การปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ

คุณสามารถควบคุมได้ว่าคุณต้องการโทรด้วยเสียงและวิดีโอผ่าน Lync และแชร์เนื้อหาการประชุมโดยใช้ VoIP เท่านั้น, ใช้ VoIP ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้น หรือใช้การเชื่อมต่อการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi คุณยังสามารถกำหนดให้ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi สำหรับวิดีโอและเนื้อหาของการประชุมได้อีกด้วย

เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ข้อมูลของคุณ ให้ทำดังนี้

  • แตะ เพิ่มเติม (...) ที่ด้านล่างของหน้าจอ Lync แล้วแตะ การตั้งค่า แตะการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน

ต่อไปนี้คือการตั้งค่าที่ทำได้ รวมถึงค่าเริ่มต้น และความสำคัญ:

ชนิดการใช้ข้อมูล

ความหมาย

การตั้งค่าเสียง > ใช้ VoIP เสมอ

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณมีการติดตั้ง Windows Phone 8.1 และองค์กรของคุณกำหนดค่า Enterprise Voice เอาไว้เท่านั้น ถ้าคุณมี Windows Phone 8.1 และ Enterprise Voice แล้ว นี่จะกลายเป็นการตั้งค่าเสียงเริ่มต้น

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว Lync จะใช้ Wi-Fi สำหรับสายเรียกเข้าและสายที่โทรออกผ่าน Lync ถ้าเครือข่าย Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน Lync จะใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณสำหรับสายเรียกเข้าและสายที่โทรออกผ่าน Lync

การตั้งค่าเสียง > ใช้ VoIP ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้น

Lync จะไม่ใช้แผนการใช้ข้อมูลของคุณสำหรับสายเรียกเข้าและสายที่โทรออกผ่าน Lync การโอนสายจะถูกตั้งค่าให้โทรหาพร้อมกันไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณยังคงสามารถรับสายของที่ทำงานได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

หมายเหตุ: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือก โทรหาพร้อมกัน หลังจากการเลือกตัวเลือกนี้ (ใช้ VoIP ผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้น) คุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้า Lync ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi

การตั้งค่าเสียง > โทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณโทรผ่าน Lync และรับสายการโทรผ่าน Lync นั้น Lync จะโทรกลับหาคุณที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่คุณระบุ วิดีโอจะไม่สามารถใช้งานได้ในสถานการณ์นี้ เมื่อคุณโทรผ่าน Lync วิธีนี้จะใช้ข้อมูล Wi-Fi (หรือการส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ถ้า Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน) เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Lync จากนั้นจะใช้นาทีในแผนการโทรด้วยเสียงของมือถือของคุณสำหรับระยะเวลาในการโทร เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การตั้งค่า การโอนสายเรียกเข้า ของคุณจะถูกตั้งค่าให้โทรหาพร้อมกันกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณด้วย ตัวเลือก โทรหาพร้อมกัน จะอนุญาตให้ Lync โทรกลับหาคุณที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณปิดใช้งานตัวเลือก โทรหาพร้อมกัน หลังจากการเลือกตัวเลือกนี้ (โทรศัพท์มือถือ) คุณจะไม่ได้รับสายเรียกเข้า Lync ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือข้อมูลโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ Lync บน Windows Phone ของคุณแต่ไม่ได้เข้าสู่ระบบ คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้แต่คุณจะแสดงตนเป็นผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ และการโทรจะไม่ใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับวิดีโอ

ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งาน

Lync จะใช้ Wi-Fi ในการโทรผ่านวิดีโอของ Lync เท่านั้น และจะไม่ใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณในการส่งหรือรับวิดีโอ

ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ปิด Lync จะใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณในการส่งและรับวิดีโอเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่ Lync จะพยายามใช้เครือข่าย Wi-Fi สำหรับวิดีโอแทน สำหรับการโทรที่เชื่อมต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยเครือข่ายเสียงทางโทรศัพท์มือถือ วิดีโอจะไม่พร้อมใช้งาน

จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi สำหรับเนื้อหา

ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งาน

Lync จะใช้ Wi-Fi ในการรับเนื้อหาการประชุมเท่านั้น โดยจะไม่ใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณในการรับเนื้อหาการประชุม

ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น ปิด Lync จะใช้การส่งข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้คุณรับเนื้อหาการประชุมได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อยู่ Lync จะพยายามใช้เครือข่าย Wi-Fi ในการรับเนื้อหาการประชุมแทน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×