ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ใน Excel และดูตัวอย่างเทคนิคพื้นฐานต่างๆ สำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์ในเวิร์กชีตของคุณ

ในบทความนี้

Excel จัดการเปอร์เซ็นต์อย่างไร

แสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

เคล็ดลับสำหรับการแสดงเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างของการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 1: เพิ่มหรือลดจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 2: คำนวณจำนวนตามเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 3: คำนวณเปอร์เซ็นต์โดยคิดจากเลขสองจำนวน

ตัวอย่างที่ 4: คำนวณจำนวนโดยคิดจากอีกจำนวนหนึ่งและเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 5: คำนวณผลต่างระหว่างสองจำนวนและแสดงผลต่างนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์

Excel จัดการเปอร์เซ็นต์อย่างไร

แม้ว่าการจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก แต่ผลลัพธ์ที่คุณได้รับหลังจากนำการจัดรูปแบบดังกล่าวไปใช้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีตัวเลขในเวิร์กบุ๊กของคุณอยู่แล้วหรือไม่

 • การจัดรูปแบบเซลล์ที่มีตัวเลขอยู่แล้ว    ถ้าคุณนำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไปใช้กับตัวเลขที่มีอยู่แล้วในเวิร์กบุ๊ก Excel จะคูณตัวเลขเหล่านั้นด้วย 100 เพื่อแปลงให้เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์มีตัวเลข 10 Excel จะคูณตัวเลขนั้นด้วย 100 ซึ่งหมายความว่าคุณจะเห็น 1000.00% หลังจากที่คุณได้นำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไปใช้ ซึ่งอาจไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการ เมื่อต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์อย่างถูกต้อง ก่อนที่คุณจะจัดรูปแบบตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขเหล่านั้นถูกคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ และตรวจสอบด้วยว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงอยู่ในรูปแบบทศนิยม เปอร์เซ็นต์จะถูกคำนวณโดยใช้สมการ จำนวน/ยอดรวม = เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์มีสูตร =10/100 ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณดังกล่าวจะเท่ากับ 0.1 จากนั้นถ้าคุณจัดรูปแบบ 0.1 เป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขดังกล่าวจะแสดงอย่างถูกต้อง นั่นคือ 10% เมื่อต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณเปอร์เซ็นต์ ให้ดูที่ ตัวอย่างของการคำนวณเปอร์เซ็นต์

 • การจัดรูปแบบเซลล์ว่าง    ถ้าคุณนำรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไปใช้กับเซลล์ แล้วพิมพ์จำนวนลงในเซลล์ดังกล่าว ลักษณะที่ได้จะแตกต่างกัน ตามค่าเริ่มต้น จำนวนที่เท่ากับหรือมากกว่า 1 จะถูกแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ขณะที่จำนวนที่น้อยกว่า 1 จะถูกคูณด้วย 100 เพื่อแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น การพิมพ์ 10 หรือ 0.1 ทั้งสองกรณีจะได้ผลลัพธ์เป็น 10.00% (ถ้าคุณไม่ต้องการให้แสดงเลขศูนย์สองตัวหลังจุดทศนิยม คุณสามารถทำได้อย่างง่ายๆ ตามที่อธิบายไว้ในกระบวนงานต่อไปนี้)

ด้านบนของหน้า

การแสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์

เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบเปอร์เซ็นต์ไปใช้กับเซลล์ที่เลือก ให้คลิก สไตล์เปอร์เซ็นต์ รูปปุ่ม ในกลุ่ม ตัวเลข บนแท็บ หน้าแรก หรือกด Ctrl+Shift+% ถ้าคุณต้องการควบคุมรูปแบบเพิ่มเติม หรือคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะการจัดรูปแบบอื่นๆ ให้กับส่วนที่คุณเลือก คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  วิธีเลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  เซลล์เดียว

  คลิกเซลล์หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์นั้น

  ช่วงเซลล์

  คลิกเซลล์แรกในช่วง แล้วลากไปยังเซลล์สุดท้าย หรือกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรเพื่อขยายส่วนที่เลือก

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์แรกในช่วงของเซลล์ แล้วจึงกด F8 เพื่อขยายส่วนที่เลือกโดยใช้แป้นลูกศรได้ เมื่อต้องการหยุดการขยายส่วนที่เลือก ให้กด F8 อีกครั้ง

  ช่วงขนาดใหญ่ของเซลล์

  ให้คลิกที่เซลล์แรกในช่วง แล้วกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนดูเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

  เซลล์ทั้งหมดในเวิร์กชีต

  คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

  เมื่อต้องการเลือกทั้งเวิร์กชีต คุณยังสามารถกด Ctrl+A ได้ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตนั้นมีข้อมูลอยู่ Ctrl+A จะเลือกขอบเขตปัจจุบัน การกด Ctrl+A ครั้งที่สองจะเลือกทั้งเวิร์กชีต

  เซลล์หรือช่วงเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกเซลล์หรือช่วงเซลล์อื่น

  นอกจากนั้น คุณยังสามารถเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์แรก แล้วกด Shift+F8 เพื่อเพิ่มเซลล์หรือช่วงที่ไม่ติดกันให้กับส่วนที่เลือก เมื่อต้องการหยุดการเพิ่มเซลล์หรือช่วงลงในส่วนที่เลือก ให้กด SHIFT+F8 อีกครั้ง

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ในส่วนที่เลือกที่ไม่ติดกันโดยไม่ได้ยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้

  ทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  คลิกส่วนหัวของแถวหรือส่วนหัวของคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  คุณยังสามารถเลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ได้ด้วยการเลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงสำหรับคอลัมน์)

  หมายเหตุ: ถ้าแถวหรือคอลัมน์มีข้อมูลอยู่ การกดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศร จะเลือกแถวหรือคอลัมน์ไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่ใช้งาน การกดแป้น Ctrl+Shift+ลูกศร ครั้งที่สองจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์

  แถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

  ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด Shift ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

  แถวหรือคอลัมน์ที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกส่วนหัวคอลัมน์หรือส่วนหัวแถวของแถวแรกหรือคอลัมน์แรกในการเลือกของคุณ แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกส่วนหัวคอลัมน์หรือส่วนหัวแถวของแถวอื่นหรือคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการเพิ่มให้กับส่วนที่เลือก

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์

  เลือกเซลล์ในแถวหรือคอลัมน์ แล้วกด Ctrl+แป้นลูกศร (ลูกศรขวาหรือซ้ายสำหรับแถว และลูกศรขึ้นหรือลงสำหรับคอลัมน์)

  เซลล์แรกหรือเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในตาราง Microsoft Office Excel

  กด Ctrl+Home เพื่อเลือกเซลล์แรกในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel

  กด Ctrl+End เพื่อเลือกเซลล์สุดท้ายในเวิร์กชีตหรือในรายการ Excel ที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบอยู่

  เซลล์ที่เลือกไปจนถึงเซลล์สุดท้ายที่มีการใช้งานในเวิร์กชีต (มุมขวาล่าง)

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+End เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ถูกใช้ในเวิร์กชีต (มุมล่างขวา)

  เซลล์ต่างๆ ไปจนถึงจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์แรก แล้วกด Ctrl+Shift+Home เพื่อขยายส่วนของเซลล์ที่เลือกไปยังจุดเริ่มต้นของเวิร์กชีต

  เลือกเซลล์มากขึ้นหรือน้อยลงกว่าส่วนที่เลือกอยู่

  กด Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเซลล์สุดท้ายที่ต้องการรวมไว้ในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่าง เซลล์ที่ใช้งาน กับเซลล์ที่คุณคลิกจะกลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกไอคอนที่อยู่ถัดจาก ตัวเลข เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์

  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท ให้คลิก เปอร์เซ็นต์

  ประเภทเปอร์เซ็นต์ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์

 4. ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม ให้ใส่จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการแสดง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเห็น 10% แทนที่จะเป็น 10.00% ให้ใส่ 0 ในกล่อง ตำแหน่งทศนิยม

ด้านบนของหน้า

เคล็ดลับสำหรับการแสดงเปอร์เซ็นต์

 • เมื่อต้องการตั้งค่ารูปแบบตัวเลขของเซลล์ที่เลือกใหม่ ให้คลิก ทั่วไป ในรายการ ประเภท เซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบด้วยรูปแบบ ทั่วไป จะไม่มีรูปแบบตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง

 • ถ้าคุณต้องการให้เปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าลบโดดเด่นขึ้นมา ตัวอย่างเช่น คุณต้องการให้ปรากฏเป็นสีแดง คุณสามารถสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองได้ (กล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ แท็บ ตัวเลข ประเภท กำหนดเอง) รูปแบบดังกล่าวควรจะมีลักษณะดังนี้ 0.00%;[Red]-0.00% เมื่อนำไปใช้กับเซลล์ รูปแบบนี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าบวกด้วยสีข้อความที่เป็นค่าเริ่มต้น และแสดงเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าลบด้วยสีแดง ทั้งนี้ ส่วนที่ตามหลังเครื่องหมายอัฒภาคจะเป็นรูปแบบที่นำไปใช้กับค่าที่เป็นลบ

  รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

  ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าลบในเครื่องหมายวงเล็บได้ด้วยการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเองที่อาจมีลักษณะดังนี้ 0.00%_);(0.00%) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ การสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (แท็บ หน้าแรก กลุ่ม สไตล์ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข) เพื่อทำการกำหนดเองสำหรับลักษณะที่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นค่าลบจะปรากฏในเวิร์กบุ๊กของคุณ กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่คุณสร้างควรมีลักษณะแบบเดียวกับที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ กฎในตัวอย่างนี้ระบุให้ Excel นำรูปแบบ (ข้อความสีแดง) ไปใช้กับเซลล์ในกรณีที่ค่าของเซลล์น้อยกว่าศูนย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้ดูที่ เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ค้นหา หรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

  กฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แสดงจำนวนที่น้อยกว่า 0 ด้วยข้อความสีแดง

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างของการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ส่วนนี้จะแสดงเทคนิคง่ายๆ หลายๆ อย่างสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ตัวอย่างที่ 1: เพิ่มหรือลดจำนวนเป็นเปอร์เซ็นต์

สถานการณ์สมมติ    ถ้าคุณใช้จ่ายโดยเฉลี่ย ฿25 สำหรับค่าอาหารในแต่ละสัปดาห์ และคุณต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารต่อสัปดาห์ลง 25% คุณจะสามารถใช้จ่ายเงินค่าอาหารได้ในจำนวนเท่าใด หรือถ้าคุณต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารต่อสัปดาห์ของคุณ ฿25 ขึ้นอีก 25% งบค่าอาหารใหม่ประจำสัปดาห์ของคุณนี้จะเท่ากับเท่าใด

ถ้า B2 คือจำนวนที่คุณใช้จ่ายสำหรับค่าอาหาร และ C2 คือเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการลดจำนวนดังกล่าวลง คุณสามารถใส่ =B2*(1-C2) ใน D2 เพื่อหาค่าผลลัพธ์ได้

ตัวอย่างของสูตรสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ในสูตรนี้ใช้ 1 แทนค่า 100% ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณต้องการเพิ่มจำนวนขึ้นไปอีกบางค่าเปอร์เซ็นต์ คุณอาจใส่ =B2*(1+C2) ใน D2

ตัวอย่างของสูตรสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 2: คำนวณจำนวนตามเปอร์เซ็นต์

สถานการณ์สมมติ    ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ในราคา ฿800 และมีค่าภาษีขาย 8.9% คุณจะต้องจ่ายค่าภาษีขายดังกล่าวเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการหาค่า 8.9% ของ 800

ถ้า B2 คือราคาและ C2 คือภาษีขาย คุณสามารถพิมพ์สูตร =B2*C2 ใน D2 ซึ่งจะแสดงดังนี้

ตัวอย่างของสูตรสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

สูตรนี้จะคูณ 800 ด้วย 0.089 (เปอร์เซ็นต์ที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบทศนิยม) เพื่อหาค่าภาษีการขายที่ต้องชำระ

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 3: คำนวณเปอร์เซ็นต์โดยคิดจากเลขสองจำนวน

สถานการณ์สมมติ    ถ้านักเรียนคนหนึ่งได้คะแนนการทดสอบ 42 คะแนนจากทั้งหมด 50 คะแนน คำตอบที่ถูกต้องคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ในสถานการณ์นี้ ถ้าตัวเลขใน B2 คือคะแนนที่ตอบถูกและตัวเลขใน C2 คือคะแนนที่เป็นไปได้ คุณสามารถพิมพ์สูตร =B2/C2 ใน D2 เพื่อหาค่าเกรดได้

ตัวอย่างของสูตรสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

สูตรนี้จะหาร 42 ด้วย 50 เพื่อหาเปอร์เซ็นต์ของคำตอบที่ถูกต้อง (ในตัวอย่างที่แสดงนี้ เกรดได้รับการจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่แสดงตำแหน่งทศนิยม)

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 4: คำนวณจำนวนโดยคิดจากอีกจำนวนหนึ่งและเปอร์เซ็นต์

สถานการณ์สมมติ    ตัวอย่างเช่น ราคาขายของเสื้อเชิ้ตเท่ากับ ฿15 ซึ่งเป็นราคาที่ลด 25% จากราคาเดิม เสื้อตัวนี้มีราคาเดิมเท่าใด ในตัวอย่างนี้ คุณต้องการหาว่า 75% ของจำนวนใด เท่ากับ 15

ถ้า B2 คือราคาขาย และ C2 เท่ากับ 0.75 ซึ่งมาจาก 100% หักส่วนลด 25% (ในรูปแบบทศนิยม) คุณสามารถใส่สูตร =B2/C2 ใน D2 เพื่อหาราคาเดิมได้

ตัวอย่างของสูตรสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

สูตรนี้จะหารราคาขายด้วยเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายเพื่อหาราคาเดิม

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างที่ 5: คำนวณผลต่างระหว่างสองจำนวนและแสดงผลต่างนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์

สถานการณ์สมมติ    ตัวอย่างเช่น รายรับที่แผนกของคุณทำได้ในเดือนพฤศจิกายนเท่ากับ ฿2,342 และในเดือนธันวาคมเท่ากับ ฿2,500 รายรับระหว่างสองเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการลบ (-) และตัวดำเนินการหาร (/) ในสูตรเดียว

ถ้า B2 คือรายรับในเดือนพฤศจิกายน และ C2 คือรายรับในเดือนธันวาคม คุณสามารถใช้สูตร =(C2-B2)/(B2) ใน D2 เพื่อหาผลต่างได้

ตัวอย่างของสูตรสำหรับการคำนวณเปอร์เซ็นต์

สูตรนี้จะหารผลต่างระหว่างจำนวนแรกและจำนวนที่สองด้วยค่าของจำนวนแรก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (ในตัวอย่างที่แสดงในที่นี้ ผลต่างได้รับการจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×