การตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ: ข้อผิดพลาดทั่วไป

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ข้อผิดพลาดใด ๆ จะถูกเก็บไว้ในตาราง ปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บ หัวข้อนี้อธิบายถึงวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาดแสดงอยู่ในตารางปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บโดยทั่วไป และยัง แสดงวิธีใช้ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจเห็นแสดงรายการอยู่

หมายเหตุ: เกิดข้อผิดพลาดตรวจสอบความเข้ากันได้ ด้วยการแสดงตนของเดสก์ท็อปเท่านั้น (หรือ "ไคลเอ็นต์") วัตถุหรือการตั้งค่าในฐานข้อมูลที่คุณต้องการประกาศไปยังเว็บ

ภาพรวม

ACCWeb102000

ACCWeb102001

ACCWeb102002

ACCWeb102004

ACCWeb102008

ACCWeb102011

ACCWeb102013

ACCWeb102014

ACCWeb102015

ACCWeb102016

ACCWeb102017

ACCWeb106004

ภาพรวม

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ ตารางจะถูกสร้างขึ้นลงในรายการที่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ตัวอย่าง ต่อไปนี้คือตารางเปิดแสดงข้อผิดพลาด:

ตารางปัญหาความเข้ากันได้กับเว็บ

แสดงข้อผิดพลาดระบุว่า คอลัมน์ใน Table2 มีชนิดข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

บทความนี้ทำงานอย่างไร

ในนี้ และ ในเว็บความเข้ากันได้ตรวจสอบข้อผิดพลาดหัวข้ออื่น ๆ แต่ละข้อผิดพลาดจะแสดงอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด    ค่าของเขตข้อมูลคำอธิบายสำหรับแถวในตารางปัญหาความเข้ากันได้ของเว็บ

ความหมาย    ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานี้

สิ่งที่ต้องทำ    ความละเอียดที่แนะนำของข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102000

ชื่อของวัตถุข้อผิดพลาด   ขึ้นอยู่กับชื่อวัตถุวัตถุไคลเอ็นต์

ความหมาย    วัตถุบนเว็บที่ระบุอาศัยวัตถุอื่นที่ไม่ได้เป็นวัตถุบนเว็บ ตัวอย่างรวมถึง:

  • ฟอร์มบนเว็บที่แสดงข้อมูลจากแบบสอบถามไคลเอ็นต์

  • ฟอร์มบนเว็บที่มีปุ่มที่รายงานไคลเอ็นต์เมื่อคลิกแล้วเปิดใช้

วัตถุ web จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนเว็บเว้นแต่ว่าคุณเอาการอ้างอิงถึงบนวัตถุไคลเอ็นต์นี้

สิ่งที่ต้องทำ    เอาการอ้างอิงไปยังวัตถุไคลเอ็นต์ คุณอาจต้องการสร้างวัตถุไคลเอ็นต์เป็นวัตถุ web และแทนการอ้างอิงไปยังวัตถุไคลเอ็นต์กับการอ้างอิงไปยังวัตถุบนเว็บใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102001

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติที่ประกอบด้วยอักขระอย่าง น้อยหนึ่งที่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

ความหมาย    ชื่อของวัตถุหรือชื่อตัวควบคุมไม่ถูกต้องสำหรับใช้งานบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อวัตถุไม่ละเมิดกฎต่อไปนี้:

  • ส่งกลับหมายอัศเจรีย์ (!), วงเล็บเหลี่ยม ([), นำ ช่องว่างหรืออักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เช่น carriage ชื่ออาจไม่ประกอบด้วยเครื่องหมายมหัพภาค (.),

  • ชื่ออาจไม่ประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้: / \: * "" < > | # <แท็บ > {}% ~ &

  • ชื่ออาจไม่เริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=)

  • ชื่อต้องอยู่ระหว่าง 1 ถึง 64 อักขระ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102002

ชื่อของวัตถุข้อผิดพลาด   ขึ้นอยู่กับชื่อวัตถุที่มีอยู่

ความหมาย    วัตถุบนเว็บที่ระบุอาศัยวัตถุอื่นที่ไม่ได้เป็นวัตถุบนเว็บ ตัวอย่างรวมถึง:

  • ฟอร์มบนเว็บที่แสดงข้อมูลจากแบบสอบถามไคลเอ็นต์

  • ฟอร์มบนเว็บที่มีปุ่มที่รายงานไคลเอ็นต์เมื่อคลิกแล้วเปิดใช้

วัตถุ web จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องบนเว็บเว้นแต่ว่าคุณเอาการอ้างอิงถึงบนวัตถุไคลเอ็นต์นี้

สิ่งที่ต้องทำ    เอาการอ้างอิงไปยังวัตถุไคลเอ็นต์ คุณอาจต้องการเ – สร้างวัตถุไคลเอ็นต์เป็นวัตถุ web และแทนการอ้างอิงไปยังวัตถุไคลเอ็นต์กับการอ้างอิงไปยังวัตถุบนเว็บใหม่

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102004

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    เฉพาะค่าเริ่มต้นของคุณสมบัติที่ระบุจะได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    แทนค่าปัจจุบันของคุณสมบัติที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัตินั้น

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102008

ชื่อของวัตถุข้อผิดพลาด   ขึ้นอยู่กับชื่อวัตถุที่เข้ากันไม่ได้กับเว็บ

ความหมาย    วัตถุแรกอ้างอิงวัตถุสอง แต่วัตถุที่สองจะไม่พร้อมใช้งานบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    เอาการอ้างอิงไปยังวัตถุสอง หรือแทนการอ้างอิงที่ มีการอ้างอิงไปยังวัตถุอื่นที่อยู่เว็บที่เข้ากันได้

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102011

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องค่าเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    คุณสมบัติตัวระบุต้องมีค่าที่ระบุในฐานข้อมูลบนเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    เปลี่ยนค่าคุณสมบัติเป็นค่าที่ระบุ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102013

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้องไม่ว่างเปล่าเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    คุณสมบัติตัวระบุต้องมีค่าที่จะทำงานในฐานข้อมูลในเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    กำหนดค่าคุณสมบัติ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102014

ข้อผิดพลาด    ฐานข้อมูลภายใต้ source code control ของไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    ฐานข้อมูลที่คุณกำลังพยายามที่จะประกาศภายใต้ source code control ของ ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในฐานข้อมูลบนเว็บอยู่

สิ่งที่ต้องทำ    กระชับ และซ่อมแซมฐานข้อมูลที่จะเอาออกจาก source code control ของ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟล์ฐานข้อมูล โดยใช้การกระชับและซ่อมแซม

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102015

ข้อผิดพลาด    ความยาวสตริงที่ค่าคุณสมบัติอาจมีความยาวมากกว่าจำนวนเต็ม

ความหมาย    คุณสมบัติตัวระบุมีค่าสตริงที่ที่มีความยาวเกินไป นี้มักจะเกิดขึ้นกับตัวควบคุม (ความยาวสูงสุด 255), ชื่อป้ายชื่อ หรือปุ่มคำอธิบายภาพ (สูงสุด 2048), แท็ก (2048) คำอธิบาย (2048), ข้อความมือ (255), วัตถุชื่อ (255), และชื่อของรูปภาพ (255)

สิ่งที่ต้องทำ    ตัดทอนค่าสตริงข้อความ คุณสมบัติเหล่านี้ได้โดยทั่วไปในแผ่นคุณสมบัติของฟอร์มหรือรายงาน

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102016

ข้อผิดพลาด    ค่าคุณสมบัติต้อง web เข้ากันได้ของฟอร์มหรือรายงานเพื่อให้เข้ากันได้กับเว็บ

ความหมาย    ฟอร์มย่อยที่ระบุหรือรายงานย่อยไม่เข้ากันได้กับเว็บ

สิ่งที่ต้องทำ    เอาฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อย หรือแทนที่ ด้วยเข้ากันได้กับเวอร์ชันบนเว็บ

ด้านบนของหน้า

ACCWeb102017

ข้อผิดพลาด    ยกเลิกการตรวจสอบความเข้ากันได้ของเว็บ

ความหมาย    ถ้าคุณไม่ได้ยกเลิกตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ หนึ่งต่อไปนี้อาจเป็นตัวพิมพ์:

  • ฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

  • วัตถุที่ไม่ใช่ทั้งหมดจะทดแทนการ

สิ่งที่ต้องทำ    ปิดวัตถุใด ๆ เปิดฐานข้อมูล และเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้อีก ถ้าไม่มีวัตถุเปิดอยู่ หรือเกิดข้อผิดพลาด ตรวจสอบว่า ไฟล์ฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ด้านบนของหน้า

ACCWeb106004

ข้อผิดพลาด   วัตถุไม่เข้ากันกับเว็บ

ความหมาย    วัตถุที่ระบุ Data Access Page และไม่สามารถประกาศ

สิ่งที่ต้องทำ    เอาหน้าในการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลที่คุณต้องการประกาศไปยังเว็บ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×