การประกาศ PARAMETERS

ประกาศชื่อและชนิดข้อมูลของแต่ละพารามิเตอร์ใน คิวรีพารามิเตอร์

ไวยากรณ์

PARAMETERS name datatype [, name datatype [, ...]]

การประกาศ PARAMETERS มีส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

ส่วน

คำอธิบาย

ชื่อ

ชื่อของพารามิเตอร์ กำหนดให้คุณสมบัติ Name ของวัตถุ Parameter และใช้เพื่อระบุพารามิเตอร์นี้ในคอลเลกชัน Parameters คุณสามารถใช้ ชื่อ เป็นสตริงที่แสดงในกล่องโต้ตอบ ขณะที่แอปพลิเคชันของคุณใช้คิวรี ใช้วงเล็บ ([ ]) เพื่อล้อมรอบข้อความที่มีช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่างเช่น [ราคาต่ำ] และ [เริ่มรายงานที่เดือนใด] คืออาร์กิวเมนต์ ชื่อ ที่ถูกต้อง

ชนิดข้อมูล

หนึ่งในชนิดข้อมูล SQL หลักของ Microsoft Access SQL หรือคำที่เหมือนกัน


ข้อสังเกต

สำหรับคิวรีที่คุณเรียกใช้ตามปกติ คุณสามารถใช้คำประกาศ PARAMETERS เพื่อสร้างคิวรีพารามิเตอร์ คิวรีพารามิเตอร์สามารถช่วยทำการบวนการการเปลี่ยนแปลงคิวรี เกณฑ์ ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อใช้คิวรีพารามิเตอร์ โค้ดของคุณจะต้องมีพารามิเตอร์ทุกครั้งที่เรียกใช้คิวรี

ไม่จำเป็นต้องมีคำประกาศ PARAMETERS แต่เมื่อมีแล้ว ให้วางไว้ก่อนคำสั่งอื่นๆ รวมถึง SELECT

ถ้าคำประกาศมีมากกว่าหนึ่งพารามิเตอร์ ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างต่อไปนี้มีสองพารามิเตอร์:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

คุณสามารถใช้ ชื่อ แต่ไม่ใช่ ชนิดข้อมูล ในส่วนคำสั่ง WHERE หรือ HAVING ตัวอย่างต่อไปนี้จำเป็นต้องมีสองพารามิเตอร์ แล้วนำไปเกณฑ์ไปใช้กับระเบียนในตาราง คำสั่งซื้อ:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Low price] AND OrderDate >= [Beginning date];ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×