การตั้งค่าตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้าใหม่เมื่อใดก็ได้โดยคลิกเมนูการโอนสายเรียกเข้าที่มุมล่างซ้ายของหน้าต่างหลักของ Lync ตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้าจะพร้อมใช้งานต่อเมื่อองค์กรของคุณได้กำหนดค่าให้รองรับตัวเลือกของการโอนสายเรียกเข้าเหล่านี้เท่านั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีตัวเลือกใดใน Microsoft Lync 2010 ที่เปิดใช้งานอยู่ ให้ติดต่อทีมสนับสนุนในองค์กรของคุณ สำหรับการโทรหาหมายเลขฉุกเฉิน กฎการโอนสายเรียกเข้าจะถูกปิดเป็นเวลา 120 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับไปหาคุณได้

สิ่งสำคัญ:  ถ้าคุณกำหนดค่าการโอนสายเรียกเข้าใน Lync 2010 เมื่อมีสายโทรศัพท์เรียกเข้ามา หมายเลขที่คุณตั้งให้การโอนสายโทรไปถึงจะแสดงต่อผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาหาคุณ ซึ่งจะเกิดในกรณีที่เป็นการโทรศัพท์ระหว่าง Lync ด้วยกันเท่านั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

ให้สายเรียกเข้าโทรไปยังโทรศัพท์ที่ทำงานเท่านั้น

ให้สายเรียกเข้าโอนไป

ให้สายเรียกเข้าในแต่ละครั้งโทรไปยังโทรศัพท์หลายเครื่อง

ระบุเวลาก่อนที่จะให้สายเรียกเข้าโอนไป

แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีม

แก้ไขผู้รับมอบสิทธิ์

เปิดตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเปิดตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า

 • เปิด Lync 2010 และในหน้าต่างหลักของ Lync ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม ตัวเลือก ปุ่ม ตัวเลือกของ Lync จากนั้นคลิก การโอนสายเรียกเข้า

  • ที่มุมล่างซ้าย คลิกเมนูการโอนสายเรียกเข้า จากนั้นคลิก การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

ด้านบนของหน้า

ให้สายเรียกเข้าโทรไปยังโทรศัพท์ที่ทำงานเท่านั้น

เมื่อต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปยังโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณเท่านั้น ให้ทำดังต่อไปนี้

 • เปิดตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า จากนั้นเลือก ปิดการโอนสายเรียกเข้า ทันที

ด้านบนของหน้า

ให้สายเรียกเข้าโอนไป

เมื่อต้องการให้สายเรียกเข้าโอนไป ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ดูตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า จากนั้นคลิก โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง (ค่าเริ่มต้น) จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ข้อความเสียง

  • คลิก หมายเลขหรือที่ติดต่อใหม่ และค้นหาที่ติดต่อหรือคลิกที่ที่ติดต่อนั้น เมื่อต้องการดูวิธีการตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกและหมายเลขโทรศัพท์

  • คลิก ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน และในกล่องโต้ตอบ ผู้รับมอบสิทธิ์ ให้เพิ่มที่ติดต่อที่คุณต้องการให้ตอบรับสายของคุณ คุณยังสามารถระบุระยะเวลาก่อนที่จะให้สายเรียกเข้าโอนไปยังผู้รับมอบสิทธิ์ได้ด้วย Lync จะสร้างกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ในที่ติดต่อของคุณ ที่มีกลุ่มของผู้รับมอบสิทธิ์ของคุณอยู่

เมื่อต้องการเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานในไคลเอ็นต์การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันของ Microsoft Outlook โปรดดู ชั่วโมงการทำงานใน Outlook

ด้านบนของหน้า

ให้สายเรียกเข้าในแต่ละครั้งโทรไปยังโทรศัพท์หลายเครื่อง

เมื่อต้องการให้สายเรียกเข้าโทรไปยังโทรศัพท์หลายเครื่องในแต่ละครั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ดูตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า และคลิก โทรหาพร้อมกัน

  • ดูตัวเลือกโทรศัพท์ แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการในกล่อง อื่นๆ หมายเลขนี้ควรปรากฏอยู่ในกล่องรายการแบบหล่นลงสำหรับ โทรหาพร้อมกัน

  • คลิกลูกศรลง แล้วคลิก กลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน จากนั้นในกล่องโต้ตอบ กลุ่มการโทรแบบทีม ให้เพิ่มที่ติดต่อที่คุณต้องการให้ได้รับสายเรียกเข้าพร้อมกับคุณ คุณยังสามารถระบุระยะเวลาก่อนที่จะให้สายเรียกเข้าโอนไปยังที่ติดต่อเหล่านี้ได้ด้วย Lync จะสร้างกลุ่ม การโทรแบบทีม ในที่ติดต่อของคุณ ซึ่งมีที่ติดต่อแบบการโทรแบบทีมเหล่านี้อยู่

  • คลิกลูกศรลง คลิก ผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน จากนั้นในกล่องโต้ตอบ ผู้รับมอบสิทธิ์ ให้เพิ่มชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้รับสายของคุณ คุณสามารถเลือกบุคคลจากที่ติดต่อซึ่งคุณต้องการมอบสิทธิ์ให้ตอบรับสายโทรศัพท์ของคุณ และคุณสามารถเอาบุคคลผู้รับมอบสิทธิ์นี้ออกและแทนที่ด้วยบุคคลอื่นเมื่อใดก็ได้ โปรดดู แก้ไขผู้รับมอบสิทธิ์ ซึ่งจะพูดถึงต่อไปในหัวข้อนี้

ด้านบนของหน้า

ระบุเวลาก่อนที่จะให้สายเรียกเข้าโอนไป

เมื่อต้องการระบุเวลาก่อนที่จะให้สายเรียกเข้าโอนไป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ดูตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า แล้วคลิก สายที่ไม่ได้รับจะไปที่ ในบริเวณที่เรียกว่า การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าปัจจุบันของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ สายที่ไม่ได้รับ ให้เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้สายเรียกเข้าไปถึง เช่น ข้อความเสียง และการหน่วงเวลา (เป็นวินาที) ก่อนที่สายเรียกเข้านั้นจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไป

ด้านบนของหน้า

แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีม

กลุ่มการโทรแบบทีมคือกลุ่มบุคคลที่สามารถตอบรับโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ ตราบเท่าที่ทีมสนับสนุนของคุณเปิดให้ผู้ใช้เหล่านี้ได้ใช้งาน Unified Communications (UC) หลังจากที่คุณตั้งค่ากลุ่มการโทรแบบทีม (โปรดดู ให้สายเรียกเข้าในแต่ละครั้งโทรไปยังโทรศัพท์หลายเครื่อง ที่กล่าวถึงมาแล้วในบทความนี้) คุณจะสามารถเพิ่มและเอาสมาชิกออก เช่นเดียวกับเลือกได้ว่าจะให้บุคคลใดสามารถรับโทรศัพท์แทนคุณได้

 • ดูตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า และคลิก แก้ไขสมาชิกกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน และทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิก คลิก เพิ่ม คลิกสองครั้งที่รายการที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลบสมาชิก เลือกที่ติดต่อนั้น แล้วคลิก เอาออก

  • เมื่อต้องการระบุการหน่วงเวลาก่อนที่โทรศัพท์ของกลุ่มจะดัง ให้คลิกค่าที่อยู่ในรายการแบบหล่นลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขผู้รับมอบสิทธิ์

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าผู้รับมอบสิทธิ์แล้ว (โปรดดู ให้สายเรียกเข้าในแต่ละครั้งโทรไปยังโทรศัพท์หลายเครื่อง ที่กล่าวถึงมาแล้วในบทความนี้) คุณจะสามารถเพิ่มและเอาบุคคลออก และเลือกได้ว่าจะให้ผู้รับมอบสิทธิ์คนใดสามารถรับโทรศัพท์แทนคุณได้ Lync จะสร้างกลุ่ม ผู้รับมอบสิทธิ์ ในที่ติดต่อของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขหรือเอาผู้รับมอบสิทธิ์ออก จะต้องเปิดใช้ การโอนสายเรียกเข้า เพื่อให้มั่นใจว่าโทรศัพท์ของ Lync หรือของผู้รับมอบสิทธิ์จะดังในทั้งสองกรณีของการโอนสายเรียกเข้า (เลือก โทรหาพร้อมกัน หรือ โอนสายเรียกเข้าของฉันไปยัง) คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย รับสาย ในกล่องโต้ตอบ ผู้รับมอบสิทธิ์

 • ดูตัวเลือกการโอนสายเรียกเข้า และคลิก แก้ไขสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน

  • เมื่อต้องการเพิ่มสมาชิก คลิก เพิ่ม คลิกสองครั้งที่รายการที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลบสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์คนใดคนหนึ่ง ให้เลือกที่ติดต่อนั้นจากรายการที่ติดต่อ คลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการลบสมาชิกผู้รับมอบสิทธิ์ที่มีอยู่คนเดียว ให้เลือกที่ติดต่อนั้น คลิก เอาออก จากนั้นคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการระบุการหน่วงเวลาก่อนที่โทรศัพท์ของกลุ่มจะดัง ให้คลิกค่าที่อยู่ในรายการแบบหล่นลง

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×