ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การบันทึกทั้งหมดหรือบางส่วนของเวิร์กบุ๊กไปยังเว็บเพจแบบคงที่

คุณสามารถบันทึกทั้งเวิร์กบุ๊ก รวมถึงแท็บสำหรับการนำทางในเวิร์กชีต หรือส่วนต่างๆ ของเวิร์กบุ๊ก เช่น ช่วงหรือแผนภูมิ ไปยังเว็บเพจแบบคงที่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล Microsoft Office Excel ของคุณบนเวิลด์ไวด์เว็บได้ เช่น ถ้าคุณมีตัวเลขยอดขายบนเวิร์กชีต Excel คุณสามารถบันทึกตัวเลขพร้อมๆ กับแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านั้น และผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโดยไม่ต้องเปิด Office Excel ได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมุล Excel ลงในเว็บเพจแบบคงที่

เมื่อคุณบันทึกข้อมูล Excel ไปยังเว็บเพจแบบคงที่ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ ตำแหน่งของไฟล์การสนับสนุน วิธีการระบุไฮเปอร์ลิงก์ และความแตกต่างระหว่างการเปิดเว็บเพจที่บันทึกซ้ำแทนการเปิดเวิร์กบุ๊กต้นฉบับซ้ำ

การใช้ฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ

แต่ละครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊กของคุณคุณสามารถเผยแพร่เวิร์กบุ๊กใหม่ไปยังเว็บโดยอัตโนมัติได้โดยการเลือกกล่องข้อความประกาศใหม่ ทุกครั้งที่เวิร์กบุ๊กนี้ถูกบันทึกไว้ ในกล่องโต้ตอบ ประกาศเป็นเว็บเพจ (บนแท็บ ไฟล์ (ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel ๒๐๐๗) ให้คลิก บันทึกเป็นเลือกรูปแบบเว็บเพจ (.htm, .html, .mht, Mhtml) แล้วคลิก เผยแพร่)

อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณอาจไม่ต้องการประกาศรายการซ้ำโดยอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น เมื่อคุณ:

 • ใส่ข้อมูลที่สำคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับที่ไม่ควรบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งสาธารณะ

 • ปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายชั่วคราวหรือตำแหน่งที่ตั้ง เว็บเซิร์ฟเวอร์

 • กำลังบันทึกเวิร์กบุ๊กที่สร้างโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (เวิร์กบุ๊กควรมีแมโครที่รวบรวมข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลลับของคุณ จากนั้นบันทึกข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งสาธารณะ)

ถ้าจำเป็น คุณสามารถทำให้ ประกาศใหม่อัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว (สำหรับเซสชั่นที่เปิดและปัดล่าสุด) หรือไม่พร้อมใช้งานถาวร (ทุกครั้งที่คุณเปิด บันทึก และปิด)

เกี่ยวกับการสนับสนุนไฟล์เว็บและไฮเปอร์ลิงก์

เว็บเพจมักจะมีรูปภาพและไฟล์การสนับสนุนอื่นๆ เช่นเดียวกับไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บเพจอื่นๆ เมื่อย้ายไฟล์การสนับสนุนหรือเพจ เว็บเพจที่อ้างอิงไปยังรายการเหล่านั้นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป

ไฟล์ที่สนับสนุน

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีต Excel เป็นเว็บเพจ (.htm, .html) Excel จะสร้างโฟลเดอร์การสนับสนุนที่ชื่อ “ไฟล์ ชื่อไฟล์_” ที่บันทึกไฟล์การสนับสนุนของเพจทั้งหมด — เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายละเอียดพื้นหลัง และกราฟิก เช่น ถ้าไฟล์ของคุณมีชื่อว่า Page1.htm โปรแกรม Excel จะสร้างโฟลเดอร์ย่อยชื่อ "Page1_ files" นอกจากนี้ Excel ยังตั้งชื่อ เช่น image001.jpg และ image002.gif ให้กับไฟล์การสนับสนุน

ถ้าคุณย้ายหรือคัดลอกเว็บเพจไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณยังต้องย้ายโฟลเดอร์การสนับสนุนเพื่อให้ลิงก์ทั้งหมดยังคงอยู่ในเว็บเพจของคุณ เมื่อคุณบันทึกซ้ำไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น Excel จะคัดลอกโฟลเดอร์การสนับสนุนให้คุณโดยอัตโนมัติ

เช่น สมมติว่าคุณมีเว็บเพจ: http://example.microsoft.com/Page1.htm ซึ่งรวมถึงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่จัดเก็บในโฟลเดอร์การสนับสนุน: http://example.microsoft.com/Page1_ files เส้นทางสัมพัทธ์ของไฟล์แสดงหัวข้อย่อยคือ /Page1_ files/image001.gif and /Page1_ files/image002.gif ถ้าคุณย้าย Page1.htm ไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ เช่น http://example.microsoft.com/ คุณต้องย้ายโฟลเดอร์ไฟล์การสนับสนุน (Page1_ files) ไปยัง http://example.microsoft.com/ ด้วย

ไฮเปอร์ลิงก์แบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์

เมื่อคุณสร้างเว็บเพจ Excel จะจัดการไฟล์และไฮเปอร์ลิงก์ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รูปภาพปรากฏและลิงก์ใช้งานได้เมื่อเพจถูกแทนที่ด้วย เว็บเซิร์ฟเวอร์ สุดท้าย

เมื่อไฟล์ทั้งหมด — เช่น สัญลักษณืแสดงหัวข้อย่อยแบบนำทาง รายละเอียดพื้นหลัง กราฟิก และเว็บเพจที่คุณสร้างไฮเปอร์ลิงก์ — ถูกแทนที่ หรือบันทึกไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์เดิม Excel จะรักษาลิงก์เป็นลิงก์แบบสัมพัทธ์

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์อื่น — เช่น รายการตำแหน่งโปรดบนเว็บของคุณ — จะยังคงเป็นลิงก์แบบสัมบูรณ์ — ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งคงที่

เมื่อคุณบันทึกเว็บเพจของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ลิงก์ที่ไม่สามารถแปลงเป็นลิงก์ที่เกี่ยวข้องได้จะยังคงอยู่เป็นลิงก์แบบสัมบูรณ์

เมื่อคุณลบองค์ประกอบที่ถูกบันทึกเป็นลิงก์แบบสัมพัทธ์ Excel จะลบไฟล์การสนับสนุนที่สอดคล้องกันออกจากโฟลเดอร์การสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ชื่อเฉพาะในแต่ละภาษาสำหรับไฟล์การสนับสนุนเว็บเพจ

คำต่อท้ายจะปรากฏในเวอร์ชันภาษาของระบบ Microsoft Office ที่ถูกใช้เพื่อบันทึกไฟล์เป็นเว็บเพจ เช่น สมมติว่าคุณใช้ระบบ Microsoft Office เวอร์ชันภาษาดัตช์เพื่อบันทึกไฟล์ที่ชื่อ หน้า1 เป็นเว็บเพจ ชื่อเริ่มต้นของโฟลเดอร์การสนับสนุนจะเป็น Page1_bestanden ส่วนต่อไปนี้มีรายการภาษาและชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นแบบเต็ม

ภาษาและชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น

ภาษา

ชื่อโฟลเดอร์การสนับสนุนเริ่มต้น

อาหรับ

.ไฟล์

บาสก์

_fitxategiak

บราซิล

_arquivos

บัลแกเรีย

.ไฟล์

คาตาลัน

_fitxers

จีน (ประยุกต์)

.ไฟล์

จีน (ดั้งเดิม)

.ไฟล์

โครเอเชีย

_datoteke

เช็ก

_soubory

เดนมาร์ก

-ตัวกรอง

ดัตช์

_bestanden

English

_files

เอสโตเนีย

_failid

ฟินแลนด์

_tiedostot

ฝรั่งเศส

_fichiers

เยอรมัน

-Dateien

กรีก

.ไฟล์

ฮิบรู

.ไฟล์

ฮินดี

.ไฟล์

ฮังการี

_elemei

อิตาลี

-ไฟล์

ญี่ปุ่น

.ไฟล์

เกาหลี

.ไฟล์

ลัตเวีย

_fails

ลิทัวเนีย

_bylos

นอร์เวย์

-ตัวกรอง

โปแลนด์

_pliki

โปรตุเกส

_ficheiros

โรมาเนีย

.ไฟล์

รัสเซีย

.ไฟล์

เซอร์เบีย (ซิริลลิก)

.ไฟล์

เซอร์เบีย (ละติน)

_fajlovi

สโลวาเกีย

.ไฟล์

สโลวีเนีย

_datoteke

สเปน

_archivos

สวีเดน

-ตัวกรอง

ไทย

.ไฟล์

ตุรกี

_dosyalar

ยูเครน

.ไฟล์

เวียดนาม

.ไฟล์

หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเว็บเพจด้วยชื่อไฟล์ที่สั้น (สูงสุดแปดอักขระ รวมกับส่วนขยายของไฟล์สามอักขระ) โดยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ชื่อแฟ้มแบบยาว ทุกครั้งที่เป็นไปได้ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกเว็บ โฟลเดอร์การสนับสนุนจะเป็นชื่อเว็บเพจโดยไม่มีคำว่า “ไฟล์”

เปิดเว็บเพจที่บันทึกไว้ซ้ำใน Excel

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เป็นเว็บเพจ คุณสามารถเปิดไฟล์เว็บเพจที่เป็นผลลัพธ์ใน Excel ทำการเปลี่ยนแปลง และบันทึกไฟล์ได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ Excel ที่อยู่ในไฟล์จะน้อยลง และคุณอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์เหล่านั้นอย่างที่เคยได้ เช่น เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเว็บเพจ แผนภูมิจะกลายเป็นรูปภาพแยกและไม่สามารถแก้ไขบนหน้าได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณบันทึกทั้งเวิร์กบุ๊กที่มีแผนภูมิ แผนภูมิจะถูกบันทึกเป็นแผนภูมิจริงไม่ใช่เพียงรูปภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิเมื่อคุณเปิดไฟล์ใหม่ได้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Microsoft แนะนำให้คุณใช้เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ (*.xlsx) เป็นสำเนา “ต้นฉบับ” ที่คุณเปิด ทำการเปลี่ยนแปลง บันทึกเป็นเวิร์กบุ๊ก จากนั้นบันทึกเป็นเว็บเพจ

ด้านบนของหน้า

บันทึกข้อมูล Excel ลงในเว็บเพจแบบคงที่

 1. บนแท็บไฟล์(ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel ๒๐๐๗) ให้คลิกบันทึกเป็น

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องรายการ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกไปยังเว็บเพจและสร้างไฟล์และโฟลเดอร์การสนับสนุน ให้เลือก เว็บเพจ (*.htm; *.html)

  • เมื่อต้องการบันทึกไปยังเว็บเพจแบบไฟล์เดียวด้วยไฟล์การสนับสนุนที่ฝังในเว็บเพจ ให้เลือก เว็บเพจแบบไฟล์เดียว (*.mht; *.mhl)

 3. ถ้าคุณเลือกรายการที่คุณต้องการบันทึกไว้แล้ว ให้คลิก บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการบันทึกทั้งเวิร์กบุ๊ก รวมถึงแท็บต่างๆ สำหรับการนำทางในแต่ละเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิก ทั้งเวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่เลือกปัจจุบันในเวิร์กชีต ให้คลิก สิ่งที่เลือก: แผ่นงาน

 5. คลิก ประกาศ

  กล่องโต้ตอบ เผยแพร่เป็นเว็บเพจ จะปรากฎขึ้น

 6. ภายใต้ รายการเพื่อประกาศ ในกล่อง เลือก ให้เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

รายการ

การดำเนินการ

ทั้งเวิร์กบุ๊ก    

เลือก ทั้งเวิร์กบุ๊ก บันทึกทั้งเวิร์กบุ๊กแล้ว รวมถึงแท็บต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางในแต่ละเวิร์กชีต

ทั้งเวิร์กชีต    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงานจากนั้นเลือก เนื้อหาทั้งหมดของชื่อแผ่นงาน

รายการ    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือกรายการที่คุณต้องการบันทึก เช่น รายงาน PivotTable หรือแผนภูมิ รายการที่ไม่ร่วมอยู่ในช่วงของเซลล์

ช่วงของเซลล์    

เลือกช่วงของเซลล์จากนั้นถ้ากล่องสิ่งที่เลือกไม่มีช่วงที่คุณต้องการให้คลิกแผ่นงาน (กล่องโต้ตอบจะยุบไปยังกล่องการเลือก) เลือกช่วงของเซลล์จากเวิร์กบุ๊ก Excel แล้วคลิกขยาย รูปปุ่ม โต้ตอบ

แผนภูมิ    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือก แผนภูมิ x

ช่วงที่กรองแล้ว    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือกรายการ ตัวกรองอัตโนมัติ ที่คุณต้องการบันทึก

ช่วงข้อมูลภายนอก    

เลือก รายการบนชื่อแผ่นงาน จากนั้นเลือกรายการ คิวรี ที่คุณต้องการบันทึก

การเผยแพร่ซ้ำ    

เมื่อต้องการประกาศเวิร์กชีตหรือรายการที่คุณประกาศแล้วซ้ำ ให้เลือก รายการที่ถูกประกาศก่อนหน้านี้ จากนั้นเลือกเวิร์กชีตหรือรายการที่คุณต้องการประกาศซ้ำ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ประกาศรายการซ้ำ ให้เลือกรายการแล้วคลิก เอาออก เมื่อต้องการเผยแพร่ต่อ ให้คลิกรายการอื่นในรายการ

 1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องที่อยู่กึ่งกลางส่วนที่เลือกและในแถบชื่อเรื่องของเบราว์เซอร์ ให้คลิก เปลี่ยน ภายใต้ ประกาศเป็น พิมพ์ชื่อเรื่องที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 2. ข้างๆ กล่อง ชื่อไฟล์ ให้คลิก เรียกดู และระบุตำแหน่งไดรฟ์ โฟลเดอร์ เว็บโฟลเดอร์, เว็บเซิร์ฟเวอร์, ไซต์ HTTP หรือตำแหน่งที่ตั้งของ FTP ที่คุณต้องการบันทึกเว็บเพจของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

  คุณยังสามารถเลือกเว็บเพจที่มีอยู่เพื่อผนวกหรือแทนที่ตรามเท่าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเว็บเพจและมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์อยู่

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณสร้างเว็บเพจของคุณเป็นครั้งแรก เราแนะนำให้บันทึกเว็บเพจบนตำแหน่งฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่คุณต้องการก่อนเผยแพร่เว็บเพจในที่สาธารณะหรือตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์

 3. เมื่อต้องการดูเว็บเพจในเบราว์เซอร์ของคุณหลังจากที่คุณบันทึก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดเว็บเพจที่เผยแพร่ในเบราว์เซอร์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างเพจโดยไม่บันทึก คุณสามารถใช้คำสั่ง แสดงตัวอย่างเว็บเพจ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนได้

 4. ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเวิร์กบุ๊กในภายหลังและต้องการประกาศรายการอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่บันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ประกาศใหม่อัตโนมัติทุกครั้งที่บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกเว็บเพจ ให้คลิกลูกศรข้างๆ เครื่องมือ จากนั้นคลิก ตัวเลือกเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตัวเลือกเว็บเพจ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการบีบอัดรูปภาพ ให้คลิกลูกศรข้างๆ เครื่องมือ จากนั้นคลิก บีบอัดรูปภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

 6. คลิก ประกาศ

 7. ถ้าคุณกำลังบันทึกลงในเว็บเพจที่มีอยู่ ข้อความจะปรากฏ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการคัดลอกทับหน้าที่มีอยู่ ให้คลิก แทนที่ไฟล์

  • เมื่อต้องการผนวกข้อมูลของคุณลงในส่วนท้ายของเว็บเพจ ให้คลิก เพิ่มไปยังไฟล์

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานประกาศใหม่อัตโนมัติหรือทำให้ประกาศใหม่อัตโนมัติไม่พร้อมใช้งาน

ถ้าคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์ ประกาศใหม่อัตโนมัติ ข้อความจะปรากฏในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถทำให้ ประกาศใหม่อัตโนมัติ ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวหรือถาวร หรือเก็บรักษาเอาไว้ได้ คุณยังสามารถควบคุมวิธีการแสดงผลของข้อความได้ด้วย

หมายเหตุ: คุณจะสังเกตุเห็นว่าเวิร์กบุ๊กถูกตั้งค่าเป็น ประกาศใหม่อัตโนมัติ เมื่อคุณเห็น กำลังเผยแพร่ไปยังหน้า: ชื่อไฟล์ ใน แถบสถานะ เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ทำให้ประกาศใหม่อัตโนมัติไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว

เมื่อข้อความปรากฏ ให้ทำตามต่อไปนี้:

 1. เลือกตัวเลือก ปิดใช้งานฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติขณะเปิดเวิร์กบุ๊กนี้

 2. คลิก ตกลง

  ประกาศใหม่อัตโนมัติ ไม่พร้อมใ้งานสำหรับเซสชั่นปัจจุบันของเวิร์กบุ๊กเท่านั้น หรือจนกว่าคุณจะปิดเวิร์กบุ๊ก ครั้งถัดไปที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก ประกาศใหม่อัตโนมัติ จะถูกเปิดใช้งานแล้ว

ปิดใช้งานประกาศใหม่อัตโนมัติถาวร

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ตั้งค่าให้ประกาศซ้ำอัตโนมัติ

 2. บนแท็บไฟล์(ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel ๒๐๐๗) ให้คลิกบันทึกเป็นเลือกรูปแบบเว็บเพจ (.htm, .html, .mht, mhtml) แล้วคลิกประกาศ

 3. ในรายการ เลือก ให้คลิก รายการที่ถูกประกาศก่อนหน้านี้

 4. เลือกรายการที่คุณต้องการยกเลิกการประการซ้ำอัตโนมัติ แล้วคลิก เอาออก ทำซ้ำสำหรับแต่ละรายการที่คุณไม่ต้องการประกาศซ้ำอัตโนมัติ

 5. คลิก ปิด

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเวิร์กบุ๊กของคุณบนแท็บไฟล์(ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน Excel ๒๐๐๗) ให้คลิกบันทึก

ดำเนินการต่อด้วย ประกาศใหม่อัตโนมัติ

เมื่อข้อความปรากฏ ให้ทำตามต่อไปนี้:

 • คลิก เปิดใช้งานฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ ในข้อความที่ปรากฏในแต่ละครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก

ควบคุมการแสดงผลของข้อความประกาศใหม่อัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความปรากฏทุกครั้งที่คุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องแสดงข้อความนี้อีก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊ก Excel ทั้งหมดที่ตั้งค่าเป็นประกาศใหม่อัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ข้อผิดพลาดและคำเตือนประกาศใหม่อัตโนมัติ

คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดหรือคำเตือนต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติ

คำเตือน: ข้อมูลอ้างอิงภายนอกถูกแปลงเป็นค่าใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

เวิร์กบุ๊กที่คุณกำลังเผยแพร่มีการอ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊ก หน้า หรือเอกสารอื่น เช่น ลิงก์จาก Book1.xls ได้ใช้ค่าจากเซลล์ A1 ใน Book2.xls เนื่องจากการอ้างอิงจากภายนอกไม่ได้รับการรองรับในเว็บเพจที่ประกาศที่เป็นผลลัพธ์ การอ้างอิงจะถูกแปลงเป็นค่าที่ได้รับล่าสุดบนเว็บเพจ อย่างไรก็ตาม ข้อความอ้างอิงในเวิร์กบุ๊กจะยังคงอยู่

คำเตือน: สูตรที่ซ่อนไม่ได้รับการป้องกันอีกต่อไปใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

สูตรที่ถูกซ่อนจะมองเห็นได้บนเว็บเพจที่เผยแพร่ ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงสูตรที่ซ่อนบนเว็บเพจ ให้เอาออกก่อนการบันทึกและเผยแพร่

คำเตือน: ความแม่นยำตามตัวเลือกที่แสดงไม่ได้รับการรองรับใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

เวิร์กบุ๊กนี้ใช้ตัวเลือกการ แสดงผลที่แม่นยำ ซึ่งพร้อมใช้งานภายใต้ส่วน ตัวเลือกการคำนวณ บนประเภท สูตร ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel (บนแท็บ ไฟล์ (ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน excel ๒๐๐๗) ให้คลิก ตัวเลือก Excel) ซึ่งหมายความว่าค่าที่เก็บไว้ในเซลล์จะไม่ถูกต้องอีกต่อไป15หลักแต่มีความแม่นยำต่อค่าที่แสดงในเซลล์ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ แสดง บนเว็บเพจผลลัพธ์ของสูตรหรือค่าที่คุณใส่หรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บเพจที่เผยแพร่จากเวิร์กบุ๊กนี้จะไม่มีความแม่นยำเป็นตัวเลือกที่ แสดงอยู่ อีกต่อไป

คำเตือน: ระบบวันที่ 1904 ถูกแปลงเป็นระบบวันที่ 1900 ใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

เวิร์กบุ๊กนี้ใช้ ระบบวันที่๑๙๐๔ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานภายใต้ตัวเลือก เมื่อคำนวณส่วนเวิร์กบุ๊กนี้ ในประเภท ขั้นสูง ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel (บนแท็บ ไฟล์ (ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ใน excel ๒๐๐๗) ให้คลิก ตัวเลือก Excel) โดยทั่วไปจะใช้สำหรับความเข้ากันได้กับ Macintosh ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นจากที่มีการคำนวณวันที่ทั้งหมดใน Microsoft Excel ตั้งแต่วันที่1มกราคม๑๙๐๐ถึง2มกราคม๑๙๐๔ เนื่องจากเว็บเพจไม่สนับสนุนระบบวันที่๑๙๐๔วันที่ของคุณจะถูกแปลงเป็นระบบวันที่๑๙๐๐บนเว็บเพจและอาจแสดงความแตกต่างของประมาณสี่ปี

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถเข้าถึง <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

ไม่สามารถบันทึกรายการที่คุณกำลังเผยแพร่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้

 • ตรวจสอบว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเผยแพร่ทำงานอย่างถูกต้อง

 • ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งที่คุณประกาศก่อนหน้านี้ถูกเปลี่ยนชื่อหรือถูกย้ายหรือไม่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งที่รายการของคุณถูกประกาศก่อนหน้านี้

ข้อผิดพลาด: มีข้อมูลที่ได้รับการป้องกันใน <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันไม่สามารถบันทกลงในเว็บเพจได้ เมื่อต้องการประกาศเวิร์กบุ๊กซ้ำ ก่อนอื่นคุณต้องยกเลิกการป้องกันข้อมูลและเอารหัสผ่านทั้งหมดออก ถ้าจำเป็น คุณควรย้ายข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับลงในเวิร์กบุ๊กที่คุณไม่ได้ประกาศ

ข้อผิดพลาด: ไฟล์นี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

คุณไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ประกาศใหม่อัตโนมัติเพื่อเผยแพร่ข้อมูล Microsoft Excel ไปยังไฟล์ที่ไม่ใช่ในรูปแบบเว็บเพจ (.htm, .html, .mht, mhtml) ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเผยแพร่หน้าที่อยู่ในรูปแบบ HTML

ข้อผิดพลาด: ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้าถูกลบออกจาก <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

ไม่มีรายการในเวิร์กบุ๊กตั้งค่าเป็นประกาศใหม่อัตโนมัติอีกต่อไป

ข้อผิดพลาด: มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเผยแพร่ <ชื่อไฟล์/เส้นทาง>

 • ปิดโปรแกรมหรือหน้าต่างที่ไม่จำเป็นบนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเรียกคืนหน่วยความจำบนระบบของคุณ

 • ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งานของดิสก์ที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังพยายามเผยแพร่และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับเว็บเพจของคุณ

 • ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้พื้นที่ไม่เกินขีดจำกัดของพื้นที่ว่าที่คุณได้รับที่ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณกำลังเผยแพร่

 • ลองลดขนาดไฟล์ของเวิร์กบุ๊กโดยการเอาแผ่นงาน วัตถุ หรือรายการที่ไม่จำเป็นใดๆ ออก

 • ตรวจสอบพื้นที่ว่างในดิสก์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 • ตรวจสอบหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) บนระบบของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า RAM ทำงานได้อย่างถูกต้องและมี Microsoft Office หรือ Office Excel เวอร์ชันที่แนะนำ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อของเว็บเพจเมื่อคุณบันทึก

ชื่อเรื่องของเว็บเพจของคุณจะปรากฏขึ้นในแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์ที่มีชื่อเรื่องสำหรับหน้าเมื่อถูกเพิ่มลงในรายการโปรดและจะแสดงชื่อเรื่องของหน้าในผลลัพธ์การค้นหาของโปรแกรม คุณจำเป็นต้องใช้วิธีการ SEO ในการใช้ชื่อเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าหน้ามีลักษณะอย่างถูกต้องและไม่สั้นเกินไปหรือยาวเกินไป

 1. คลิกไฟล์>บันทึกเป็น>เรียกดู

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นให้เลือกเว็บเพจแบบไฟล์เดียว

 3. คลิกเปลี่ยนชื่อเรื่องจากนั้นในกล่องโต้ตอบใส่ข้อความให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการจากนั้นคลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกไปยังเว็บเพจ

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กไปยังเว็บเพจ คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้:

ปัญหา: ฉันไม่เห็นรูปแบบตามเงื่อนไข

การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขไม่รองรับเว็บเพจแบบไฟล์เดียว (*.mht; *.mhl) ให้ใช้รูปแบบไฟล์เว็บเพจ (.htm, .html) แทน แถบข้อมูล ระดับสี และชุดไอคอนไม่ได้รับการรองรับในรูปแบบใดๆ

ปัญหา: ข้อความในเซลล์ถูกตัดเมื่อฉันบันทึกข้อมูลเป็นเว็บเพจ

ถ้าคุณสังเกตุเห็นว่าข้อความถูกตัดหรือแสดงไม่ครบ ให้ลองทำตามต่อไปนี้:

ปรับเปลี่ยนเซลล์ที่มีการตัดข้อความโดยอัตโนมัติ     คุณอาจจัดรูปแบบเซลล์ด้วยข้อความที่ถูกตัดก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเป็นเว็บเพจ เมื่อต้องการป้องกันไม่ได้ข้อความถูกตัดออกเมื่อคุณบันทึก คุณสามารถทำข้อความให้สั้นลง ใช้หลายเซลล์สำหรับข้อความ หรือทำให้คอลัมน์ในเวิร์กชีตของคุณให้กว้างขั้น จากนั้นบันทึกข้อมูล

ขยายความกว้างของคอลัมน์ที่มีข้อความ     บริเวณที่ข้อความในเซลล์หนึ่งซ้อนทับกับข้อความในอีกเซลล์หนึ่ง ส่วนที่ซ้อนทับอาจไม่ถูกบันทึก ขยายความกว้างของคอลัมน์ที่มีข้อความเพื่อไม่ให้ข้อความซ้อนทับกับเซลล์อื่น

จัดเรียงข้อความใหม่    ถ้าคุณเห็นข้อความในเซลล์ถูกตัดออก แสดงว่าข้อความยาวกว่าความยาวของเซลล์เมื่อคุณบันทึก และถูกจัดเรียงชิดขวาหรือกึ่งกลาง แก้ไขเวิร์กบุ๊กต้นฉบับแล้วจัดเรียกข้อความใหม่ให้ชิดซ้าย (เยื้อง)

ปัญหา: ข้อความที่หมุนปรากฏไม่ถูกต้องเมื่อฉันบันทึกข้อมูลเป็นเว็บเพจ

ฉันไม่สามารถใช้ข้อความที่หมุนแล้วหรือข้อความแนวตั้งเมื่อฉันบันทึกข้อมูล Excel เป็นเว็บเพจได้ ข้อความที่หมุนและข้อความแนวตั้งจะถูกแปลงเป็นข้อความแนวนอน

ปัญหา: รายการที่ฉันบันทึกไปยังเว็บเพจที่มีอยู่มักจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของเพจ

เมื่อคุณบันทึกข้อมูล Excel ไปยังเว็บเพจที่มีอยู่ Excel มักจะผนวกข้อมูลไปยังด้านล่างของเพจ

เมื่อต้องการย้ายข้อมูล Excel ไปยังตำแหน่งอื่นบนเว็บเพจ คุณสามารถเปิดเว็บเพจในโปรแกรมการออกแล้ว เช่น Microsoft Office SharePoint Designer แล้วจัดเรียงรายการใหม่ได้

ปัญหา: ฉันย้ายเว็บเพจของฉันไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น และตอนนี้ลิงก์บางอย่างเสียหาย

เมื่อคุณบันทึกเว็บเพจ ตามค่าเริ่มต้น Excel จะบันทึกไฟล์การสนับสนุนทั้งหมด — เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายละเอียดพื้นหลัง และกราฟิก — ในโฟลเดอร์ย่อยการสนับสนุน ถ้าคุณย้ายหรือคัดลอกเว็บเพจไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณยังต้องย้ายโฟลเดอร์การสนับสนุนเพื่อให้ลิงก์ทั้งหมดยังคงอยู่ในไฟล์การสนับสนุนของคุณ

ปัญหา: ฉันเห็น X สีแดงบนเว็บเพจของฉัน

เครื่องหมาย X สีแดงระบุว่ามีกราฟิกหายไป ถ้าคุณย้ายหรือคัดลองเว็บเพจไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่โดยไม่ได้ย้ายไฟล์การสนับสนุน ลิงก์และกราฟิกต่างๆ — เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และรายละเอียดพื้นหลัง — อาจเสียหาย

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×