การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของที่ติดต่อใน Lync

ทำงานได้ทุกที่จากอุปกรณ์ใดๆด้วย Microsoft ๓๖๕

อัปเกรดเป็น Microsoft ๓๖๕เพื่อทำงานได้ทุกที่ด้วยฟีเจอร์และการอัปเดตล่าสุด

อัปเกรดทันที

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการดูว่ามีที่ติดต่อของคุณรายใดรายหนึ่งใน Lync ว่างอยู่หรือไม่ คือการค้นหาชื่อของเขาที่แสดงอยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณ หรือโดยใช้การค้นหาของ Lync แถบรหัสสีแนวตั้งและข้อความบนรายการของที่ติดต่อจะระบุสถานะการติดต่อของพวกเขา

การแสดงรายการที่ติดต่อด้วยแถบสถานะสีเขียวและข้อความที่แสดงว่าว่าง

ถ้ามีบางคนที่ยังไม่ว่างในขณะนี้แต่คุณต้องการติดต่อกับเขาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ใช้ Lync เพื่อเข้าไปยังปฏิทินของพวกเขา หรือให้ Lync แจ้งเตือนให้คุณรับรู้ทันทีที่สถานะของเขาเปลี่ยนไป

ดูว่าที่ติดต่อจะพร้อมใช้งานเมื่อใด

  1. ชี้ไปยังรูปภาพของที่ติดต่อ แล้วคลิกไอคอนบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

  2. บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้ดูภายใต้ ปฏิทิน เมื่อต้องการดูความพร้อมของที่ติดต่อ

  3. เมื่อต้องการจัดเตรียมการประชุมโดยพิจารณาจากข้อมูลปฏิทิน ให้คลิก จัดกำหนดการประชุม เพื่อเปิด Microsoft Outlook และส่งการเรียกประชุม

สกรีนช็อตของติดต่อ QuickLync และบัตรที่ติดต่อที่มีปฏิทินและการจัดกำหนดการประชุมที่ถูกเน้น

หมายเหตุ: คุณจะไม่เห็นข้อมูลปฏิทินแสดงขึ้นถ้าสถานะของที่ติดต่อเป็น ไม่พร้อมใช้งาน หรือ ไม่ทราบ

ให้ Lync แจ้งให้คุณทราบเมื่อที่ติดต่อพร้อมแล้ว

  • ในหน้าต่างหลักของ Lync ในมุมมอง ที่ติดต่อ ของคุณ ให้คลิกขวาที่ติดต่อที่คุณต้องการติดต่อ แล้วเลือก แท็กให้แจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×