การตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ใช้ตัวเลือกทั่วไปเพื่อตั้งค่าการจัดรูปแบบสำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณ และการตั้งค่าโดยรวมอื่นๆ สำหรับซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดตัวเลือกทั่วไป

ตั้งค่ารูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตั้งค่ารูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตั้งค่าตัวเลือกภาษา

ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพ

ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก

ตั้งค่าตัวเลือกหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์

เปิดตัวเลือกทั่วไป

จากหน้าต่างหลักของ Lync คุณสามารถเปิดตัวเลือก ทั่วไป ด้วยหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

 • คลิกปุ่ม ตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ทั่วไป

 • ถัดจากปุ่ม ตัวเลือก ให้คลิกลูกศร แสดงเมนู คลิก เครื่องมือ คลิก ตัวเลือก แล้วคลิก ทั่วไป

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

เมื่อคุณเปิดตัวเลือกทั่วไป ส่วนที่เลือกข้างใต้ ข้อความโต้ตอบแบบทันที จะกำหนดวิธีปรากฏของข้อความในหน้าต่างข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) ของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงอิโมติคอนกราฟิกในข้อความได้เมื่อพิมพ์แป้นพิมพ์ผสมดังต่อไปนี้

: )

ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงอิโมติคอน แป้นพิมพ์ผสมนี้จะปรากฏเป็นอิโมติคอนหน้ายิ้มในหน้าต่างสนทนา คุณยังสามารถเลือกที่จะแยกแยะระหว่างข้อความของฝ่ายต่างๆ ในการสนทนา IM โดยใช้การแรเงาพื้นหลังแบบสลับ

การตั้งค่าที่คุณระบุในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษร จะนำไปใช้กับข้อความที่คุณพิมพ์ลงในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเท่านั้น แบบอักษรบนหน้าจอของ Lync จะไม่เปลี่ยนแปลง คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบอักษรของคุณในข้อความโต้ตอบแบบทันทีเป็นการชั่วคราว โดยคลิก ปุ่มเปลี่ยนข้อความ ด้านล่างขวาของหน้าต่างการสนทนา

ตั้งค่ารูปแบบข้อความโต้ตอบแบบทันที

 • เปิดตัวเลือกทั่วไป แล้วเลือกทำอย่างใดก็ได้ต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที ภายใต้ ข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงอิโมติคอนในข้อความโต้ตอบแบบทันที เมื่อต้องการให้แสดงตัวอักษรแสดงอารมณ์แทนอิโมติคอน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการใช้การแรเงาพื้นหลังที่แตกต่างเมื่อเปลี่ยนผู้เขียน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสีพื้นหลังแบบสลับสำหรับข้อความในการสนทนา

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษรของข้อความที่คุณพิมพ์ในข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนแบบอักษร ในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแบบอักษร ให้เลือกแบบอักษร ลักษณะ ขนาด เอฟเฟ็กต์ของแบบอักษร สี และสคริปต์ แล้วคลิก ตกลง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที ให้ดูที่ การสร้างและส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที โปรดสังเกตว่าไม่มีฟังก์ชันตรวจการสะกดใน Lync สำหรับข้อความโต้ตอบแบบทันที

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกภาษา

ถ้าคุณติดตั้ง Lync 2010 รุ่นหลายภาษาอยู่ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการภายใต้ ภาษา

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกคุณภาพ

ถ้าองค์กรของคุณได้เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมในโครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของ Microsoft (CEIP) ถ้าคุณเลือกที่จะเข้าร่วม คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยัง Microsoft ว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกรวมเข้ากับข้อมูล CEIP อื่นๆ เพื่อช่วยให้ Microsoft แก้ปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะที่ลูกค้าใช้บ่อยที่สุด

 • เมื่อต้องการเข้าร่วม CEIP ให้เปิดตัวเลือก ทั่วไป แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ Microsoft เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน Lync 2010 ของฉัน

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก

แฟ้มบันทึกจะถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลไว้ ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณเปิดตัวเลือกการบันทึกหนึ่งจากสองตัวเลือกเพื่อใช้แก้ไขปัญหา ถ้าคุณไม่ได้รับการร้องขอ คุณไม่จำเป็นต้องสนใจตัวเลือกเหล่านี้ ถ้าคุณได้รับการร้องขอให้ทำสิ่งใดเกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมายการบันทึก ให้ทำดังต่อไปนี้

 • เปิดตัวเลือกทั่วไป แล้วเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการบันทึกใน Lync และ เปิดการบันทึกเหตุการณ์ Windows สำหรับ Lync ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการร้องขอจากผู้ดูแลระบบของคุณ

ถ้าคุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การบันทึกของ Lync ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก

ตั้งค่าตัวเลือกหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์

ใน Lync เมื่อคุณคลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมบนด้านขวาของหน้าต่าง Lync จะยังคงทำงานอยู่เพื่อที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนของสายเรียกเข้าหรือข้อความได้ ตามค่าเริ่มต้น การคลิกปุ่ม ปิด จะย่อ Lync ให้เล็กสุดไปอยู่ที่แถบงาน คุณสามารถเลือกให้หน้าต่างของ Lync ย่อเล็กสุดไปที่พื้นที่การแจ้งเตือนแทนที่จะไปอยู่ที่แถบงานได้ โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์

 1. เปิดตัวเลือกทั่วไป และภายใต้ หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ ให้เลือก ย่อเล็กสุดให้ไปอยู่ที่พื้นที่การแจ้งเตือนแทนแถบงาน แล้วคลิก ตกลง

 2. คลิกแฟ้ม (จากเมนูหรือจากลูกศรแบบดรอปดาวน์ข้างปุ่ม ตัวเลือก) คลิก ออก แล้วกลับเข้าสู่ระบบ Lync เพื่อให้การตั้งค่านี้มีผล นับจากนี้ การกระทำที่เกิดขึ้นจะให้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้

  • คลิกปุ่ม ย่อเล็กสุด ที่มุมขวาบนเพื่อย่อ Lync ให้เล็กสุดไปอยู่ที่แถบงาน

  • คลิกปุ่ม ปิด (X) ที่มุมขวาบนเพื่อย่อ Lync ให้เล็กสุดไปอยู่ที่พื้นที่การแจ้งเตือน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×