ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้รุ่นอื่นๆ

คุณสามารถตั้งค่าอีเมลบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้มากมายด้วยการใช้ POP หรือ IMAP อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ส่วนใหญ่สนับสนุน Exchange ActiveSync เราขอแนะนำให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยการใช้ Exchange ActiveSync (ซึ่งรู้จักกันว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่านบัญชีผู้ใช้ Exchange) เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ Exchange ActiveSync คุณสามารถใช้อีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานในบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ถ้าคุณเชื่อมต่อโดยใช้ POP หรือ IMAP คุณจะสามารถใช้ฟีเจอร์อีเมลได้เพียงอย่างเดียว

ตั้งค่าอีเมล POP หรือ IMAP บนโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

เริ่มต้นโปรแกรมอีเมลบนโทรศัพท์ของคุณ แล้วเลือกตัวเลือกเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาโปรแกรมอีเมล ให้ใช้เอกสารประกอบที่มาพร้อมกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าอีเมลของคุณถ้าคุณใช้ Microsoft 365 แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Microsoft 365 ให้ดู ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ในบทความนี้ภายหลัง

 • ที่อยู่อีเมล: นี่คือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com)

  ที่อยู่อีเมล: นี่คือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.cn)

 • ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.com)

  ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้ของคุณคือที่อยู่อีเมลแบบเต็มของคุณ (ตัวอย่างเช่น tony@contoso.cn)

 • รหัสผ่าน: นี่คือรหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมลของคุณ

 • การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์: นี่คือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้าและขาออก เลือก POP3 หรือ IMAP4

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า:

  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3: outlook.office365.com

  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3: partner.outlook.cn

  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP4: outlook.office365.com

  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ IMAP4: partner.outlook.cn

  พอร์ต: 995

  การเข้ารหัสลับ: SSL

  การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก:

  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtp.office365.com

  ชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtp.office365.cn

  พอร์ต: 587

  การเข้ารหัสลับ: TLS

 • การตั้งค่าการรับรองความถูกต้อง: ถ้าโปรแกรมอนุญาตให้คุณตั้งค่าการตั้งค่าขั้นสูง ให้ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

  • เลือกเซิร์ฟเวอร์ขาออกที่ต้องใช้ตัวเลือกการรับรองความถูกต้อง

  • เลือกการตั้งค่าที่ให้คุณใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับตัวเลือกการส่งอีเมล

  • อย่าเลือกการตั้งค่าสำหรับ Secure Password Authentication

ค้นหาการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange และไม่ได้ใช้อีเมล Microsoft 365 หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้อีเมล Microsoft 365 หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อค้นหาการตั้งค่าของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณโดยใช้ Outlook Web App

 2. ใน Outlook Web App บนแถบเครื่องมือ ให้เลือกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > จดหมาย > POP และ IMAP

 3. ชื่อเซิร์ฟเวอร์ POP3, IMAP4 และ SMTP และการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณอาจจำเป็นต้องใส่นั้นจะแสดงรายการบนหน้า การตั้งค่าสำหรับการเข้าถึง POP หรือ IMAP ภายใต้ การตั้งค่า POP, การตั้งค่า IMAP    และ การตั้งค่า SMTP

ฉันต้องรู้อะไรอีก

 • ถ้าคุณเห็น ไม่พร้อมใช้งาน ภายใต้ การตั้งค่า POP, การตั้งค่า IMAP    และ การตั้งค่า SMTP คุณอาจต้องติดต่อผู้ที่จัดการบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณเพื่อกำหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์ Exchange ActiveSync

 • การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลบนโทรศัพท์มือถือของคุณกำหนดให้คุณต้องมีแผนคิดค่าบริการข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 • Secure Sockets Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS) คือวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล โปรแกรมอีเมลบางโปรแกรมจะอ้างอิง SSL หรือ TLS ในรูปของ "การเข้ารหัสลับ" โดยในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่แล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องเปิดการตั้งค่าหรือแท็บ "ขั้นสูง" เพื่อตั้งค่า SSL สำหรับการเชื่อมต่อ POP และ IMAP และการเชื่อมต่อ TLS สำหรับ SMTP

 • โปรแกรมอีเมลของคุณอาจพยายามใช้พอร์ต 110 โดยอัตโนมัติถ้าคุณกำลังใช้ POP หรือพยายามใช้พอร์ต 143 โดยอัตโนมัติถ้าคุณกำลังใช้ IMAP ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณแสดงพอร์ต 110 หรือ 143 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการเข้ารหัส SSL ไว้แล้ว จากนั้น ให้ใส่หมายเลขพอร์ตเป็น 995 แทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (110) ถ้าคุณกำลังใช้ POP หรือใส่หมายเลขพอร์ตเป็น 993 แทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (143) ถ้าคุณกำลังใช้ IMAP

 • โปรแกรมอีเมลของคุณอาจพยายามใช้พอร์ต 25 ของเซิร์ฟเวอร์สำหรับ SMTP โดยอัตโนมัติ ถ้าโปรแกรมอีเมลของคุณแสดงพอร์ต 25 สำหรับ SMTP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกการเข้ารหัส TLS ไว้แล้ว จากนั้นให้ใส่ 587 แทนที่หมายเลขพอร์ตเริ่มต้น (25)

 • ถ้าบัญชีอีเมลของคุณเป็นชนิดที่ต้องใช้การลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนในครั้งแรกที่คุณลงชื่อเข้าใช้ Outlook Web App การเชื่อมต่อกับบัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือจะไม่สำเร็จ ถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีของคุณผ่าน Outlook Web App หลังจากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ ให้ลงชื่อออก จากนั้น พยายามเชื่อมต่อโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อ POP หรือ IMAP คุณจะสามารถใช้และซิงโครไนซ์อีเมลของคุณโดยใช้การเชื่อมต่อไร้สายเท่านั้น ถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อโดยใช้บัญชี Exchange ActiveSync คุณสามารถซิงโครไนซ์อีเมล รายชื่อผู้ติดต่อ และปฏิทินได้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×