ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การตั้งค่า

ใช้การตั้งค่าเพื่อระบุการตั้งค่าเสียง, การแจ้งเตือน, ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง, และที่ติดต่อ และการตั้งค่าอื่นๆ ของ Lync 2013 for Windows Phone

หมายเหตุ:  หัวข้อนี้นำไปใช้กับ Office 365 ที่ดำเนินการโดย 21Vianet ในประเทศจีน

คุณต้องการทำสิ่งใด

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับ VoIP, วิดีโอ, เนื้อหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ไปที่ ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ Windows Phone ของคุณพร้อมรหัสประเทศและภูมิภาค เมื่อ Lync ไม่สามารถใช้ Wi-Fi หรือเครือข่ายการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อทำการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ Lync จะโทรกลับมาที่หมายเลขนี้เพื่อเชื่อมต่อคุณกับส่วนที่เป็นเสียงในการโทรผ่าน Lync

 1. จากหน้าจอใดๆ ให้แตะ เพิ่มเติม () ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า

 2. ภายใต้ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

การแจ้งเตือนแบบพุช

การแจ้งเตือนแบบพุชจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอที่มาใหม่หรือที่ไม่ได้รับ ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือการแจ้งเตือนเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Lync แล้วแต่ไม่ได้ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เมื่อต้องการเปิดการแจ้งเตือนแบบพุช ให้ตั้งค่า การแจ้งเตือนแบบพุช เป็น เปิด

รูปถ่าย

เมื่อต้องการแสดงรูปถ่ายของคุณและดูรูปถ่ายของที่ติดต่ออื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ตั้งค่า แสดงรูปภาพ เป็น เปิด

การเข้าถึงสมุดโทรศัพท์

เมื่อต้องการอนุญาตให้ Lync เข้าถึงที่ติดต่อในโทรศัพท์มือถือของคุณโดยใช้การค้นหา ให้ตั้งค่า สมุดโทรศัพท์ เป็น เปิด

Exchange

หน้าจอ Exchange คือที่ที่คุณจะไปถ้าคุณต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าที่จะบอก Lync ถึงวิธีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการประชุมและข้อความเสียง

สิ่งสำคัญ:  โดยปกติแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ อย่าปิดใช้ข้อมูลประจำตัวของ Lync หรือ เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ว่าทีมสนับสนุนของคุณกำหนดให้คุณทำเช่นนั้น และให้ค่าที่ถูกต้องกับคุณ

ถ้าคุณถูกกำหนดให้เปลี่ยนข้อมูลประจำตัวของ Exchange Server ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อน ใช้ข้อมูลประจำตัวของ Lync เป็น ปิด

 2. แตะที่เขตข้อมูลที่เหมาะสมและใส่ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ แล้วปิดหน้าจอ

ถ้าคุณถูกกำหนดให้ปิดฟังก์ชัน เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. เลื่อน เซิร์ฟเวอร์ตรวจหาโดยอัตโนมัติ เป็น ปิด

 2. แตะที่เขตข้อมูลว่างและใส่ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) หรือ URL ของ Exchange Web Server ของคุณให้เหมือนกับที่คุณได้มาจากทีมสนับสนุนของคุณ จากนั้นปิดหน้าจอ

พร็อกซี HTTP

อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูล พร็อกซี HTTP ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการข้อมูลพร็อกซี ถ้าคุณไม่ได้กำหนดค่าข้อมูลพร็อกซี คุณจะสามารถลงชื่อเข้าใช้และส่ง IM หรือโทรหาผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันได้ด้วย แต่สำหรับกิจกรรมอื่นๆ คุณจำเป็นต้องระบุข้อมูลพร็อกซีใน การตั้งค่า แอปไม่สามารถค้นหาพร็อกซีจากการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลพร็อกซีโดยเฉพาะในการตั้งค่าแอป Lync ด้วย เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลพร็อกซีให้ทำดังนี้

 1. ที่ด้านล่าง ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (...) แล้วแตะ การตั้งค่า

 2. แตะที่ พร็อกซี HTTP บนหน้าจอ พร็อกซี HTTP ให้พิมพ์ข้อมูลพร็อกซี Wi-Fi ของคุณ แล้วแตะ ตั้งค่าพร็อกซี

ถ้าคุณไม่ทราบข้อมูลพร็อกซี ให้ติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ

TTY

โหมด Text Telephone (TTY) ใช้สำหรับการส่งข้อความตัวอักษรผ่านสายโทรศัพท์ อุปกรณ์ TTY จะต้องเชื่อมต่อกับ Windows Phone เพื่อแปลข้อมูลเสียงที่ถูกปรับเปลี่ยน ไม่เช่นนั้นอาจเจอปัญหาคุณภาพเสียงต่ำได้ การใช้โหมด TTY ในการประชุมทางโทรศัพท์อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพเสียงได้ด้วย

 • ตามค่าเริ่มต้น TTY จะถูกปิดไว้ ให้แตะ เปิด เพื่อเปิดใช้งาน

ธีมความคมชัดสูง

ถ้าคุณใช้การตั้งค่าทั่วไปของโทรศัพท์ของคุณเพื่อเลือกธีมความคมชัดสูง Lync จะแสดงในรูปแบบความคมชัดสูง ความคมชัดสูงจะเพิ่มความคมชัดระหว่างข้อความและพื้นหลัง ซึ่งทำให้อ่านและนำทางบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า>ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิดใช้งาน ความคมชัดสูง

แว่นขยายหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานแว่นขยายหน้าจอของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้รูปแบบการสัมผัสเพื่อขยายหน้าใดๆ ที่คุณกำลังดูอยู่ รวมถึงหน้าต่างๆ ของ Lync ได้ เมื่อต้องการเปิดใช้งาน ให้ทำดังนี้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า>ความง่ายในการเข้าถึง

 2. เปิดใช้งาน แว่นขยายหน้าจอ

 3. บนหน้าที่คุณต้องการขยาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 4. เมื่อต้องการขยายให้มากที่สุด ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการขยาย ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ จากนั้นแพนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย

การบันทึก

ไฟล์บันทึกจะถูกใช้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูล ผู้ดูแลระบบอาจขอให้คุณเปิดใช้งานการบันทึกเพื่อใช้แก้ไขปัญหา แต่ถ้าคุณไม่ได้รับการร้องขอ คุณไม่จำเป็นต้องสนใจตัวเลือกนี้

 • เมื่อต้องการเปิด การบันทึกการวินิจฉัย ให้ตั้งค่า การบันทึกการวินิจฉัย เป็น เปิด

วิธีใช้แบบออนไลน์

เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้และวิดีโอแบบออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการใช้ Lync บน Windows Phone ให้ทำดังต่อไปนี้

 • จากหน้าจอใดก็ได้ให้แตะไอคอน เพิ่มเติม (…) ที่ด้านล่าง แตะ เกี่ยวกับ แล้วแตะ วิธีใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×