หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

คุณสามารถทำข้อความ รูปภาพ รูปร่าง ตาราง, กราฟิก SmartArt และวัตถุอื่นๆ ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

เอฟเฟ็กต์สามารถทำให้วัตถุปรากฏขึ้น หายไป หรือเคลื่อนย้ายได้ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนขนาดหรือสีของวัตถุได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอเกี่ยวกับข้อความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ รูปภาพ รูปร่าง และอื่นๆ ในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. เลือกภาพเคลื่อนไหวแล้วเลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์

จัดการภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟ็กต์

การเริ่มต้นใช้ภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณมีด้วยกันหลายวิธี:

 • เมื่อคลิก: เริ่มภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณคลิกที่สไลด์

 • พร้อมกับก่อนหน้า: เล่นภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในลำดับของคุณ

 • หลังจากก่อนหน้า: เริ่มภาพเคลื่อนไหวทันทีหลังจากเกิดภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้

 • ระยะเวลา: ขยายหรือย่นเวลาเล่นเอฟเฟ็กต์

 • หน่วงเวลา: เพิ่มเวลาก่อนที่เอฟเฟ็กต์จะทำงาน

เพิ่มเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมให้กับภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความที่มีภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกมาแบบหนึ่ง

เปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกตัวทำเครื่องหมายภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ย้ายไปก่อนหน้านี้: ทำให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นก่อนในลำดับ

  • ย้ายไปหลังจากนี้: ทำให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นภายหลังในลำดับ

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุที่ถูกจัดกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุที่ถูกจัดกลุ่ม ข้อความ และอื่นๆ ได้

 1. กด Ctrl แล้วเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. เลือก รูปแบบ > กลุ่ม > กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มวัตถุเข้าด้วยกัน

 3. เลือก ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกภาพเคลื่อนไหว

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุ

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้วเลือกลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

  เอฟเฟ็กต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะแสดงขึ้น ถ้าคุณต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกตัวเลือก เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแกลเลอรี

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ความเร็วของเอฟเฟ็กต์จะถูกกำหนดโดยการตั้งค่า ระยะเวลา

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทำงาน

  ตัวเลือกระยะเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  (สูงสุด: 59 วินาที ต่ำสุด: .01 วินาที คุณสามารถพิมพ์ระยะเวลาหรือใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกค่าที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน)

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  ตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  เลือก

  เมื่อต้องการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เมื่อคลิก

  เมื่อคุณคลิกสไลด์

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการ (การคลิกหนึ่งครั้งเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอย่างน้อยสองเอฟเฟ็กต์พร้อมกัน)

  หลังเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  เริ่มต้นทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จแล้ว (ไม่จำเป็นต้องคลิกเพื่อให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้น)

ตัวเลือก หน่วงเวลา จะกำหนดระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ระบุจะเริ่มต้น ไม่ว่าจะหลังจากที่คุณคลิกหรือหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าเล่นเสร็จ

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก การกำหนดเวลา ในกล่อง หน่วงเวลา ให้ระบุระยะเวลาเป็นวินาที

ตัวเลือกหน่วงเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

เมื่อต้องการจัดลำดับชุดภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ใหม่:

 1. เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว: บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้เลือก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 2. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม กำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

  ตัวเลือกการกำหนดเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint
  • เลือก ย้ายไปลำดับก่อนหน้า เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  • เลือก ย้ายไปลำดับถัดไป เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ลงหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หลายครั้ง ถ้าจำเป็น เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ที่เลือกของคุณไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในลำดับภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณทำวัตถุให้เป็นภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมายตัวเลขขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของวัตถุนั้นเพื่อระบุสถานะของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและตำแหน่งในลำดับของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ปัจจุบัน

 1. เลือกตัวเลขของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการนำออก

 2. กดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

สำหรับการอภิปรายที่สมบูรณ์มากขึ้น ให้ดู เปลี่ยนแปลง เอาออก หรือปิดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

หลังจากที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งลักษณะหรือมากกว่าแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  กลุ่ม แสดงตัวอย่าง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวหลายวัตถุด้วยตนเองในแบบเดียวกัน: ใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว เพื่อคัดลอกภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง สำหรับรายละเอียดทั้งหมดและการสาธิตแบบวิดีโอสั้นๆ ให้ดู ทำซ้ำภาพเคลื่อนไหวด้วย ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว จะอยู่บน Ribbon แถบเครื่องมือ ภาพเคลื่อนไหว เมื่อมีการเลือกสิ่งที่เคลื่อนไหวบนสไลด์

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ วัตถุ หรือแผนภูมิ

 • เลือกรายการที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว ให้คลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ถ้าคุณต้องการให้รายการ

  คลิกบนแท็บภาพเคลื่อนไหวของ Ribbon

  ปรากฏบนสไลด์

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกการเคลื่อนไหวเพื่อทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

  (คลิกลูกศรขวาเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม)

  รับการเน้น

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกการเน้นเพื่อเน้นข้อความหรือวัตถุ

  ออกจากสไลด์

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกจบการทำงานเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหวได้หายไปจากหน้าจอ

  เคลื่อนไหวตามเส้นทางที่กำหนด

  เลือกหนึ่งในตัวเลือกเส้นทางการเคลื่อนไหวเพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหวในแบบที่กำหนด

คุณสามารถใช้การเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งแบบกับวัตถุหนึ่ง เพียงแค่เลือกวัตถุอีกครั้ง แล้วใช้เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแต่ละรายการจะแสดงบนสไลด์ด้วยหมายเลข  หมายเลขภาพเคลื่อนไหว  ถัดจากวัตถุ ซึ่งระบุถึงลำดับที่จะเล่น  ถ้าเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเอฟเฟ็กต์ถูกตั้งค่าให้เล่นในเวลาเดียวกัน หมายเลขจะแสดงเรียงซ้อนกัน ภาพเคลื่อนไหวลำดับเลขซ้อนกัน

แก้ไขเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการเปลี่ยน ลบ หรือจัดลำดับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใหม่:

 1. เลือกสไลด์ที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกตัวเลขของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว ที่ด้านขวาจะแสดงภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดบนสไลด์

  ตั้งค่าตัวเลือกภาพเคลื่อนไหวในบานหน้าต่างคุณสมบัติ

  ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้

  • จัดลำดับใหม่หรือนำภาพเคลื่อนไหวออกใน เล่นจาก

  • เปลี่ยนลักษณะการทำงานของภาพเคลื่อนไหวหรือเพิ่มเสียงใน ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

   สกรีนช็อตแสดงส่วนของตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่มีเมนูเสียงขยายอยู่

  • เปลี่ยนลักษณะการเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหวและระยะเวลาใน การกำหนดเวลา

   สกรีนช็อตแสดงส่วนของกำหนดเวลาในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่มีตัวเลือกเริ่มต้น ระยะเวลา หน่วงเวลา และการทำซ้ำ พร้อมกล่องกาเครื่องหมายสำหรับกรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

  • เมื่อต้องการแสดงแผนภูมิเปล่าที่จุดเริ่มต้นของภาพเคลื่อนไหวที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่เลือกในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ ภาพเคลื่อนไหวของแผนภูมิ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มภาพเคลื่อนไหวด้วยการวาดพื้นหลังของแผนภูมิ

   สกรีนช็อตแสดงส่วนของภาพเคลื่อนไหวของแผนภูมิในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวที่มีตัวเลือกเมนูดรอปดาวน์กราฟิกแบบกลุ่ม และกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเริ่มต้นภาพเคลื่อนไหวโดยการวาดพื้นหลังแผนภูมิ

เลือก เล่นจาก เพื่อแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ดูเพิ่มเติม

การทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหวด้วยเส้นทางการเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงหรือนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

การทำให้คำปรากฏทีละบรรทัด

การทำให้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเคลื่อนไหวทีละจุด

นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

  “วัตถุ” ในบริบทนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกล่องข้อความ จุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆ วัตถุเมื่อคุณเลือกบนสไลด์ (สำหรับวัตถุประสงค์การทำภาพเคลื่อนไหว ย่อหน้าภายในกล่องข้อความจะถือว่าเป็นวัตถุเช่นกัน แต่จะไม่มีจุดจับการปรับขนาดเมื่อคุณเลือก และกล่องข้อความทั้งหมดจะมีจุดจับการปรับขนาดแทน)

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ให้เปิดแกลเลอรรีของภาพเคลื่อนไหว และเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีภาพเคลื่อนไหวของตัวเลือกใน PowerPoint Online
 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้เปิดรายการ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกจากตัวเลือกที่พร้อมใช้งานได้ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์จะพร้อมใช้งานสำหรับข้อความ หรือสำหรับการเลือกทิศทางหรือความเข้มของภาพเคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหวบางภาพจะไม่มีตัวเลือกเอฟเฟ็กต์)

 4. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ของ Ribbon ให้เลือก เล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บมุมมองของ Ribbon ให้เลือกเล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  (ถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่าย คุณจะไม่มีแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ใช้แท็บ มุมมอง เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์แทน)

 5. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คลิกสไลด์เพื่อเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

 1. เลือกวัตถุเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon เปิดแกลเลอรีของภาพเคลื่อนไหวและเลือก ไม่มี

เปลี่ยนลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณทำให้วัตถุเคลื่อนไหว เครื่องหมายตัวเลขขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของวัตถุนั้นๆ เพื่อบ่งบอกสถานะของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและตำแหน่งในลำดับของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ เครื่องหมายเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon

 1. บนสไลด์ ให้เลือกวัตถุเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิก ย้ายไปก่อนหน้านี้ หรือ ย้ายไปหลังจากนี้

  การคลิกแต่ละครั้งจะเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในลำดับโดยเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่ง ลำดับเลขในเครื่องหมายภาพเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงลำดับของเอฟเฟ็กต์

ดูเพิ่มเติม

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นทีละหนึ่งบรรทัด ทีละหนึ่งคำ หรือทีละหนึ่งตัวอักษร

เพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์

นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายอย่างไปใช้กับวัตถุเดียว

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบมีเส้นทางการเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติใน PowerPoint

การเปลี่ยนระหว่างสไลด์

ภาพเคลื่อนไหวกับการเปลี่ยน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×