การทำงานอย่างชาญฉลาด: เริ่มต้นเซสชันการใช้งานร่วมกันและการทำงานร่วมกัน

คุณสามารถใช้คู่มือนี้เพื่อเรียนรู้วิธีกำหนดการประชุมออนไลน์ที่ไม่ได้เตรียมล่วงหน้า โดยใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft® Lync™ Online

คุณต้องการทำอะไร

เริ่มต้นการประชุมออนไลน์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

เชิญบุคคลเข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

เริ่มต้นกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

ใช้เดสก์ท็อปหรือหน้าจอร่วมกัน

เลือกโปรแกรมที่จะใช้ร่วมกัน

หยุดการใช้เดสก์ท็อป หน้าจอ หรือโปรแกรมร่วมกัน

ใหับุคคลอื่นควบคุมเดสก์ท็อปของคุณ

เรียกคืนการควบคุมได้ทุกเมื่อ

แสดงงานนำเสนอ PowerPoint ด้วยความมั่นใจ

หยุดการนำเสนอ

เริ่มต้นการประชุมออนไลน์ที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

คุณสามารถใช้คุณลักษณะ ประชุมทันที เพื่อเริ่มต้นการประชุมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว และเชิญบุคคลทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรของคุณ

 1. คลิก Start คลิก All Programs คลิก Microsoft Lync จากนั้นคลิก Microsoft Lync Online

 2. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงถัดจากปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นคลิก ประชุมทันที

Communicator

 1. ในกล่องโต้ตอบ เข้าร่วมการประชุมเสียง ให้เลือกชนิดอุปกรณ์เสียงที่คุณต้องการใช้

เชิญบุคคลเข้าร่วมการประชุมที่ไม่ได้จัดกำหนดการ

 • ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเชิญที่ติดต่อภายในองค์กรของคุณและองค์กรภายนอก ให้คลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อหลายรายการ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ และเลือกที่ติดต่อ

   Communicator

  • เมื่อต้องการส่งคำเชิญทางอีเมลไปยังบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กร ให้คลิก เชิญทางอีเมล ระบบจะสร้างข้อความอีเมลของ Microsoft® Outlook® ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงไปยังการประชุมออนไลน์ ผู้รับสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Lync Online, Microsoft® Lync™ 2010 Attendee, Microsoft® Office Communicator 2007 R2, Microsoft® Office Communicator 2007, Microsoft® Lync™ Web App ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณ

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

คุณสามารถใช้หน้าจอร่วมกับเพื่อนร่วมงานในตำแหน่งที่ตั้งอื่น, แสดงงานนำเสนอ Microsoft® PowerPoint® อย่างเป็นทางการ หรือแลกเปลี่ยนความคิดกันบนไวท์บอร์ดได้ง่าย เพียง

ใช้เดสก์ท็อปหรือหน้าจอร่วมกัน

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการ ที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อที่ติดต่อ

 2. เมื่อหน้าต่างการสนทนาปรากฏ ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน

Communicator

 1. เลือกหน้าจอที่จะใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ:  ขณะที่คุณกำลังใช้งานร่วมกันหรือนำเสนอข้อมูลอยู่ จะมีแถบปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง โดยมีข้อความ คุณกำลังใช้งานร่วมกัน

เลือกโปรแกรมที่จะใช้ร่วมกัน

บางครั้งคุณต้องการใช้งานร่วมกันเฉพาะโปรแกรมหนึ่งและหน้าต่างของโปรแกรมนั้น

 1. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก โปรแกรม

 2. ในกล่องโต้ตอบ ใช้โปรแกรมร่วมกัน ให้คลิกสองครั้งที่โปรแกรมที่คุณต้องการแสดง

  หมายเหตุ:  ขณะที่คุณกำลังใช้งานร่วมกันหรือนำเสนอข้อมูลอยู่ จะมีแถบปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง โดยมีข้อความ คุณกำลังใช้งานร่วมกัน และจะมีการเน้นที่รอบหน้าต่างโปรแกรม เพื่อระบุข้อมูลที่กำลังแสดง

หยุดการใช้เดสก์ท็อป หน้าจอ หรือโปรแกรมร่วมกัน

 • บนแถบการใช้งานร่วมกันที่ด้านบนของหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม หยุดการใช้ร่วมกัน

Communicator

ใหับุคคลอื่นควบคุมเดสก์ท็อปของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นการใช้เดสก์ท็อป หน้าจอ หรือโปรแกรมร่วมกัน คุณจะเป็นผู้เดียวที่สามารถควบคุม และเมื่อพร้อม คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้เมาส์หรือแป้นพิมพ์ของตนเอง เพื่อนำทางและดำเนินการแก้ไขข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุณสามารถเรียกคืนการควบคุมได้ทุกเมื่อ

 • บนแถบการใช้งานร่วมกัน ให้คลิกเมนู ให้การควบคุม จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการอนุญาตให้บุคคลอื่นในการประชุมสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ยอมรับคำขอในการควบคุมโดยอัตโนมัติ

  Communicator

 • เมื่อต้องการให้การควบคุมแก่บุคคลอื่น ให้คลิกชื่อบุคคลนั้นใต้ ผู้เข้าร่วม

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกบุคคลที่ต้องการแล้ว บุคคลนี้สามารถควบคุมเมาส์ของคุณ และแก้ไขข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์ได้ทันที ถ้าคุณเลือก ยอมรับคำขอในการควบคุมโดยอัตโนมัติ บุคคลอื่นจะได้รับสิทธิ์ควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อคลิก ร้องขอการควบคุม

เรียกคืนการควบคุมได้ทุกเมื่อ

 1. บนแถบการใช้งานร่วมกัน ให้คลิกเมนู ให้การควบคุม

 2. ถ้าเลือก ยอมรับคำขอในการควบคุมโดยอัตโนมัติ ไว้ ให้คลิกเพื่อยกเลิกการเลือก หรือถ้าต้องการเรียกคืนการควบคุม ให้คลิก เรียกคืนการควบคุม

แสดงงานนำเสนอ PowerPoint ด้วยความมั่นใจ

ในการแสดงงานนำเสนอที่เตรียมให้กับกลุ่ม ส่วนใหญ่แล้ว คุณมักจะต้องการควบคุมเนื้อหา จังหวะการนำเสนอ และข้อมูลที่ปรากฏตลอดการนำเสนอ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการ ที่ติดต่อ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อที่ติดต่อ

 2. ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ใช้งานร่วมกัน จากนั้นคลิก งานนำเสนอ PowerPoint

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำเสนอ PowerPoint ให้คลิกสองครั้งที่งานนำเสนอ PowerPoint ที่คุณต้องการนำเสนอ เมื่อระบบได้แปลงและอัปโหลดเนื้อหาแล้ว ผู้เข้าร่วมอื่นๆ จะเห็นงานนำเสนอของคุณ

  หมายเหตุ:  เมื่อคุณนำเสนอ จะมีแถบปรากฏที่ด้านบนของหน้าต่าง โดยมีข้อความ คุณกำลังใช้งานร่วมกัน

หยุดการนำเสนอ

 • บนแถบการใช้งานร่วมกัน ให้คลิก หยุดการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×