การติดตามการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่แชร์

สิ่งสำคัญ: บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เก่ากว่าที่ใช้ "เวิร์กบุ๊กที่แชร์" ฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กที่แชร์มีข้อจำกัดมากมายและได้ถูกแทนที่ด้วยการเขียนร่วม การเขียนร่วมจะไม่มีความสามารถในการติดตามการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามถ้าคุณและผู้อื่นมีไฟล์เปิดในเวลาเดียวกันคุณสามารถดูการเลือกและการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการได้ตามที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ถ้าไฟล์ถูกจัดเก็บไว้บนระบบคลาวด์อาจเป็นไปได้ที่คุณสามารถดูเวอร์ชันที่ผ่านมาเพื่อให้คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนร่วม

 1. ให้แน่ใจว่าคุณต้องการใช้วิธีนี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป เวิร์กบุ๊กที่แชร์มีข้อจำกัดและหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถแก้ไขโดยใช้ Excel สำหรับเว็บ ได้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำการเขียนร่วมซึ่งเป็นการแทนที่สำหรับเวิร์กบุ๊กที่แชร์

 2. คลิกตรวจทาน>เวิร์กบุ๊กที่แชร์

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มแชร์เวิร์กบุ๊กถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 3. ในกล่องโต้ตอบ แชร์เวิร์กบุ๊ก บนแท็บ การแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน

 4. คลิกแท็บ ขั้นสูง

 5. ภายใต้ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา และในช่อง วัน ให้พิมพ์จำนวนวันของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บ ตามค่าเริ่มต้น Excel จะเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา30วันและลบประวัติการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เก่ากว่าจำนวนวันนี้ออกอย่างถาวร เมื่อต้องการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงนานกว่า30วันให้ใส่ตัวเลขที่มีขนาดใหญ่กว่า30วัน

 6. คลิก ตกลง และถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกเวิร์กบุ๊ก

 1. คลิกตรวจทาน>ติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 2. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ตกลง

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธ ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ใดวันหนึ่งให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อคลิกตั้งแต่วันที่ในรายการเมื่อแล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้อื่นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายจากนั้นในรายชื่อผู้ใช้ให้คลิกผู้ใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตรวจทาน

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยผู้ใช้ทั้งหมด ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่กระทำในบางพื้นที่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงบนเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงกับทั้งเวิร์กบุ๊ก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ที่

 4. คลิก ตกลง แล้วรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบ ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 5. เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ ให้คลิก ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

 6. ถ้าได้รับพร้อมท์ให้เลือกค่าสำหรับเซลล์ ให้คลิกค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ยอมรับ

หมายเหตุ: 

 • คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะสามารถไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

 • คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยการคลิก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด

 1. คลิกรีวิวการติดตามการเปลี่ยนแปลง> จากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 2. เมื่อต้องการเลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตามให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อคลิกทั้งหมดในรายการเมื่อแล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ที่เฉพาะเจาะจงให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อคลิกตั้งแต่วันที่ในรายการเมื่อแล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้ที่ระบุให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายจากนั้นในรายการใครให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู

  • เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงกับช่วงของเซลล์บางช่วง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ที่ แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงบนเวิร์กชีต

 3. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้ทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนเวิร์กชีต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไว้บนอีกเวิร์กชีตหนึ่งแยกต่างหาก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ เพื่อแสดงเวิร์กชีตประวัติ

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกไฟล์โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างน้อยหนึ่งรายการ

การปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการลบประวัติการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการเก็บสำเนาของข้อมูลนี้ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อพิมพ์เวิร์กชีตประวัติหรือคัดลอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น:

 1. คลิกรีวิวการติดตามการเปลี่ยนแปลง> >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 2. ภายใต้ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อ จากนั้นในรายการ เมื่อ ให้คลิก ทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

 6. ในตอนนี้คุณสามารถพิมพ์หรือคัดลอกประวัติไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นได้แล้ว

เมื่อคุณเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงขณะทำงาน Excel จะทำเครื่องหมายการตรวจทานใดๆ (เช่น การเปลี่ยนแปลง การแทรก และการลบ) ด้วยสีเน้น

 1. คลิกรีวิวการติดตามการเปลี่ยนแปลง> จากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเป็นการแชร์เวิร์กบุ๊กและเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่นๆ เปลี่ยนแปลง

 3. ภายใต้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงใดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อจากนั้นในรายการเมื่อให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุผู้ใช้ที่คุณต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลงให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายจากนั้นในรายการใครให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการระบุพื้นที่เวิร์กชีตที่คุณต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลงให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมายจากนั้นในกล่องที่อยู่ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงของเวิร์กชีต

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ ไว้

 7. คลิก ตกลง ถ้าถูกพร้อมท์ ให้บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 8. บนเวิร์กชีต ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นการจัดรูปแบบจะไม่ได้รับการติดตามและดังนั้นจึงไม่ได้ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเน้น

เมื่อคุณไม่ต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป คุณสามารถปิดการเน้นการเปลี่ยนแปลงได้

 1. คลิกรีวิวการติดตามการเปลี่ยนแปลง> จากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 2. ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข

 1. คลิกรีวิวการติดตามการเปลี่ยนแปลง> >เน้นการเปลี่ยนแปลง

  โปรดสังเกตว่าใน Excel เวอร์ชันที่ใหม่กว่าปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงถูกซ่อนไว้ ต่อไปนี้เป็นวิธีการยกเลิกการซ่อน

 2. ภายใต้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงใดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อจากนั้นในรายการเมื่อให้คลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

 6. ในเวิร์กชีตประวัติ ให้คลิกลูกศรตัวกรองถัดจากป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การบันทึกเวิร์กบุ๊กจะเป็นการซ่อนเวิร์กชีตประวัติเอาไว้ เมื่อต้องการดูเวิร์กชีตประวัติหลังจากการบันทึก คุณต้องแสดงเวิร์กชีตประวัติอีกครั้งด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ ในกล่องโต้ตอบ การเน้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ด้วยการใช้ฟีเจอร์ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Excel for Mac คุณสามารถติดตามดูแลรักษาและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับ เวิร์กบุ๊กที่แชร์ ได้

สิ่งสำคัญ: 

 • ปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไปใน Ribbon ใน Excel for Mac เวอร์ชันที่ใหม่กว่า เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์นี้คุณจะต้องเพิ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงกลับไปยัง ribbon ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เพิ่มปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงลงใน ribbon

 • การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะใช้ได้ในเวิร์กบุ๊กที่แชร์เท่านั้น จริงๆ แล้ว เมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง เวิร์กบุ๊กจะกลายเป็นเวิร์กบุ๊กที่แชร์โดยอัตโนมัติ แม้ว่าเวิร์กบุ๊กที่แชร์มักจะถูกเก็บไว้ในตำแหน่งที่ผู้ใช้อื่นสามารถใช้ได้ แต่คุณก็ยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในสำเนาภายในเครื่องของเวิร์กบุ๊กที่แชร์ได้ด้วย

เพิ่มปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงลงใน ribbon

เมื่อต้องการเพิ่มปุ่มติดตามการเปลี่ยนแปลงใน ribbon คุณจะต้องสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองจากนั้นเพิ่มปุ่มลงในกลุ่ม

 1. คลิกExcel > การกำหนดลักษณะ> Ribbon & แถบเครื่องมือ

  Office2016 for Mac การกำหนดลักษณะแถบเครื่องมือ Ribbon
 2. ภายใต้กำหนด Ribbon เองภายใต้แท็บหลักให้เลือกตรวจทาน

 3. ที่ด้านล่างของรายการแท็บหลักให้คลิก Office2016 for Mac ปุ่มเพิ่ม Ribbon แบบกำหนดเอง แล้วเลือกกลุ่มใหม่

 4. ในตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มแบบกำหนดเองนี้ได้แล้ว เพียงเลือกกลุ่มใหม่ (กำหนดเอง)แล้วคลิก Office2016_for_Mac_การตั้งค่า_Ribbon_แบบกำหนดเอง >เปลี่ยนชื่อ> แล้วพิมพ์ชื่อในกล่องชื่อที่ใช้แสดงแล้วคลิกบันทึก

 5. ภายใต้เลือกคำสั่งจากให้เลือกแท็บหลักจากนั้นในรายการให้เลือกรีวิว>การเปลี่ยนแปลง>ติดตามการเปลี่ยนแปลง (แบบดั้งเดิม)แล้วคลิก> (เพิ่มลูกศร) เพื่อย้ายรายการภายใต้กลุ่มแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น

  คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลง (แบบดั้งเดิม) แล้วคลิก > เพื่อย้ายตัวเลือกภายใต้แท็บรีวิว

 6. คลิกบันทึกแล้วปิดกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะของ Excel

  คุณควรจะเห็นตัวเลือกติดตามการเปลี่ยนแปลง (แบบดั้งเดิม)ในแท็บรีวิวบน ribbon

  ตัวเลือกติดตามการเปลี่ยนแปลง (แบบดั้งเดิม) บน Ribbon

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกหรือล้างการติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นอกจากนี้ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ กล่องกาเครื่องหมาย

  การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเป็นการแชร์เวิร์กบุ๊กและเน้นสิ่งที่คุณและผู้ใช้อื่นๆ เปลี่ยนแปลง ถ้าคุณยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายคุณจะได้รับข้อความระบุว่าการกระทำนี้จะเอาเวิร์กบุ๊กออกจากการใช้งานที่แชร์

เมื่อคุณเน้นการเปลี่ยนแปลงขณะที่คุณทำงาน Excel จะสรุปการตรวจทานใดๆ (เช่นการเปลี่ยนแปลงการแทรกและการลบ) ที่มีสีเน้น

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

 2. เลือกการติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นอกจากนี้ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ กล่องกาเครื่องหมาย

 3. ภายใต้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงใดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อจากนั้นในรายการแบบหล่นลงให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการระบุ

  ให้ทำดังนี้

  ผู้ใช้ที่คุณต้องการเน้นการเปลี่ยนแปลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้ที่จากนั้นในเมนูบุคคลให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  พื้นที่แผ่นงานที่คุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงถูกเน้น

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่จากนั้นในกล่องที่อยู่ให้พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงของแผ่นงาน

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกไอคอนกล่องโต้ตอบยุบที่ด้านขวาสุดของกล่องที่อยู่จากนั้นเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงาน หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้วให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบอีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอแล้ว

 6. คลิก ตกลง

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กให้คลิกตกลง

 7. บนแผ่นงานให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เช่น การจัดรูปแบบ จะไม่ได้รับการติดตาม ดังนั้นจึงไม่มีการทำเครื่องหมายด้วยสีเน้น

เมื่อคุณไม่ต้องการให้มีการเน้นการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปคุณสามารถหยุดการเน้นสิ่งเหล่านั้นได้

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

 2. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าการติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นอกจากนี้ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ ไม่ได้ถูกเลือก Excel จะไม่บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงใดๆสำหรับเวิร์กบุ๊ก

 2. เมื่อต้องการเลือกการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดูให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการดู

  ให้ทำดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกติดตาม

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดจากเมนูป็อปอัพแล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้งของกล่องกาเครื่องหมาย

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ใดวันหนึ่ง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อคลิกตั้งแต่วันที่ในรายการเมื่อแล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้ที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้ที่จากนั้นในรายชื่อผู้ใช้ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการดู

  การเปลี่ยนแปลงช่วงของเซลล์ที่ระบุ

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงของแผ่นงาน

 3. นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกยุบกล่องโต้ตอบที่ด้านขวาสุดของกล่องที่อยู่แล้วเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงานได้อีกด้วย หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้วให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบอีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 4. เมื่อต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการดูการเปลี่ยนแปลงให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  เน้นการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงาน

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเน้นการเปลี่ยนแปลงบนหน้าจอ

  การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงได้โดยการวางตัวชี้ไว้เหนือเซลล์ที่ถูกเน้น

  การสร้างรายการของการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานที่แยกต่างหาก

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่เพื่อแสดงแผ่นงานประวัติ

  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงและบันทึกไฟล์โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างน้อยหนึ่งรายการ

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง .

  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้บันทึกเวิร์กบุ๊กให้คลิกตกลง

 2. ในกล่องโต้ตอบเลือกการเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับหรือปฏิเสธให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการยอมรับหรือปฏิเสธ

  ให้ทำดังนี้

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ใดวันหนึ่ง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อคลิกตั้งแต่วันที่ในรายการเมื่อแล้วพิมพ์วันที่แรกสุดที่คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้อื่น

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายผู้ที่จากนั้นในรายชื่อผู้ใช้ให้คลิกผู้ใช้ที่คุณต้องการรีวิวการเปลี่ยนแปลง

  การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดยผู้ใช้ทั้งหมด

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย

  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่แล้วพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของช่วงของแผ่นงาน

  นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกยุบกล่องโต้ตอบที่ด้านขวาสุดของกล่องที่อยู่แล้วเลือกช่วงที่คุณต้องการใช้บนแผ่นงานได้อีกด้วย หลังจากที่คุณทำเสร็จแล้วให้คลิกยุบกล่องโต้ตอบอีกครั้งเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

  การเปลี่ยนแปลงทั้งเวิร์กบุ๊ก

  ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่กล่องกาเครื่องหมาย

 3. คลิก ตกลง แล้วรีวิวข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการในกล่องโต้ตอบ ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

  ข้อมูลรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณสามารถเลื่อนดูข้อมูลทั้งหมดตามที่ต้องการได้

 4. สำหรับการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการให้คลิกยอมรับหรือปฏิเสธ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกค่าสำหรับเซลล์ให้คลิกค่าที่คุณต้องการแล้วคลิกยอมรับ

  • คุณจะต้องยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหนึ่ง ก่อนที่คุณจะสามารถไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

  • คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้พร้อมกัน โดยการคลิก ยอมรับทั้งหมด หรือ ปฏิเสธทั้งหมด

  • ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนที่จะสามารถแสดงรายการบนแผ่นงานประวัติได้

  • เมื่อคุณปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแผ่นงานประวัติจะบันทึกการปฏิเสธด้วย "เลิกทำ" หรือ "ผลลัพธ์ของการกระทำที่ถูกปฏิเสธ" ในคอลัมน์ชนิดของการดำเนินการ เมื่อต้องการดูแผ่นประวัติให้ดูที่ดูแผ่นประวัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้าการติดตามการเปลี่ยนแปลงขณะแก้ไข นอกจากนี้ยังแชร์เวิร์กบุ๊กของคุณ ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Excel ยังไม่ได้บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงใดๆสำหรับเวิร์กบุ๊ก

 2. ภายใต้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงใดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อจากนั้นในเมนูป็อปอัพเมื่อคลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ตกลง

  แผ่นงานประวัติจะปรากฏขึ้น

 6. ในแผ่นประวัติให้คลิกลูกศรตัวกรองที่อยู่ถัดจากป้ายชื่อคอลัมน์เพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: การบันทึกเวิร์กบุ๊กจะซ่อนแผ่นประวัติ เมื่อต้องการดูแผ่นประวัติหลังจากการบันทึกคุณต้องแสดงข้อมูลอีกครั้งโดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่ในกล่องโต้ตอบเน้นการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกลบเมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณอาจต้องการบันทึกสำเนาของประวัติ คุณสามารถพิมพ์แผ่นประวัติหรือคัดลอกแผ่นงานไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นได้

 1. บนแท็บรีวิวให้คลิกติดตามการเปลี่ยนแปลงจากนั้นคลิกเน้นการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงใดให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเมื่อจากนั้นในรายการเมื่อให้คลิกทั้งหมด

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยใคร และ ที่

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำรายการการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นงานใหม่

 5. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นประวัติให้คลิกพิมพ์บนเมนูไฟล์เลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่คุณต้องการแล้วคลิกพิมพ์

  • เมื่อต้องการคัดลอกแผ่นงานประวัติไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • กด CONTROL ค้างไว้แล้วคลิกแท็บประวัติที่ด้านล่างของแผ่นประวัติแล้วคลิกย้ายหรือคัดลอก

  • ในพื้นที่ที่ต้องการจองให้คลิกชื่อของเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการย้ายแผ่นงานไปหรือคลิก(สมุดใหม่)

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายสร้างสำเนาแล้วคลิกตกลง

  • บันทึกเวิร์กบุ๊กที่มีแผ่นงานประวัติที่คัดลอกไว้

คุณสามารถใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก ประวัติการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถช่วยให้คุณระบุการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อมูลในเวิร์กบุ๊กได้และคุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้

การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อผู้ใช้หลายคนแก้ไขเวิร์กบุ๊ก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เมื่อคุณส่งเวิร์กบุ๊กให้กับผู้ตรวจทานสำหรับข้อคิดเห็นและต้องการผสานการป้อนข้อมูลที่คุณได้รับในหนึ่งสำเนาของเวิร์กบุ๊กนั้นซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่คุณต้องการเก็บไว้

เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กที่แชร์คุณสามารถดูประวัติการเปลี่ยนแปลงได้โดยตรงบนแผ่นงานหรือบนแผ่นงานประวัติแยกต่างหาก ด้วยวิธีใดก็ตามคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการได้ทันที ตัวอย่างเช่นคุณสามารถดูว่าใครเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลงชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสร้างเซลล์ใดเซลล์หนึ่งที่ได้รับผลกระทบและมีการเพิ่มหรือลบข้อมูลใด

เมื่อคุณใช้การติดตามการเปลี่ยนแปลงให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากการดำเนินการเลิกทำและไม่สร้างสำเนาสำรอง    

  คุณอาจคาดหวังว่าการติดตามการเปลี่ยนแปลงจะสร้างสำเนาสำรองของเวิร์กบุ๊กก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงหรือคุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ ขออภัยคุณไม่สามารถใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงเพื่อแปลงกลับการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงหรือโดยการคืนค่าเวิร์กบุ๊กเวอร์ชันก่อนหน้า อย่างไรก็ตามแผ่นงานประวัติจะมีระเบียนของข้อมูลที่ถูกลบทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนั้นกลับไปยังเซลล์ต้นฉบับในเวิร์กบุ๊กที่แชร์ได้

  เนื่องจากการติดตามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณกลับไปยังเวิร์กบุ๊กเวอร์ชันก่อนหน้าคุณควรทำการสำรองข้อมูลเวิร์กบุ๊กที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพิเศษ

 • การเปลี่ยนแปลงบางชนิดจะไม่ได้รับการติดตาม    

  การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหาของเซลล์จะถูกติดตามแต่การเปลี่ยนแปลงอื่นๆเช่นการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบจะไม่ถูกติดตาม ฟีเจอร์บางอย่างของ Excel จะไม่พร้อมใช้งานในเวิร์กบุ๊กที่แชร์และดังนั้นจึงไม่สามารถติดตามได้

 • ประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว้เฉพาะช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น    

  ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา30วันเพื่อรักษาขนาดของเวิร์กบุ๊กที่สามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนวันของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเก็บไว้ได้ เมื่อต้องการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถระบุจำนวนวันจำนวนมากได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำสำเนาประจำงวดของข้อมูลประวัติได้อีกด้วย

 • ส่วนที่เก่าที่สุดของประวัติการเปลี่ยนแปลงจะถูกลบเป็นระยะๆ    

  Excel จะกำหนดประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเก็บไว้ด้วยการนับถอยหลังจากวันที่ปัจจุบัน แต่ละครั้งที่คุณปิดเวิร์กบุ๊ก Excel จะลบส่วนใดก็ได้ของประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เก่ากว่าจำนวนวันที่มีผลบังคับใช้ในครั้งล่าสุดที่เวิร์กบุ๊กถูกบันทึก

  ตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังรักษาประวัติการเปลี่ยนแปลง30วันและคุณเปิดเวิร์กบุ๊กเป็นครั้งแรกในสองเดือนคุณจะสามารถดูประวัติได้จากสองเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเมื่อคุณปิดเวิร์กบุ๊กนี้ประวัติจาก30วันก่อนหน้า (31 ถึง๖๐วันที่แล้ว) จะถูกลบ

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการแชร์เวิร์กบุ๊ก ประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกลบอย่างถาวร

Excel มีวิธีการต่อไปนี้ในการเข้าถึงและใช้ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่เก็บไว้

 • การเน้นบนหน้าจอ    

  Excel สามารถจัดเค้าร่างพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในสีที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละคนและแสดงรายละเอียดพื้นฐานเป็นข้อคิดเห็นเมื่อคุณวางตัวชี้ไว้เหนือเซลล์แต่ละเซลล์ที่ถูกเปลี่ยนแปลง การเน้นบนหน้าจอมีประโยชน์เมื่อเวิร์กบุ๊กไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากหรือเมื่อคุณต้องการดูข้อมูลสรุปที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • การติดตามประวัติ     

  Excel สามารถแสดงแผ่นประวัติแยกต่างหากที่มีรายการที่สามารถพิมพ์ได้ของรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถกรองเพื่อค้นหาการเปลี่ยนแปลงที่คุณสนใจได้ แผ่นประวัติจะมีประโยชน์เมื่อเวิร์กบุ๊กมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากหรือเมื่อคุณต้องการตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดของการเปลี่ยนแปลง

 • เปลี่ยนการตรวจทาน    

  Excel สามารถทำตามขั้นตอนที่คุณเปลี่ยนแปลงตามลำดับเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการได้หรือไม่ วิธีนี้มีประโยชน์เมื่อคุณประเมินข้อคิดเห็นจากผู้ใช้อื่น

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×