การดูรายละเอียดของลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรอง

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล หรือใบรับรองที่ใช้เพื่อสร้างลายเซ็นดิจิทัลใน Word, PowerPoint และ Excel ได้

หมายเหตุ: ลายเซ็นดิจิทัลไม่สามารถสร้างหรือเอาออกได้ใน Microsoft Excel Starter 2010 หรือ Microsoft Word Starter 2010

ดูรายละเอียดของลายเซ็นดิจิทัล

 1. เปิดไฟล์ที่มีลายเซ็นดิจิทัลที่คุณต้องการดู

 2. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ดูลายเซ็น

 3. ในรายการบนชื่อลายเซ็นให้คลิก ลูกศรลง จากนั้้นคลิก รายละเอียดของลายเซ็น

กล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น

จากกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น คุณสามารถระบุได้ว่าลายเซ็นนั้น

 • ถูกต้อง    ลายเซ็นเป็นปัจจุบัน ใบรับรองเชื่อถือได้และยังไม่หมดอายุหรือถูกยกเลิก

 • ไม่ถูกต้อง    ใบรับรองถูกยกเลิกหรือเนื้อหาที่ได้รับการเซ็นชื่อนั้นมีการเปลี่ยนแปลง

 • ข้อผิดพลาดที่กู้คืนได้    ลายเซ็นไม่ถูกต้องในขณะนี้ แต่คุณอาจสามารถทำให้ถูกต้องได้ ปัญหาอาจเกิดจากการที่คุณออฟไลน์ ใบรับรองหมดอายุ หรือผู้ออกใบรับรองนั้นไม่ได้รับความเชื่อถือ

 • ลายเซ็นบางส่วน    มีการเซ็นชื่อในบางส่วนของไฟล์

ดูรายละเอียดใบรับรอง

กล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น จะแสดงข้อมูลใบรับรอง เช่น ชื่อของผู้ที่เซ็นไว้ในกล่อง เซ็นชื่อเป็น รวมทั้งแสดงว่าใครที่เป็นผู้ออกใบรับรอง

 1. เปิดไฟล์ที่มีใบรับรองที่คุณต้องการดู

 2. คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ดูลายเซ็น

  บานหน้าต่างลายเซ็นที่มีผู้เซ็นชื่อที่ถูกต้อง

 3. ในรายการบนชื่อลายเซ็นให้คลิก ลูกศรลง จากนั้้นคลิก รายละเอียดของลายเซ็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ รายละเอียดของลายเซ็น ให้คลิก แสดง

กล่องโต้ตอบใบรับรอง

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×