การทำให้รูปภาพโปร่งใส

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความโปร่งใสของรูปภาพ

โดยสรุป ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการทำให้รูปภาพโปร่งใสคือ:

วาดรูปร่างก่อนแล้วใส่รูปภาพแล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ

ขั้นตอนนี้จะถูกสาธิตในวิดีโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และวิธีการอื่นๆ คลิกหัวเรื่องของกระบวนงานด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิธีการสาธิตในหนึ่งนาที

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำให้โปร่งใส

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีที่เปิด

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณทำให้สัดส่วนเดียวกันกับรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงไป

 3. เลือกรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบเส้นกรอบรูปร่าง> >ไม่มีเค้าร่าง

 4. คลิกขวาที่รูปร่างอีกครั้ง แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างให้คลิกที่ไอคอนเติม ไอคอนเติม & บรรทัด แล้วคลิกเติมรูปภาพหรือพื้นผิว

  ปุ่ม เติมรูปภาพหรือพื้นผิว บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง

 6. คลิกปุ่ม ไฟล์ ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ระบุตำแหน่งไฟล์รูปภาพที่คุณต้องการแทรก เลือกรูปภาพแล้วเลือกปุ่ม แทรก

 7. ย้ายแถบเลื่อนความโปร่งใสในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่างเพื่อปรับรูปภาพ

  แถบเลื่อนความโปร่งใส บนบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปภาพ

  หรือคุณอาจใส่ตัวเลขในกล่องที่อยู่ถัดจากแถบเลื่อน: 0 เป็นแบบทึบแสงทั้งหมดการตั้งค่าเริ่มต้น และ๑๐๐% มีความโปร่งใสอย่างเต็มรูปแบบ

ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านล่างแถบเลื่อนความโปร่งใส

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสและใช้เป็นพื้นหลังสไลด์

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีดรอปดาวน์ แล้ววาดให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  บานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง จะเปิดขึ้น

 4. ในบานหน้าต่าง เปิดส่วนการเติม

 5. เลือกแถบเลื่อน ความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความโปร่งใสของรูปภาพ

โดยสรุป กระบวนการพื้นฐานสำหรับการทำให้รูปภาพโปร่งใสคือ:

วาดรูปร่างก่อนแล้วใส่รูปภาพแล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ

ขั้นตอนนี้จะถูกสาธิตในวิดีโอ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และวิธีการอื่นๆ คลิกหัวเรื่องของกระบวนงานด้านล่างเพื่อขยาย และดูรายละเอียด

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

วิธีการสาธิตในหนึ่งนาที

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำให้โปร่งใส

วาดรูปร่างก่อนกรอกข้อมูลด้วยรูปภาพแล้วปรับความโปร่งใสของรูปภาพ:

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีที่เปิด

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณทำให้สัดส่วนเดียวกันกับรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงไป

 3. เลือกรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบเส้นกรอบรูปร่าง> >ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่างอีกครั้งแล้วเลือกจัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างภายใต้เติมให้เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวจากนั้นเลือกไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ
 6. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพให้ค้นหารูปภาพของคุณจากนั้นเลือกแทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. ด้วยรูปภาพที่แสดงในรูปร่างในขณะนี้ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ ย้ายตัวเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวา (หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน) เพื่อปรับรูปภาพตามคุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเปลี่ยนอัตราส่วนขนาดเดิมของรูปร่างโดยการลากรูปร่าง รูปภาพที่คุณแทรกลงในรูปร่างอาจเอียง นอกจากนี้ รูปภาพบางรูปอาจไม่พอดีกับรูปร่างหนึ่งๆ คุณสามารถทำการปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรูปภาพโดยการปรับขนาดรูปร่าง หรือใช้การตั้งค่า ออฟเซ็ต ด้านบนแถบเลื่อนความโปร่งใส

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

การทำให้สีโปร่งใสเพียงสีเดียวไม่เหมือนกับการทำให้ทั้งภาพโปร่งใส เพราะทำได้ในวัตถุที่แทรกเป็นรูปภาพเท่านั้น ไม่ใช่วัตถุภายในรูปร่าง ถ้าคุณแทรกรูปภาพลงในรูปร่างเป็นแบบเติม ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวเลือก กำหนดสีโปร่งใส จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. ดับเบิลคลิกที่รูปภาพ และเมื่อ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น ให้คลิก รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ > สี

  เมนูปุ่มสีที่เปิดขึ้นจากแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือรูปภาพ

 2. คลิก กำหนดสีโปร่งใส และเมื่อตัวชี้เปลี่ยนแปลง ให้คลิกสีที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  รูปภาพที่มีตัวชี้ที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คลิก กำหนดสีโปร่งใส

ในรูปภาพด้านล่าง ใบไม้ประกอบด้วยสีต่างๆ ของสีเขียว จึงทำให้มีใบไม้เพียงบางส่วนที่ถูกทำให้โปร่งใส ทำให้ยากที่จะเห็นเอฟเฟ็กต์ความโปร่งใส การทำกระบวนการนี้ซ้ำโดยใช้สีอื่นที่ จะเอาความโปร่งใสออกจากสีแรก เมื่อต้องการเอาการเปลี่ยนสีออก ให้คลิก ตั้งค่ารูปภาพใหม่ ในกลุ่ม ปรับ

รูปภาพที่มีการทำให้ใบไม้บางส่วนโปร่งใส

หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์รูปภาพที่มีพื้นที่โปร่งใส พื้นที่โร่งใสจะเป็นสีเดียวกับกระดาษ บนหน้าจอของคุณหรือบนเว็บไซต์ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีดรอปดาวน์ แล้ววาดให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบในส่วนการเติม เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับองศาความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความโปร่งใสของรูปภาพ

โดยสรุป ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการทำให้รูปภาพโปร่งใสคือ:

 1. วาดรูปร่างก่อน

 2. ใส่รูปภาพลงไป

 3. ปรับความโปร่งใสของรูปภาพ

ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทำให้โปร่งใส

แทรกรูปภาพ ภายในรูปร่าง ตามขนาดที่คุณต้องการ แล้วปรับความโปร่งใส:

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีที่เปิด

 2. วาดรูปร่างในเอกสารของคุณทำให้สัดส่วนเดียวกันกับรูปภาพที่คุณกำลังจะเพิ่มลงไป

 3. เลือกรูปร่าง คลิกจัดรูปแบบเส้นกรอบรูปร่าง> >ไม่มีเค้าร่าง

  เลือก เส้นกรอบรูปร่าง แล้วเลือก ไม่มีเค้าร่าง จากเมนูที่ปรากฏขึ้น
 4. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างภายใต้เติมให้เลือกการเติมรูปภาพหรือพื้นผิวจากนั้นเลือกไฟล์

  กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ
 6. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งรูปภาพที่คุณต้องการ เลือกรูปภาพ แล้วเลือก แทรก

  กล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ

  รูปภาพจะถูกเพิ่มลงในสไลด์ ภายในรูปร่าง คุณอาจต้องย้ายกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ เพื่อให้มองเห็นได้ เปิดกล่องโต้ตอบไว้เสมอเพื่อปรับความโปร่งใส

 7. ด้วยรูปภาพที่แสดงในรูปร่างในขณะนี้ ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพ ย้ายตัวเลื่อนความโปร่งใสไปทางขวา (หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากตัวเลื่อน) เพื่อปรับรูปภาพตามคุณเห็นว่าเหมาะสม

  เลื่อนแถบความโปร่งใส ไปทางขวาเพื่อปรับรูปภาพพื้นหลัง

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

 8. เลือก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

คุณสามารถทำสีหนึ่งสีในรูปภาพให้โปร่งใสโดยใช้ฟีเจอร์ความโปร่งใสที่มีอยู่ในตัว

สิ่งสำคัญ: พื้นที่ที่ดูเหมือนจะมีสีเดียว (เช่น ใบไม้สีเขียว) อาจประกอบด้วยชุดสีที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งคุณอาจไม่ได้เอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ การตั้งค่าความโปร่งใสของสีทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้กับรูปภาพอย่างง่ายที่มีสีทึบ เช่น ภาพตัดปะ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการจะสร้างพื้นที่โปร่งใส

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับ ให้คลิก เปลี่ยนสี

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

 3. คลิกที่ ตั้งค่าสีโปร่งใส แล้วคลิกที่สีในรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือก ตั้งค่าสีโปร่งใส พร้อมใช้งานสำหรับ บิตแมปรูปภาพที่ยังไม่โปร่งใสและ คลิปอาร์ต บางอย่าง

  • คุณไม่สามารถสร้างพื้นที่โปร่งใสในรูปภาพ GIF แบบเคลื่อนไหว แต่คุณสามารถเปลี่ยนความโปร่งใสในโปรแกรมแก้ไข GIF แบบเคลื่อนไหว แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 ของคุณอีกครั้ง

  • คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขรูปทำให้สีมากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณได้

 1. เลือก แทรก > รูปร่าง

 2. เลือกรูปร่างจากแกลเลอรีดรอปดาวน์ แล้ววาดให้มีขนาดตามที่คุณต้องการ

 3. คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วเลือก จัดรูปแบบรูปร่าง

  กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง จะปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบในส่วนการเติม เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับองศาความโปร่งใสที่คุณต้องการ

  เลือกแถบเลื่อนความโปร่งใส แล้วลากไปทางขวาเพื่อตั้งค่าระดับความโปร่งใสที่คุณต้องการ

ถ้าคุณมีแอปที่ใช้แก้ไขรูป คุณสามารถใช้แอปนั้นทำให้รูปภาพของคุณโปร่งใสได้ จากนั้นบันทึกรูปภาพในรูปแบบที่เก็บข้อมูลความโปร่งใสได้ (เช่น ไฟล์ Portable Network Graphic (.png)) แล้วแทรกไฟล์ลงในเอกสาร Office ของคุณ

เปลี่ยนความโปร่งใสของรูปภาพหรือการเติมสี

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใส

 2. เลือกแท็บจัดรูปแบบรูปร่างหรือจัดรูปแบบรูปร่าง จากนั้นเลือกความโปร่งใส ปุ่มความโปร่งใสบนแท็บรูปแบบรูปภาพของ Ribbon

  แกลเลอรีตัวเลือกความโปร่งใสที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับรูปภาพจะปรากฏขึ้น

  ตัวเลือกค่าความโปร่งใสรูปภาพที่ตั้งไว้

 3. เลือกตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือเลือกตัวเลือกความโปร่งใสของรูปภาพที่ด้านล่างสำหรับตัวเลือกรายละเอียดเพิ่มเติม

  บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพจะเปิดขึ้นทางด้านขวา

 4. ภายใต้ความโปร่งใสของรูปภาพให้ลากแถบเลื่อนความโปร่งใสใสไปทางขวาเพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนของความโปร่งใสที่คุณต้องการหรือตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ในกล่อง

  แถบเลื่อนความโปร่งใสในบานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปภาพ

  คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบแสงสูงสุด ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) ไปจนถึง 100% (โปร่งใสสูงสุด)

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีใดสีหนึ่งในรูปภาพโปร่งใสเพื่อซ่อนส่วนของรูปภาพ หรือสร้างลักษณะพิเศษได้ พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกันกับกระดาษที่พิมพ์ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใสของสี

 2. ในแท็บจัดรูปแบบรูปภาพ เลือกสี จากนั้นเลือกกําหนดสีโปร่งใส

 3. ให้คลิกสีของรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำสีได้มากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเดียว (ตัวอย่างเช่น สีท้องฟ้า) อาจประกอบด้วยชุดรูปแบบสีที่หลากหลาย ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น และอาจทำให้มองเห็นความโปร่งใสได้ยาก

เปลี่ยนความโปร่งใสของรูปภาพหรือการเติมสี

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใส

 2. ในแท็บจัดรูปแบบรูปภาพหรือ รูปแบบ

 3. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส(วงกลมสีเขียวในรูปภาพด้านล่าง) ใสไปทางขวาเพื่อตั้งค่าเปอร์เซ็นต์ความโปร่งใสที่แน่นอนที่คุณต้องการ

  แถบเลื่อนความโปร่งใสสำหรับรูปภาพอยู่บนแท็บจัดรูปแบบรูปภาพเมื่อเลือกรูปภาพบนสไลด์

ทำให้บางส่วนของรูปภาพโปร่งใส

คุณสามารถทำสีใดสีหนึ่งในรูปภาพโปร่งใสเพื่อซ่อนส่วนของรูปภาพ หรือสร้างลักษณะพิเศษได้ พื้นที่โปร่งใสในรูปภาพจะเป็นสีเดียวกันกับกระดาษที่พิมพ์ ในการแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บเพจ พื้นที่โปร่งใสจะเป็นสีเดียวกับพื้นหลัง

 1. เลือกรูปภาพหรือวัตถุที่คุณต้องการเปลี่ยนความโปร่งใสของสี

 2. ในแท็บจัดรูปแบบรูปแบบ เลือกเปลี่ยนสี จากนั้นเลือกกําหนดสีโปร่งใส

 3. ให้คลิกสีของรูปภาพหรือรูปที่คุณต้องการทำให้โปร่งใส

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำสีได้มากกว่าหนึ่งสีในรูปภาพโปร่งใส พื้นที่ที่ปรากฏเป็นสีเดียว (ตัวอย่างเช่น สีท้องฟ้า) อาจประกอบด้วยชุดรูปแบบสีที่หลากหลาย ดังนั้น สีที่คุณเลือกอาจปรากฏเฉพาะในพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น และอาจทำให้มองเห็นความโปร่งใสได้ยาก

คุณไม่สามารถทำให้รูปภาพโปร่งใสใน Office สำหรับเว็บ คุณจำเป็นต้องใช้ Office เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป (บน Windows หรือ macOS) แทน

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มรูปภาพพื้นหลังหรือลายน้ำลงในสไลด์

นำพื้นหลังของรูปภาพออก

เปลี่ยนความสว่าง ความคมชัด หรือความคมของรูปภาพ

เปลี่ยนสีของรูปภาพ

นำเอฟเฟ็กต์แนวศิลป์ไปใช้กับรูปภาพ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×