ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์

ใช้หน้าต่าง Lync – ตัวเลือก > โทรศัพท์ เพื่อตั้งค่า หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับโทรศัพท์ใดๆ ที่คุณใช้กับ Lync

การเพิ่ม หรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์

เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในบัตรที่ติดต่อของคุณเพื่อให้ผู้อื่นสามารถติดต่อคุณได้เมื่อคุณไม่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ หรือในกรณีที่พวกเขาต้องการติดต่อคุณโดยใช้โทรศัพท์ ที่ติดต่อ Lync ของคุณจะเห็นหมายเลขโทรศัพท์บนบัตรที่ติดต่อของคุณตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่พวกเขามีกับคุณ

 1. ภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน ให้คลิกกล่องของชนิดหมายเลขที่คุณต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยน แล้วพิมพ์หมายเลขนั้น ใช้เฉพาะตัวเลข 0123456789 เท่านั้นและไม่มีวงเล็บหรือ ยัติภังค์ เมื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ให้พิมพ์เครื่องหมาย+ แล้วรหัสประเทศตามด้วยหมายเลขท้องถิ่น

 2. เมื่อต้องการให้ที่ติดต่อเห็นค่านี้ได้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของฉัน ที่อยู่ถัดจากหมายเลขนั้น

หมายเลขของคุณจะสามารถมองเห็นได้ดังนี้

 • โทรศัพท์ที่ทำงาน จะมองเห็นได้โดยที่ติดต่อทั้งหมดยกเว้น ที่ติดต่อภายนอก และ ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก ของคุณ

  หมายเหตุ: บางบริษัทไม่อนุญาตให้คุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมในบัตรข้อมูลที่ติดต่อของฉัน ของโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ

 • โทรศัพท์มือถือ จะมองเห็นได้เฉพาะ เวิร์กกรุ๊ป และ เพื่อนและครอบครัว ของคุณ

 • โทรศัพท์ที่บ้าน จะมองเห็นได้เฉพาะ เพื่อนและครอบครัว ของคุณ

 • โทรศัพท์อื่น จะมองเห็นได้จากเฉพาะ เพื่อนและครอบครัว ของคุณ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนหมายเลขเพิ่มเติม เช่น สำหรับสำนักงานชั่วคราว หรือโทรศัพท์มือถืออีกเครื่อง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูว่าที่ติดต่อใดของคุณมีความสัมพันธ์กับคุณแบบใดในความสัมพันธ์เหล่านี้ ในรายการที่ติดต่อของคุณให้เลือกแท็บ ความสัมพันธ์ ที่ติดต่อในแท็บนั้นจะถูกจัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ส่วนตัว เมื่อต้องการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีกับที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่รายการที่ติดต่อ แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดู การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณใน Lync

การใช้อุปกรณ์ TTY

โหมด Text telephone (TTY) ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารด้วยข้อความผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY จะต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อแปลข้อมูลเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นคุณอาจประสบกับเสียงคุณภาพต่ำในระหว่างการโทร การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงเช่นกัน

ตามค่าเริ่มต้น โหมด TTY จะถูกปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์นี้ ให้ทำดังนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ TTY เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ภายใต้ การเข้าถึงโทรศัพท์ ให้คลิก เปิดโหมด TTY

 3. ออกจากระบบ Lync แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

การตั้งค่าตัวเลือกการประชุมของ Lync

คุณสามารถใช้เสียงเดียวกันสำหรับการประชุม Lync ทั้งหมดของคุณ หรือตั้งค่าให้ Lync แสดงตัวเลือกทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมประชุม ซึ่งแบบหลังนี้จะมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อเสียงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการประชุม หรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเข้าร่วม

 1. ภายใต้ การเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจาก เข้าร่วมเสียงการประชุมจาก และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 2. เมื่อต้องการใช้เสียง และวิดีโอทางคอมพิวเตอร์ (โดยใช้ไมโครโฟนและลำโพง หรือชุดหูฟังของคอมพิวเตอร์ของคุณ) สำหรับการประชุม ให้คลิก Lync

 3. เมื่อต้องการให้ Lync โทรถึงคุณ ให้เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการให้ติดต่อมา ถ้าคุณไม่เห็นหมายเลขของคุณ ให้พิมพ์หมายเลขนั้นภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน ที่ด้านบนของหน้าต่าง

 4. เมื่อต้องการโทรเข้าร่วมการประชุม ถ้าการเรียกประชุมจะมีหมายเลขโทรเข้า ให้เลือก ไม่ต่อเสียง เข้าร่วมประชุม แล้วใช้โทรศัพท์เพื่อโทรเข้า

 5. (ทำหรือไม่ก็ได้) ถ้าคุณเข้าร่วมจากตำแหน่งที่ตั้ง หรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน และต้องการเลือกวิธีที่คุณเชื่อมต่อกับการประชุมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าร่วม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ก่อนที่ฉันเข้าร่วมการประชุม ให้ถามฉันว่าอุปกรณ์เสียงใดที่ฉันต้องการใช้

หมายเหตุ:  คุณสามารถให้ Lync โทรถึงคุณได้ (และตั้งค่าการประชุม Lync ที่มีรายละเอียดการโทรเข้า) เฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่า Dial-In Conferencing สำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณเท่านั้น สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของที่ทำงานของคุณ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×