การดำเนินการในแอป Office สำหรับ iOS

หมายเหตุ: แอป Office สำหรับ iOS พร้อมใช้งานสำหรับ iPhone เท่านั้นในขณะนี้ การรองรับสำหรับ iPad จะถูกเพิ่มในภายหลัง

การใช้การกระทำ

ในแอป Office สำหรับ iOS ให้แตะการกระทำจากนั้นแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

รูปไปยังข้อความ

เมื่อต้องการแยกข้อความออกจากรูปภาพและใช้ในที่อื่นให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปของคุณ

 2. ถ้าจำเป็นให้ครอบตัดรูปภาพเพื่อให้เฉพาะข้อความแสดงอยู่ในนั้นแล้วแตะเสร็จสิ้น

 3. เมื่อข้อความถูกแปลงให้แตะคัดลอกแล้ววางข้อความที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการทำให้เสร็จสิ้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แตะแชร์เพื่อเลือกแอปหรือบริการที่จะแชร์ข้อความ

  • แตะXเพื่อปิดเซสชัน

ไปที่วิธีใช้แอป Office

แปลงรูปภาพเป็นตาราง

เมื่อต้องการแยกตารางข้อมูลจากรูปภาพและใช้ใน Excel ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปของคุณ

 2. ถ้าจำเป็นให้ครอบตัดรูปภาพเพื่อให้แสดงเฉพาะตารางเท่านั้นจากนั้นแตะเสร็จสิ้น

 3. แตะเปิดและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแปลง

  ข้อผิดพลาดในการแปลงจะถูกทำเครื่องหมายด้วยข้อความ "สิ่งที่จำเป็นต้องมีการรีวิวของคุณ"

 4. แตะรีวิวเพื่อตรวจทานข้อผิดพลาดหรือแตะเปิดต่อไปเพื่อดำเนินการต่อโดยไม่มีการตรวจทาน

  ตารางที่แปลงแล้วจะถูกเปิดใน Excel

หมายเหตุ: แตะปุ่มจุดสามจุดที่มุมขวาบนเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกไฟล์

ไปที่วิธีใช้แอป Office

ลงชื่อเข้าใช้ PDF

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในไฟล์ PDF ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เปิดไฟล์ PDF จาก iPhone หรือบัญชี OneDrive ของคุณ

 2. แตะตำแหน่งที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

  เคล็ดลับ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ PDF ให้สร้างลายเซ็นแตะจัดเก็บลายเซ็นแล้วแตะเสร็จสิ้น

 3. ถ้าคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นในเอกสารให้แตะลงชื่อเข้าใช้ที่ตำแหน่งอื่นแล้วแตะลายเซ็นของคุณ

 4. แตะที่ใดก็ตามที่คุณต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบลายเซ็นให้แตะที่ตำแหน่งที่ปรากฏแล้วแตะที่ปุ่มถังรีไซเคิล

ไปที่วิธีใช้แอป Office

สแกนเป็น PDF

เมื่อต้องการสแกนรูปภาพลงในไฟล์ PDF ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เมื่อใช้กล้องถ่ายรูปหรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปของคุณแล้วแตะเสร็จสิ้น

 2. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ให้แตะแก้ไขแตะที่ปุ่มจุดสามจุดจากนั้นแตะบันทึก

 3. ใส่ชื่อไฟล์แล้วแตะบันทึก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ให้แตะที่สถานที่แล้วบันทึกไฟล์ PDF ไปยังตำแหน่งที่คุณเลือก

ไปที่วิธีใช้แอป Office

แปลงรูปภาพเป็น PDF

เมื่อต้องการสร้างไฟล์ PDF จากรูปภาพที่เลือกให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปภาพแล้วแตะถัดไป

 2. เมื่อต้องการทำการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ให้แตะเสร็จสิ้น

 3. เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ PDF กับผู้อื่นให้แตะแชร์

 4. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ให้แตะแก้ไขแตะที่ปุ่มจุดสามจุดจากนั้นแตะบันทึก

 5. ใส่ชื่อไฟล์แล้วแตะบันทึก

 6. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ให้แตะที่สถานที่แล้วบันทึกไฟล์ PDF ไปยังตำแหน่งที่คุณเลือก

ไปที่วิธีใช้แอป Office

แปลงเอกสารเป็น PDF

เมื่อต้องการแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. จากบัญชี OneDrive ของคุณหรือที่เก็บข้อมูลบน iPhone ของคุณให้เลือกเอกสาร Word ที่จะแปลงเป็นไฟล์ PDF

 2. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์หลังจากการแปลงเสร็จสิ้นให้แตะแก้ไขแตะที่ปุ่มจุดสามจุดจากนั้นแตะบันทึก

 3. ใส่ชื่อไฟล์แล้วแตะบันทึก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ให้แตะที่สถานที่แล้วบันทึกไฟล์ PDF ไปยังตำแหน่งที่คุณเลือก

ไปที่วิธีใช้แอป Office

สแกน QR โค้ด

เมื่อต้องการสแกน QR code เพื่อเปิดไฟล์หรือลิงก์ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ชี้กล้องไปยังโค้ด QR (ตัวอย่างเช่นบนเว็บเพจหรือบนนามบัตร) และถือ iPhone ของคุณได้อย่างมั่นคงระหว่างการสแกน

 2. เมื่อได้รับการยอมรับการเชื่อมโยงให้แตะคัดลอกเปิดหรือบันทึกย่อ

ไปที่วิธีใช้แอป Office

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×