนำแท็กนั้นไปใช้ นอกจากนี้ แท็กที่คุณนำไปใช้ยังสามารถตอบโต้กับคำสำคัญขององค์กรที่มีการจัดการจากศูนย์กลางโดยองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อบุคคลที่จัดการชุดคำและคำสำคัญขององค์กรสำหรับองค์กรของคุณ

คุณสามารถทำเครื่องหมายแท็กให้เป็นแบบสาธารณะหรือส่วนตัวได้ ถ้าคุณสร้างแท็กขึ้นเป็นแท็กสาธารณะ แต่ทำเครื่องหมายให้เป็นแท็กส่วนตัวหรือลบแท็กนั้นออกในภายหลัง การดำเนินการเช่นนี้จะไม่มีผลต่อการปรับปรุงที่บุคคลอื่นได้รับในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตนเมื่อแท็กถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก การปรับปรุงแรกเริ่มเกี่ยวกับแท็กจะยังคงอยู่ในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของบุคคล เมื่อคุณทำเครื่องหมายแท็กเป็นแบบส่วนตัว ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึง URL หรือเอกสารที่แท็กนั้นชี้ไปได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จะยังคงสามารถดูข้อความของแท็กที่คุณทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวได้

การจัดอันดับ

ถ้าคุณลักษณะการจัดอันดับถูกเปิดใช้งานในไลบรารี บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาจะสามารถจัดอันดับเนื้อหาได้โดยใช้ระบบการให้ดาว ผู้สร้างและบุคคลที่มีสิทธิ์ดูเนื้อหาจะเห็นจำนวนการจัดอันดับทั้งหมดของเอกสารแต่จะไม่เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ให้คะแนนการจัดอันดับ (ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้จะไม่แสดงถัดจากคะแนนการจัดอันดับ) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไลบรารี อย่างไรก็ตาม Microsoft SharePoint Server จะไม่เก็บชื่อผู้ใช้ และชื่อผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงได้โดยโปรแกรมและโซลูชันที่เข้ากันได้กับ SharePoint

ถ้าบุคคลอื่นเพิ่มคุณไว้เป็นผู้ร่วมงาน บุคคลเหล่านั้นจะได้รับการปรับปรุงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตนเมื่อคุณจัดอันดับเนื้อหา ถ้าบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ์ดูเนื้อหา บุคคลเหล่านั้นสามารถเห็นการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่คุณได้จัดอันดับ และคะแนนการจัดอันดับที่คุณให้ไว้ นอกจากนี้การปรับปรุงจะปรากฏขึ้นในส่วน กิจกรรมล่าสุด ของโปรไฟล์ของคุณอีกด้วย ซึ่งสามารถดูได้โดยบุคคลใดก็ตามที่มีสิทธิ์ดู ไซต์ของฉัน ของคุณ และเนื้อหาที่คุณได้จัดอันดับไว้

บันทึกย่อ

คุณสามารถเขียนบันทึกย่อเกี่ยวกับเอกสารและเพจต่างๆ ได้ ซึ่งบุคคลอื่นสามารถดูได้เมื่อบุคคลเหล่านั้นเยี่ยมชมเอกสารและเพจที่นำบันทึกย่อไปใช้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเขียนบันทึกย่อบนโปรไฟล์ของบุคคลอื่น รวมถึงโปรไฟล์ของคุณเองได้อีกด้วย

บุคคลที่ติดตามกิจกรรมของคุณในฐานะผู้ร่วมงานจะได้รับการปรับปรุงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตนเกี่ยวกับบันทึกย่อที่คุณเขียน ส่วน กิจกรรมล่าสุด บนโปรไฟล์ของคุณจะแสดงบันทึกย่อที่คุณเขียนไว้ล่าสุดบนเนื้อหาต่างๆ ถ้าผู้ที่ดูมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหานั้น

ทุกๆ คนจะสามารถมองเห็นบันทึกย่อที่คุณประกาศได้ คุณสามารถแก้ไขหรือลบบันทึกย่อได้หลังจากที่คุณสร้างขึ้น แต่จะไม่มีผลใดๆ กับการปรับปรุงที่บุคคลอื่นได้รับในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตนหรือที่ปรากฏอยู่ใน กิจกรรมล่าสุด ของคุณเมื่อบันทึกย่อถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก

ข้อความบอกสถานะ

คุณสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของคุณผ่านข้อความบอกสถานะสั้นๆ ซึ่งจะปรากฏอยู่ถัดจากชื่อและรูปภาพของคุณเมื่อบุคคลอื่นเยี่ยมชมโปรไฟล์ของคุณ

บุคคลที่ติดตามกิจกรรมของคุณในฐานะผู้ร่วมงานจะได้รับการปรับปรุงในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตนเมื่อคุณเปลี่ยนข้อความบอกสถานะของคุณ การปรับปรุงข้อความบอกสถานะของคุณจะปรากฏอยู่ในส่วน กิจกรรมล่าสุด บนโปรไฟล์ของคุณด้วยเช่นกัน คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อความบอกสถานะได้ แต่จะไม่มีผลใดๆ กับการปรับปรุงดั้งเดิมที่บุคคลอื่นได้รับในตัวดึงข้อมูลข่าวสารของตน หรือที่ปรากฏอยู่ใน กิจกรรมล่าสุด ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะผู้ร่วมงานและคำสำคัญ

คุณอาจได้รับข้อเสนอแนะสำหรับผู้ร่วมงานและคำสำคัญเพื่อช่วยให้คุณติดต่อกับบุคคลและข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับวิธีการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณและโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่

คำแนะนำเหล่านี้จะยึดตามวิธีที่คุณใช้โปรแกรมที่เข้ากันได้กับ SharePoint เช่นMicrosoft Outlook 2010

ฟีเจอร์ผู้ร่วมงานของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เพิ่มเข้าในOutlook 2010 ตัวอย่างเช่น สแกนโฟลเดอร์อีเมลที่ส่งของคุณเพื่อค้นหาเฉพาะชื่อ และคำสำคัญ และความถี่ของชื่อและคำสำคัญเหล่านั้น รายการถูกอัปเดเป็นระยะ ๆ และเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถเห็นรายชื่อผู้ร่วมงานที่เป็นไปได้บนเพจ เพิ่มผู้ร่วมงาน ของโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธผู้ร่วมงานนั้นได้

คุณสามารถเห็นรายการคำสำคัญที่แนะนำเมื่อคุณแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ และคุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำสำคัญนั้นได้ คำสำคัญที่ได้รับอนุมัติจะถูกเพิ่มเข้าไปในส่วน ถามฉันเกี่ยวกับ หรือ สิ่งที่สนใจ ของโปรไฟล์ของคุณ

จัดการว่าจดหมายที่คุณส่งจะได้รับการวิเคราะห์สำหรับข้อเสนอแนะผู้ร่วมงานและคำสำคัญหรือไม่

คุณอาจเลือกออกจากมีอีเมลของคุณวิเคราะห์ ด้วยการจัดการการตั้งค่าในบางโปรแกรมอีเมล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้กระบวนงานต่อไปนี้ในOutlook 2010 เมื่อต้องการปิดการวิเคราะห์อีเมล ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอื่นที่สามารถวิเคราะห์ส่งอีเมลสำหรับคำแนะนำผู้ร่วมงานและคำสำคัญ ดูวิธีใช้ในโปรแกรมของคุณ

 1. ในOutlook 2010 คลิกเมนูไฟล์ แล้ว คลิ กตัวเลือก

 2. คลิก ขั้นสูง แล้วเลื่อนไปที่ส่วน อื่นๆ

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการวิเคราะห์อีเมลที่ส่งเพื่อระบุบุคคลที่คุณมักส่งอีเมลถึงและเรื่องที่คุณมักสนทนา แล้วอัปโหลดข้อมูลนี้ไปยัง SharePoint Server เริ่มต้น

 4. คลิก ตกลง

จัดการว่าจะให้ SharePoint Server ส่งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ร่วมงานและคำสำคัญทางอีเมลหรือไม่

คุณอาจได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้ร่วมงานและคำสำคัญที่จะเพิ่มทางอีเมล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลเหล่านี้ได้โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้ใน SharePoint Server

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิก แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน

 3. เลื่อนไปยังส่วน การกำหนดลักษณะ และถัดจาก การแจ้งให้ทราบทางอีเมล ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ส่งข้อเสนอแนะสำหรับผู้ร่วมงานและคำสำคัญใหม่ให้ฉัน

ด้านบนของหน้า

จัดการการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนในโปรไฟล์ของคุณ

คุณสามารถใช้ประเภทความเป็นส่วนตัวเพื่อระบุบุคคลบางรายเท่านั้นที่สามารถดูรายละเอียดบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณ ไซต์และการเป็นสมาชิกรายชื่อการแจกจ่ายของคุณ และรายชื่อผู้ร่วมงานของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ทุกคนที่สามารถดูโปรไฟล์ของคุณเห็นเว็บไซต์ทั้งหมดที่คุณเป็นสมาชิกอยู่

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำหนดเองหรือจำกัดว่าจะให้หรือไม่ให้คุณสามารถนำประเภทความเป็นส่วนตัวไปใช้กับรายละเอียดในโปรไฟล์ของคุณ รายการการเป็นสมาชิก และรายชื่อผู้ร่วมงานของคุณ

รายละเอียดในโปรไฟล์ของคุณอาจมีข้อมูลบางอย่างโดยผู้ดูแลระบบของคุณ แต่คุณอาจสามารถแก้ไขได้ว่าผู้ใดบ้างสามารถดูรายละเอียดส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลของคุณ

เพจการเป็นสมาชิกของคุณในโปรไฟล์ของคุณมีรายการของไซต์และรายชื่อการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ คุณสามารถนำประเภทความเป็นส่วนตัวไปใช้กับการเป็นสมาชิกแต่ละรายการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่า ไซต์ของฉัน ของคุณ

โดยปกติแล้วผู้ร่วมงานของคุณ ได้แก่สมาชิกในทีมของคุณ และบุคคลอื่นที่คุณต้องการติดตามกิจกรรมของเขา คุณสามารถจัดระเบียบผู้ร่วมงานของคุณให้เป็นกลุ่มได้ แต่คุณจะสามารถจัดการผู้ที่จะเห็นผู้ร่วมงานของคุณได้ด้วยการนำประเภทความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ไปใช้เท่านั้น

 • ทุกคน

 • ผู้ร่วมงานของฉัน

 • ทีมของฉัน

 • ผู้จัดการของฉัน

 • เฉพาะฉันเท่านั้น

นำประเภทความเป็นส่วนตัวไปใช้กับรายละเอียดโปรไฟล์ การเป็นสมาชิก และรายชื่อผู้ร่วมงานของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนประเภทความเป็นส่วนตัวสำหรับรายละเอียดโปรไฟล์ การเป็นสมาชิก และรายชื่อผู้ร่วมงานของคุณในโปรไฟล์ของคุณได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดบางอย่างของโปรไฟล์ของคุณ ให้คลิก แก้ไขโปรไฟล์ของฉัน ที่อยู่ภายใต้รูปของเรา

 3. เมื่อต้องการแก้ไขการเป็นสมาชิก ให้คลิก การเป็นสมาชิก เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากการเป็นสมาชิกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไขการเป็นสมาชิก

 4. เมื่อต้องการแก้ไขรายชื่อผู้ร่วมงานของคุณ ให้คลิก ผู้ร่วมงาน เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากผู้ร่วมงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า แล้วคลิก แก้ไขผู้ร่วมงาน

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

เพิ่มผู้ร่วมงานลงในทีมของคุณ

คุณสามารถนำการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ทีมของฉัน ไปใช้กับรายละเอียดบางอย่างในโปรไฟล์ของคุณ การเป็นสมาชิกของคุณ หรือรายชื่อผู้ร่วมงานของคุณได้ ถ้าคุณต้องการจัดการผู้ที่สามารถเข้าถึงเพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ข้อมูลรายการหนึ่งร่วมกันกับเฉพาะทีมของคุณ แทนที่จะให้กับผู้ร่วมงานทั้งหมดของคุณหรือทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าดูโปรไฟล์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่มบุคคลลงในทีมของคุณได้ ตราบใดที่บุคคลนั้นมีสิทธิ์ดู ไซต์ของฉัน ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในแผนกของคุณโดยตรง หรือบุคคลที่คุณทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยในอีกแผนกหนึ่งก็ตาม

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังดูอยู่แล้วโปรไฟล์ของบุคคลอื่นหรือหน้าบนไซต์ของฉันของคุณ คลิกโปรไฟล์ของฉัน โปรไฟล์ของฉัน

  • ถ้าคุณกำลังดูชนิดแตกต่างกันของหน้าบนไซต์ SharePoint ของคุณ คลิกชื่อของคุณในมุมบนขวา ชื่อโปรไฟล์ แล้ว คลิ กโปรไฟล์ของฉัน

 2. คลิก ผู้ร่วมงาน แล้วเลือกผู้ร่วมงานที่คุณต้องการเพิ่มลงในทีมของคุณ จากนั้นคลิก แก้ไขผู้ร่วมงาน คุณสามารถเลือกผู้ร่วมงานได้หลายคนถ้าคุณต้องการ

 3. ในส่วน เพิ่มลงในกลุ่ม ภายใต้ เพิ่มลงในทีมของฉัน ให้คลิก ใช่

 4. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเพิ่มบุคคลใหม่เป็นผู้ร่วมงาน คุณสามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในทีมของคุณได้โดยใช้การตั้งค่า เพิ่มลงในทีมของฉัน

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×