การจัดรูปแบบตาราง

หลังจากคุณสร้างตาราง Microsoft Office Word 2007 ได้เสนอวิธีหลายวิธีแก่คุณเพื่อจัดรูปแบบตารางดังกล่าว ถ้าคุณตัดสินใจที่จะนำลักษณะตารางไปใช้ คุณสามารถจัดรูปแบบตารางทั้งหมดในครั้งเดียวได้ และสามารถดูตัวอย่างว่าตารางของคุณจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับการจัดรูปแบบในลักษณะเฉพาะก่อนที่คุณจะใช้ลักษณะนั้นจริง

คุณสามารถสร้างลักษณะที่กำหนดเองสำหรับตารางได้ด้วยการแยกหรือการผสานเซลล์ การเพิ่มหรือการลบ คอลัมน์หรือแถว หรือการเพิ่มเส้นขอบ ถ้าคุณกำลังทำงานกับตารางที่ยาว คุณสามารถทำซ้ำหัวเรื่องตารางบนแต่ละหน้าที่ตารางปรากฏ เมื่อต้องการป้องกันตัวแบ่งหน้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งขัดจังหวะความต่อเนื่องของตารางของคุณ คุณสามารถระบุวิธีการและตำแหน่งที่ตารางควรแบ่งข้ามหน้ากระดาษได้เช่นกัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ใช้ลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบทั้งตาราง

เพิ่มหรือเอาเส้นขอบออก

แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

ลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

ผสานและแยกเซลล์

ทำซ้ำหัวเรื่องตารางบนหน้าถัดไป

ควบคุมตำแหน่งที่ตารางถูกแบ่ง

ใช้ลักษณะตารางเพื่อจัดรูปแบบทั้งตาราง

หลังจากคุณสร้างตาราง คุณสามารถจัดรูปแบบทั้งตารางได้โดยใช้ลักษณะตาราง ด้วยการวางตัวชี้ของคุณบนแต่ละลักษณะตารางที่จัดรูปแบบไว้แล้ว คุณสามารถแสดงตัวอย่างได้ว่าตารางจะมีลักษณะที่ปรากฏอย่างไร

 1. คลิกในตารางที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 3. ในกลุ่ม สไตล์ตาราง ให้วางตัวชี้บนแต่ละลักษณะตารางจนกระทั่งคุณพบสไตล์ที่คุณต้องการใช้

  หมายเหตุ: เมิ่อต้องการดูสไตล์เพิ่มเติม ให้คลิกลูกศร เพิ่มเติม รูปปุ่ม

 4. คลิกลักษณะเพื่อใช้ลักษณะนั้นกับตาราง

 5. ในกลุ่ม ตัวเลือกลักษณะตาราง ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ติดกับแต่ละองค์ประกอบตารางเพื่อนำลักษณะที่เลือกไปใช้หรือเอาลักษณะที่เลือกออก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือเอาเส้นขอบออก

คุณสามารถเพิ่มหรือเอาเส้นขอบออกเพื่อจัดรูปแบบ ตารางในแบบที่คุณต้องการ

เพิ่มเส้นขอบตาราง

 1. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 2. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกชุดเส้นขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหนึ่งชุด

  • คลิก เส้นขอบและแรเงา คลิกแท็บ เส้นขอบ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เอาเส้นขอบตารางออกจากทั้งตาราง

 1. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 2. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก เลือก แล้วคลิก เลือกตาราง

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มีเส้นขอบ

เพิ่มเส้นขอบตารางให้กับเซลล์ที่ระบุเท่านั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ รวมถึงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม ลักษณะตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิกเส้นขอบที่คุณต้องการเพิ่ม

เอาเส้นขอบตารางออกจากเซลล์ที่ระบุเท่านั้น

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิก แสดง/ซ่อน

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการ รวมถึงเครื่องหมายสิ้นสุดเซลล์

  เลือกเซลล์

 3. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ ออกแบบ

 4. ในกลุ่ม สไตล์ตาราง ให้คลิก เส้นขอบ แล้วคลิก ไม่มีเส้นขอบ

ด้านบนของหน้า

แสดงและซ่อนเส้นตาราง

เส้นตารางจะแสดงขอบเขตเซลล์ของตารางบนหน้าจอตรงบริเวณใดก็ตามที่ตารางไม่มีการใช้เส้นขอบ ถ้าคุณซ่อนเส้นตารางในตารางที่มีเส้นขอบ คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเส้นตารางอยู่หลังเส้นขอบ เมื่อต้องการดูเส้นตาราง ให้เอาเส้นขอบออก

สิ่งที่ไม่เหมือนกับเส้นขอบ คือเส้นตารางจะปรากฏเฉพาะบนหน้าจอ และเส้นตารางจะไม่ถูกพิมพ์ ถ้าคุณปิดเส้นตาราง ตารางจะแสดงตามที่จะถูกพิมพ์

หมายเหตุ: เส้นตารางจะมองไม่เห็นเมื่อคุณดูเอกสารในเว็บเบราว์เซอร์ หรือใน 'แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์'

แสดงหรือซ่อนเส้นตารางในเอกสาร

 • ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ดูเส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

เพิ่มเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

เพิ่มเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านขวาหรือด้านบนของตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเซลล์

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แถวและคอลัมน์

 3. คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

คลิกตัวเลือกนี้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

เลื่อนเซลล์ไปทางขวา

แทรกเซลล์และย้ายเซลล์อื่นทั้งหมดในแถวนั้นไปทางขวา

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้อาจมีส่งผลให้แถวมีเซลล์มากกว่าแถวอื่น

เลื่อนเซลล์ลง

แทรกเซลล์ และย้ายเซลล์ที่คงเหลืออยู่ในคอลัมน์ลงทีละหนึ่งแถว แถวใหม่จะถูกเพิ่มที่ด้านล่างของตารางเพื่อให้มีเซลล์ที่มีอยู่ล่าสุด

แทรกทั้งแถว

แทรกแถวด้านบนเซลล์ที่คุณคลิก

แทรกทั้งคอลัมน์

แทรกคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก

เพิ่มแถว

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแถว

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านบนเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านบน

  • เมื่อต้องการเพิ่มแถวด้านล่างเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านล่าง

เพิ่มคอลัมน์

 1. คลิกในเซลล์ที่อยู่ด้านขวาหรือซ้ายของตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านซ้าย

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก แทรกด้านขวา

ด้านบนของหน้า

ลบเซลล์ แถว หรือคอลัมน์

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการเลือก

  ทำ

  เซลล์

  คลิกที่ขอบซ้ายของเซลล์ เลือกเซลล์

  แถว

  คลิกด้านซ้ายของแถว เลือกแถว

  คอลัมน์

  คลิกเส้นตารางบนสุดของคอลัมน์หรือเส้นขอบบน เลือกคอลัมน์

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในกลุ่ม แถวและคอลัมน์ ให้คลิก ลบ แล้วคลิก ลบเซลล์ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์ ตามความเหมาะสม

ด้านบนของหน้า

ผสานและแยกเซลล์

ผสานเซลล์

คุณสามารถรวมเซลล์ตั้งแต่สองเซลล์ขึ้นไปที่อยู่ในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันเข้าเป็นเซลล์เดียวได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถผสานเซลล์หลายๆ เซลล์ตามแนวนอนเพื่อสร้างเป็นหัวเรื่องตารางที่ครอบคลุมคอลัมน์หลายๆ คอลัมน์

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการผสานด้วยการคลิกที่ขอบซ้ายของเซลล์ แล้วลากข้ามเซลล์อื่นที่คุณต้องการ

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก ผสานเซลล์

การแยกเซลล์

 1. คลิกในเซลล์ หรือเลือกเซลล์หลายๆ เซลล์ที่คุณต้องการแยก

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ผสาน ให้คลิก แยกเซลล์

 3. ใส่จำนวนคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการแยกเซลล์ที่เลือกออก

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำหัวเรื่องตารางบนหน้าถัดไป

เมื่อคุณทำงานกับตารางที่ยาวมากๆ ตารางจะถูกแบ่งตรงตำแหน่งใดก็ตามที่ตัวแบ่งหน้าปรากฏขึ้น คุณสามารถทำการปรับตารางเพื่อให้มีหัวเรื่องตารางซ้ำบนแต่ละหน้าได้

หัวเรื่องตารางที่ซ้ำมองเห็นได้เฉพาะในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และเมื่อคุณพิมพ์เอกสาร

 1. เลือกแถวหัวเรื่อง ส่วนที่เลือกจะต้องรวมแถวแรกของตารางด้วย

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก ทำซ้ำแถวส่วนหัว

หมายเหตุ: Word จะซ้ำหัวเรื่องตารางบนแต่ละหน้าใหม่โดยอัตโนมัติซึ่งเป็นผลมาจากตัวแบ่งหน้าอัตโนมัติ Word จะไม่ซ้ำหัวเรื่อง ถ้าคุณแทรกตัวแบ่งหน้าแบบใส่ด้วยตนเองภายในตาราง

ด้านบนของหน้า

ควบคุมตำแหน่งที่ตารางถูกแบ่ง

เมื่อคุณทำงานกับตารางที่ยาวมากๆ ตารางจะถูกแบ่งตรงตำแหน่งใดก็ตามที่ตัวแบ่งหน้าปรากฏ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ถ้าตัวแบ่งหน้าปรากฏขึ้นภายในแถวที่ใหญ่ Microsoft Word จะอนุญาตให้ตัวแบ่งหน้าแบ่งแถวระหว่าง 2 หน้า

คุณสามารถทำการปรับตารางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะปรากฏอย่างที่คุณต้องการให้เป็นเมื่อตารางครอบคลุมหลายๆ หน้า

ป้องกันไม่ให้แถวของตารางถูกแบ่งข้ามหน้ากระดาษ

 1. คลิกในตาราง

 2. ใน เครื่องมือตาราง ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

 3. ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ แถว

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แบ่งแถวข้ามหน้ากระดาษได้

บังคับตารางให้แบ่งข้ามหน้ากระดาษที่แถวใดแถวหนึ่งโดยเฉพาะ

 1. คลิกในแถวที่คุณต้องการให้ปรากฏในหน้าถัดไป

 2. กดแป้น CTRL+ENTER

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×