การจัดรูปแบบวัตถุ (บานหน้าต่างครอบตัด)

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

สิ่งสำคัญ: 

  • เมื่อคุณเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบนี้ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปใช้กับรูปภาพของคุณทันที ทำให้มองเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงในรูปภาพของคุณได้ง่ายโดยไม่ต้องปิดกล่องโต้ตอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงถูกนำไปใช้ในทันที จึงไม่สามารถคลิก ยกเลิก ในกล่องโต้ตอบนี้ได้ เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนแปลงออก คุณต้องคลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน หรือกด CTRL+Z สำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละอย่างที่คุณต้องการเอาออก

  • คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่คุณทำกับตัวเลือกของกล่องโต้ตอบหนึ่งได้พร้อมกัน ตราบใดที่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลือกของกล่องโต้ตอบ

  • คุณอาจต้องการย้ายกล่องโต้ตอบเพื่อให้คุณสามารถเห็นทั้งรูปภาพและกล่องโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน

เมื่อคุณครอบตัดรูปภาพ คุณจะกำหนดพื้นที่ของรูปภาพที่ "มองเห็นได้" ด้วยการกำหนดมาสก์รูปร่างที่มองไม่เห็น มาสก์นี้จะเป็นอิสระจากตัวรูปภาพเองและคุณสามารถจัดตำแหน่งมาสก์บนรูปภาพใหม่ได้ หรือสามารถจัดตำแหน่งหรือปรับขนาดรูปภาพที่อยู่เบื้องหลังมาสก์ใหม่ได้

ตำแหน่งรูปภาพ

ตัวเลือกเหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดของรูปภาพหรือตำแหน่งของรูปภาพโดยสัมพันธ์กับรูปร่างมาสก์ที่มองไม่เห็น ออฟเซตจะกำหนดว่าจะย้ายรูปภาพโดยยึดตามด้านซ้าย ขวา บน หรือล่างของมาสก์รูปร่าง เลขจำนวนบวกจะย้ายขอบรูปภาพทางกึ่งกลางของรูปร่าง และเลขจำนวนลบจะย้ายขอบรูปภาพให้ห่างจากรูปร่าง

ความกว้าง      เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของรูปภาพที่แสดงอยู่ภายในมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ความสูง     เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของรูปภาพที่แสดงอยู่ภายในมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ออฟเซต X      เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพไปทางซ้ายโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนลบในกล่อง เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพไปทางขวาโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนบวกในกล่อง

ออฟเซต Y      เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพขึ้นโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนลบในกล่อง เมื่อต้องการเลื่อนรูปภาพลงโดยสัมพันธ์กับกึ่งกลางของรูปร่างมาสก์ ให้ใส่จำนวนบวกในกล่อง

ตำแหน่งครอบตัด

ตัวเลือกเหล่านี้จะเปลี่ยนขนาดของมาสก์รูปร่างหรือตำแหน่งของมาสก์รูปร่างให้สัมพันธ์กับแฟ้ม ตัวเลือก ความกว้าง และ ความสูง จะเปลี่ยนขนาดของมาสก์รูปร่าง ขณะที่ตัวเลือก ซ้าย และ บน จะเปลี่ยนตำแหน่งของมาสก์รูปร่างในแฟ้ม

ความกว้าง      เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ความสูง     เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของมาสก์รูปร่าง ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ซ้าย      เมื่อต้องการเลื่อนมาสก์รูปร่างไปทางซ้ายในแฟ้ม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

บน      เมื่อต้องการเลื่อนมาสก์รูปร่างไปที่ด้านบนของแฟ้ม ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×