การตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าผู้ใช้เอง เช่น วิธีแสดงหน้าต่างวัตถุ แป้นพิมพ์ลัด และตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access ที่เปิดอยู่ในขณะนี้ ให้คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก แล้วเปลี่ยนตัวเลือกในประเภท ฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: ยกเว้นว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะถูกนำไปใช้หลังจากที่คุณปิดและเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ:  บทความนี้ใช้ไม่ได้กับเว็บแอป Access ซึ่งเป็นฐานข้อมูลประเภทที่คุณออกแบบด้วย Access และเผยแพร่แบบออนไลน์

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณเอง

คุณสามารถกำหนดวิธีแสดงชื่อและโลโก้ของแอปพลิเคชัน วิธีแสดงหน้าต่างวัตถุ และวิธีจัดการไฟล์ ในแอปพลิเคชันหรือฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว จากฐานข้อมูลที่เปิดอยู่ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกตัวเลือก>ไฟล์>ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 2. เลือกการตั้งค่าสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบัน ต่อไปนี้คือการตั้งค่าที่ถูกใช้งานโดยทั่วไปบ่อยครั้ง โดยจะมีการอธิบายไว้ในภายหลัง

  การตั้งค่า

  คำอธิบาย

  ชื่อแอปพลิเคชัน

  ระบุชื่อที่กำหนดเองซึ่งจะปรากฏในแถบชื่อเรื่องของ Windows ให้กับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

  ไอคอนแอปพลิเคชัน

  เลือกไอคอนให้กับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ พิมพ์ชื่อไฟล์รูปลงไปหรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งของไฟล์รูปก็ได้ ไอคอนที่เลือกจะปรากฏอยู่ในแถบชื่อเรื่องของ Windows

  ใช้เป็นไอคอนฟอร์มและรายงาน

  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ไอคอนแอปพลิเคชันจะแสดงอยู่ในแท็บฟอร์มและแท็บรายงานทั้งหมดของฐานข้อมูลปัจจุบัน ถ้าแท็บเอกสารไม่ได้เปิดใช้งานไว้ ไอคอนจะไม่แสดง

  แสดงฟอร์ม

  ระบุฟอร์มที่จะปรากฏเมื่อฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณเปิดขึ้นมา ให้คงการตั้งค่าเริ่มต้น (ไม่มี) เอาไว้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ฟอร์มใดๆ ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดฐานข้อมูลขึ้นมา

  ฟอร์มบนเว็บ

  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่า เปลี่ยนแปลง หรือเอาฟอร์มที่ปรากฏอยู่บนเว็บออกได้ เมื่อใช้ฐานข้อมูลเว็บ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้กับ Access 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

  แสดงแถบสถานะ

  เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ แถบสถานะจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างเวิร์กสเปซของ Access

 3. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

  การตั้งค่าบางอย่างจำเป็นต้องปิดและเปิดฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่เพื่อให้การตั้งค่ามีผล

ด้านบนของหน้า

เลือกการตั้งค่าสำหรับวิธีแสดงหน้าต่างวัตถุ

Access มีตัวเลือกเพื่อแสดงวัตถุที่เปิดอยู่ทั้งหมดเป็นชุดแท็บที่เข้าถึงได้ง่ายตามแนวบนสุดของหน้าต่างวัตถุ คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการแสดงต่อไปนี้ได้จากบริเวณ ตัวเลือกหน้าต่างเอกสาร ในประเภท ฐานข้อมูลปัจจุบัน

การตั้งค่า

คำอธิบาย

หน้าต่างซ้อนกัน

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ หลายวัตถุที่เปิดอยู่จะแสดงซ้อนกัน

ลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่างวัตถุในมุมมองซ้อนกัน

เอกสารในแท็บ

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะมองเห็นวัตถุเพียงครั้งละรายการเดียว แม้ว่าจะมีวัตถุเปิดอยู่หลายรายการก็ตาม

รูปของลักษณะที่ปรากฏของวัตถุที่เปิดอยู่เมื่อเลือกตัวเลือกเอกสารในแท็บไว้

คุณสามารถใช้การตั้งค่า เอกสารในแท็บ โดยไม่ต้องให้แสดงแท็บเอกสารก็ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้ต้องการทำงานกับวัตถุทีละหนึ่งรายการ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ ต้องแน่ใจว่าได้รวมตัวเลือกการนำทางอีกตัวเลือกไว้แล้วเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสลับไปยังวัตถุต่างๆได้

แสดงแท็บเอกสาร

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก เอกสารในแท็บ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงแท็บสำหรับวัตถุที่เปิดอยู่ทั้งหมดได้ด้วย

ใช้ตัวควบคุมธีมของ Windows บนฟอร์ม

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ธีมของ Windows ของคุณจะถูกใช้กับตัวควบคุมบนฟอร์มและรายงานในฐานข้อมูลปัจจุบัน

เปิดใช้งานมุมมองเค้าโครง

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ จะแสดงปุ่ม มุมมองเค้าโครง บนแถบสถานะของ Access และในเมนูทางลัดที่จะปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาที่แท็บวัตถุ ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดฟอร์มและรายงานในมุมมองเค้าโครงได้

หมายเหตุ: หลังจากคุณล้างตัวเลือกนี้ มุมมองเค้าโครง จะไม่พร้อมใช้งานจากกลุ่มมุมมองหรือจากเมนูทางลัดใดๆ

เปิดใช้งานการเปลี่ยนแปลงการออกแบบสำหรับตารางในมุมมองฐานข้อมูล

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบของตารางจากมุมมองแผ่นข้อมูลได้

ตรวจสอบเขตข้อมูลตัวเลขที่ถูกตัดทอน

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะแสดงตัวเลขเป็น "#####" เมื่อคอลัมน์แคบเกินไปที่จะแสดงค่าทั้งหมดได้ ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ ค่าที่มองเห็นได้ในคอลัมน์จะถูกตัดทอนตามค่าที่จะพอดีได้กับในคอลัมน์นั้น

รูปแบบของที่เก็บคุณสมบัติรูปภาพ

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะจัดเก็บรูปเอาไว้ในรูปแบบต้นฉบับของรูปนั้น ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลดขนาดของฐานข้อมูล

แปลงข้อมูลรูปภาพทั้งหมดเป็นบิตแมป (เข้ากันได้กับ Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า)

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะสร้างสำเนาของไฟล์รูปต้นฉบับในรูปแบบ Windows Bitmap หรือบิตแมปที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูรูปในฐานข้อมูลที่สร้างด้วย Office Access 2003 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการใช้แป้นพิมพ์ลัดของ Access

เมื่อตัวเลือก ใช้แป้นพิเศษของ Access ถูกเลือกไว้ ผู้ใช้จะสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

คีย์

ผลลัพธ์

F11

แสดงและซ่อนบานหน้าต่างนำทาง

CTRL+G

แสดงหน้าต่าง Immediate ใน Visual Basic Editor

ALT+F11

เริ่มต้น Visual Basic Editor

CTRL+BREAK

เมื่อกดแป้นพิมพ์ลัดนี้จะหยุด Access ไม่ให้เรียกใช้ระเบียนจากเซิร์ฟเวอร์

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการไฟล์สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

การตั้งค่าการจัดการไฟล์เหล่านี้จะนำไปใช้กับฐานข้อมูลที่เปิดอยู่เท่านั้นเมื่อคุณเลือกตัวเลือกเหล่านี้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

กระชับข้อมูลเมื่อปิด

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ฐานข้อมูลจะถูกกระชับข้อมูลโดยอัตโนมัติและซ่อมแซมเมื่อคุณปิดฐานข้อมูลนั้น

เอาข้อมูลส่วนบุคคลออกจากคุณสมบัติไฟล์เมื่อบันทึก

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเอาออกจากคุณสมบัติไฟล์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกไฟล์ดังกล่าว

ด้านบนของหน้า

เลือกตัวเลือกการนำทางสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถกำหนดการนำทางสำหรับแอปพลิเคชันปัจจุบันของคุณได้เองจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าสำหรับตัวเลือกการนำทาง

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงบานหน้าต่างนำทาง

ถ้าคุณล้างตัวเลือกนี้ บานหน้าต่างนำทางจะไม่แสดงขึ้นเมื่อเปิดฐานข้อมูลปัจจุบัน

ตัวเลือกการนำทาง

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถเปลี่ยนประเภทและกลุ่มที่ปรากฏในบานหน้าต่างนำทาง และตั้งค่าตัวเลือกวิธีการเปิดวัตถุในฐานข้อมูลปัจจุบันได้

ชื่อ Ribbon

เลือกชื่อให้กับกลุ่ม Ribbon แบบกำหนดเอง

แถบเมนูทางลัด

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงแถบเมนูเริ่มต้นสำหรับเมนูทางลัด

อนุญาตให้ใช้เมนูแบบเต็ม

ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ เฉพาะ หน้าแรก เท่านั้นที่จะปรากฏอยู่บน Ribbon นอกจากนี้ คำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิก ไฟล์

อนุญาตให้ใช้เมนูทางลัดเริ่มต้น

เปิดหรือปิดเมนูทางลัด (แบบป็อปอัพ) ที่ปรากฏเมื่อคุณคลิกขวาวัตถุฐานข้อมูลในบานหน้าต่างนำทางหรือตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงาน คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกเพื่อติดตามและแก้ไขชื่อเขตข้อมูลในฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

ตัวเลือก การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ จะขอให้ Access ติดตามและแก้ไขการอ้างอิงชื่อเขตข้อมูลในฟอร์ม รายงาน และในคิวรี คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ให้กับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งชื่อ อนุญาตให้คุณใช้ฟีเจอร์ การขึ้นต่อกันของวัตถุ ได้ อย่างไรก็ตาม Access จะไม่ซ่อมแซมข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะได้เลือกตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งชื่อที่เกิดขึ้น ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แล้วปล่อยให้ตัวเลือกนี้ว่างไว้ Access จะเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดใดๆ เอาไว้จนกว่าคุณจะได้เลือกตัวเลือกนี้

สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

Access จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ได้ทำกับฐานข้อมูลเมื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการตั้งชื่อและจะบันทึกข้อมูลนั้นลงในตารางชื่อ AutoCorrect.log

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเลือกการกรองสำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันของคุณ

คุณสามารถเรียงลำดับข้อมูลที่แสดงอยู่ในฟอร์มได้ด้วยการกำหนดตัวกรองโดยใช้ข้อกำหนด กรองตามฟอร์ม และเลือกค่าการแสดงผลให้กับหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม ของฐานข้อมูลปัจจุบันได้

ตัวเลือกในส่วนนี้จะควบคุมฟีเจอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดของรายการค่าที่ปรากฏสำหรับเขตข้อมูลใดเขตข้อมูลหนึ่งในหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่จะให้ผู้ใช้สามารถแสดงค่าของเขตข้อมูลที่ทำดัชนีหรือไม่ทำดัชนีและของตารางที่ลิงก์ในไฟล์ภายนอกหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกว่าจะให้รายการค่าปรากฏอยู่ในตัวควบคุมในฟอร์มเมื่อใช้ กรองตามฟอร์ม หรือไม่ก็ได้ด้วย

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เขตข้อมูลที่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่อง

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ค่าจากเขตข้อมูลที่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่องจะแสดงอยู่ในรายการค่าที่ปรากฏในหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม

เขตข้อมูลที่ไม่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่อง

รวมค่าจากเขตข้อมูลที่ไม่เป็นดัชนีซึ่งอยู่ภายในเครื่องไว้ในรายการค่าที่ปรากฏในหน้าต่าง กรองตามฟอร์ม

เขตข้อมูล ODBC

รวมค่าจากตารางที่คุณลิงก์โดยใช้การเชื่อมต่อ Open Database Connectivity

ไม่แสดงรายการที่อ่านระเบียนได้มากกว่าจำนวนนี้

ใส่จำนวนระเบียนสูงสุดที่คุณต้องการให้ Access อ่านในขณะที่สร้างรายการค่าให้กับการดำเนินการของ กรองตามฟอร์ม รายการค่าจะไม่ปรากฏถ้าจำนวนระเบียนที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินรายการให้เสร็จสมบูรณ์เกินจำนวนที่คุณได้ระบุไว้ รายการค่าทั้งหมดจะมีเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกันถึงแม้ว่าเขตข้อมูลของค่าเหล่านี้จะไม่ได้ทำดัชนีก็ตาม ค่าเริ่มต้นคือ 1000

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการแคชบริการเว็บและตัวเลือกตารางใน SharePoint

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ใน Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่ามีไว้สำหรับการแคชบริการเว็บและตาราง SharePoint ที่เชื่อมโยงกัน

 • ใช้รูปแบบการแคชที่เข้ากันได้กับ Microsoft Access 2010 และเวอร์ชันใหม่กว่า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Access แคชสำเนาภายในเครื่องของข้อมูลที่เชื่อมโยง การตั้งค่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานไปพร้อมๆ กับการทำงานร่วมกับข้อมูลที่เชื่อมโยงได้ การใช้ตัวเลือกนี้จะทำให้การโหลดและการแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงรวดเร็วยิ่งขึ้น ล้างตัวเลือกนี้หากคุณต้องการใช้ลักษณะการแคชที่มีอยู่ใน Access 2007

 • ล้างแคชเมื่อปิด เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้ Access ล้างข้อมูลแคชที่อยู่ในเครื่องออกจากหน่วยความจำเมื่อคุณปิดฐานข้อมูลของคุณ

 • ปิดการแคช เลือกตัวเลือกนี้เพื่อไม่ให้ Access แคชสำเนาข้อมูลในระหว่างการทำงานกับแหล่งข้อมูล SharePoint ที่เชื่อมโยงกัน

  หมายเหตุ: ตัวเลือก ล้างแคชเมื่อปิด และ ปิดการแคช จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าคุณล้างการตั้งค่า ใช้รูปแบบการแคชที่เข้ากันได้กับ Microsoft Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับการลิงก์และการนำเข้า

ชนิดข้อมูลจำนวนมากจะจัดเก็บค่าตัวเลขที่ไม่ใช่ค่าเงินและเข้ากันได้กับชนิดข้อมูล SQL_BIGINT ใน ODBC ชนิดข้อมูลนี้จะคำนวณจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ช่วงระหว่าง -2^63 ถึง 2^63-1

หมายเหตุ: ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณมีการสมัครใช้งาน Office ๓๖๕เท่านั้น ถ้าคุณเป็นสมาชิก Office 365 ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ในการจัดการกระบวนการอัปเดต Office 365 ให้ดูที่หน้าการเผยแพร่แชนเนลเพื่อเรียนรู้การอัปเดตที่มีให้ในแต่ละแชนเนล

การตั้งค่า

คำอธิบาย

สนับสนุนประเภทข้อมูล Biglnt สำหรับตารางที่ลิงก์/นำเข้า

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งานการสนับสนุนชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่สำหรับการลิงก์ไปยังหรือนำเข้าจากฐานข้อมูลภายนอกที่ใช้ชนิดข้อมูลที่เทียบเท่ากันเช่น bigint ใน SQL Server Access จะเตือนคุณว่าการตั้งค่าตัวเลือกนี้จะทำให้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลที่มีการพิจารณาความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เลือก ตกลง เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลง คุณจะไม่สามารถย้อนกลับได้

 • เลือก ยกเลิก เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ คุณสามารถใช้ชนิดข้อมูลตัวเลขขนาดใหญ่เพื่อลิงก์และนำเข้าก่อนที่คุณจะปิดฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม คุณต้องปิดและเปิดฐานข้อมูลเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของตราประทับรูปแบบไฟล์ในแถบชื่อฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×