การนำการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้กับแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขคืออะไร

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

จัดรูปแบบตามเงื่อนไขคืออะไร

ในMicrosoft Office InfoPath 2007 การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขช่วยให้คุณสามารถระบุตัวเลือกการจัดรูปแบบอื่นสำหรับตัวควบคุม โดยยึดตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้นบนฟอร์ม ถ้าเงื่อนไขที่ระบุเป็นจริงเมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขจะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไปใช้เป็นตัวหนา ขีดเส้นใต้ italic ขีดทับ สีฟอนต์ และสีพื้นหลังสำหรับตัวควบคุม คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อกำหนดว่า ตัวควบคุมจะมองเห็นได้บนฟอร์มเมื่อผู้ใช้เติมออก ว่าตัวควบคุมที่ถูกปิดใช้งาน หรือว่าจะให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม หรือเอาตัวควบคุมบาง เช่นส่วนเพิ่มเติม

ตัวอย่างของวิธีใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเทมเพลตฟอร์มมีต่อไปนี้:

 • ซ่อนส่วนที่อยู่จัดเว้นแต่ว่ามีเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่จัดส่งที่ระบุ

 • เปลี่ยนสีฟอนต์ถึงสีน้ำเงินและลักษณะแบบอักษรให้เป็นตัวหนาสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ใบตอบรับเมื่อ

 • แถวเปลี่ยนสีในตารางเกิดซ้ำที่ยึดตามค่าของกล่องข้อความในแถว ตัวอย่างเช่น ทำแถวสำหรับรายการที่อยู่ด้านหลังกำหนดการสีแดง และแถวสำหรับรายการที่อยู่บนกำหนดการสีเขียว

 • ทำเครื่องหมายรายการทางการเงิน ด้วยข้อความสีแดงเมื่อพวกเขาจะน้อยกว่า 0 $ และสีเขียวข้อความเมื่อพวกเขาเป็น 0 $ หรือเพิ่มเติม

 • กรองแถวในตารางเกิดซ้ำ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการแสดงข้อความเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าที่ไม่ถูกต้องลงในฟอร์ม คุณสามารถใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมOffice InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และว่าพวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

ปุ่ม

ใช่

กล่องกาเครื่องหมาย

ใช่

ตัวใช้เลือกวันที่

ใช่

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

ใช่

กล่องนิพจน์

ใช่

แฟ้มที่แนบมา

ใช่

กล่องรายการ

ใช่

ปุ่มตัวเลือก

ใช่

ส่วนเพิ่มเติม

ใช่

ส่วนที่ซ้ำกัน

ใช่

ตารางเสริมแถว

ใช่

กล่องข้อความแบบ Rich

ใช่

ส่วน

ใช่

กล่องข้อความ

ใช่

สัญลักษณ์ ลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่ใช่

ส่วนที่เลือก

ไม่ใช่

กล่องคำสั่งผสม

ไม่ใช่

แนวนอนซ้ำ

ไม่ใช่

รูปภาพเป็นหมึก

ไม่ใช่

หลัก/รายละเอียด

ไม่ใช่

กล่องรายการแบบเลือกได้หลาย

ไม่ใช่

รูปภาพ

ไม่ใช่

ทำซ้ำส่วนเกิดซ้ำ

ไม่ใช่

ป้ายชื่อแนวตั้ง

ไม่ใช่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. บนเทมเพลตฟอร์ เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มการการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตามเงื่อนไข บนเมนูรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ให้คลิก เพิ่ม

 3. ในกล่องถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ใส่เงื่อนไข

  หมายเหตุ: InfoPath ตรวจสอบว่า เงื่อนไข โดยการตรวจสอบค่าของการเขตข้อมูล ที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ ไม่ตัวควบคุมเอง

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิกและ และในกล่องอยู่ขวาสุดภายใต้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบเฉพาะ เมื่อเงื่อนไขทั้งสองจะเป็นจริง คลิกและ

  • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบเมื่อหนึ่งทั้งสองอย่างของเงื่อนไขเป็นจริง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากและ แล้ว คลิ ก

 5. ภายใต้แล้ว นำการจัดรูปแบบนี้ เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้สำหรับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขของคุณ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ถ้าเงื่อนไขที่ระบุมากกว่าหนึ่งเป็นจริง InfoPath ใช้เฉพาะ การจัดรูปแบบของมีอยู่

 6. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 1. บนเทมเพลตฟอร์ เลือกตัวควบคุมที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบตามเงื่อนไข บนเมนูรูปแบบ

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กปรับเปลี่ยน

 3. ในกล่องถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

  หมายเหตุ: InfoPath ตรวจสอบว่า เงื่อนไข โดยการตรวจสอบค่าของเขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุม ไม่ตัวควบคุมเอง

 4. เลือกใหม่จัดรูปแบบใด ๆ ที่คุณต้องการนำไปใช้สำหรับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขของคุณ แล้ว คลิ กตกลง

 5. ถ้าคุณมีหลายเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุม และต้องการเปลี่ยนลำดับที่ประเมิน เลือกเงื่อนไขในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบตามเงื่อนไข แล้ว คลิ กย้ายขึ้น หรือย้ายลง

  หมายเหตุ: ถ้าเงื่อนไขที่ระบุมากกว่าหนึ่งเป็นจริง InfoPath ใช้เฉพาะ การจัดรูปแบบของมีอยู่

 6. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×