จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

การปรับแต่งข้อความที่ล้อมรอบรูปภาพอย่างละเอียด

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในสิ่งพิมพ์พิมพ์ถ้าคุณตั้งค่าสไตล์การตัดรูปภาพเพื่อให้ข้อความไหลไปรอบๆรูปภาพคุณอาจต้องการทำการปรับแต่งบางอย่าง ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการตัดข้อความให้แน่นไปรอบๆรูปภาพ หรือคุณอาจต้องการให้ข้อความไหลใกล้กับรูปภาพบนด้านเดียวแต่ไม่ได้ใกล้ชิดกับด้านอื่นๆ

เปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพ

รูปภาพทุกรูปมีเค้าร่างที่สามารถปรับได้รอบข้าง เมื่อต้องการดูเค้าร่างให้คลิกรูปภาพ บนแท็บรูปแบบให้คลิกตัดข้อความแล้วคลิกแก้ไขจุดตัด

เค้าร่างรอบๆ รูปภาพ

หลังจากที่คุณคลิกแก้ไขจุดตัดแล้วคุณจะเห็นเค้าร่างเส้นประสีแดงที่มีจุดจับสีดำสี่เหลี่ยม (ที่เรียกว่าจุดตัด) ที่อยู่รอบๆรูปภาพ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างได้โดยการลากจุดจับสีดำ

การปรับจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเค้าร่างเพื่อลากออกจากรูปภาพ

เมื่อลากจุดจับออกจากรูปภาพที่จุดจับถูกลากออกจากแขนของเก้าอี้นี้คุณจะเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความและรูปภาพ การลากจุดจับที่อยู่ใกล้กับรูปภาพมีเอฟเฟ็กต์ตรงกันข้าม

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพได้เฉพาะเมื่อข้อความถูกตัดไปรอบๆรูปภาพเท่านั้น (ซึ่งก็คือเมื่อมีการตั้งค่าสไตล์การตัดรูปภาพเป็นแบบแน่นหรือผ่าน) นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขจุดตัดได้เมื่อมีการตั้งค่าสไตล์การตัดแต่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือบนและล่างแต่จะมีผลต่อระยะห่างระหว่างรูปภาพและข้อความไม่ใช่รูปร่างของข้อความรอบๆรูปภาพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพ:

 1. คลิกรูปภาพ

 2. บนแท็บรูปแบบให้คลิกตัดข้อความแล้วคลิกแก้ไขจุดตัด ปุ่มแก้ไขจุดตัด

 3. ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเค้าร่างเมื่อคุณเห็นรูปภาพใกล้ชิด กด F9 เพื่อขยายรูปภาพที่เลือกและเค้าร่าง

  ถ้ารูปภาพของคุณมีจุดจับจุดตัดเพียงจุดเดียวบนแต่ละมุม

  ถ้ารูปภาพที่มีเค้าร่างที่คุณต้องการปรับเป็นรูปถ่ายอาจมีจุดจับเพียงจุดเดียวที่มีจุดจับตัดสี่จุดบนแต่ละมุม คุณอาจจำเป็นต้องมีจุดจับที่มากที่สุดในการปรับเค้าร่างของรูปภาพในแบบที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเพิ่มจุดจับให้วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับที่คุณต้องการย้ายจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็น ปรับตัวชี้สำหรับ แก้ไขจุดตัดคำ แล้วลากตัวชี้เพื่อเปลี่ยนเค้าร่างของรูปภาพ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเปลี่ยนสไตล์การตัดของรูปภาพหลังจากที่คุณปรับจุดจับบนเค้าร่างคุณอาจสูญเสียการปรับปรุงที่คุณทำไว้

 • เมื่อต้องการลบจุดจับจุดตัดให้กด CTRL + SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดจับ

ควบคุมระยะห่างที่แน่นอนของข้อความจากแต่ละด้านของรูปภาพ

ถ้าคุณตั้งค่าสไตล์การตัดของรูปภาพเป็นสี่เหลี่ยมคุณสามารถควบคุมความแม่นยำในการตัดข้อความให้ชิดกับด้านบนของรูปภาพด้านล่างและสองด้านได้อย่างแม่นยำ วิธีการคือ:

 1. คลิกขวาที่รูปภาพแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปภาพบนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพให้คลิกแท็บเค้าโครง

 3. ภายใต้ระยะห่างจากข้อความให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายอัตโนมัติ

 4. สำหรับด้านบนล่างซ้ายและขวาให้พิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการ คลิก ตกลง

เปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพ

รูปภาพทุกรูปมีเค้าร่างที่สามารถปรับได้รอบข้าง เมื่อต้องการดูเค้าร่างให้คลิกรูปภาพ บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่การตัดข้อความแล้วคลิกแก้ไขจุดตัด

เค้าร่างรอบๆ รูปภาพ

หลังจากที่คุณคลิกแก้ไขจุดตัดแล้วคุณจะเห็นเค้าร่างเส้นประสีแดงที่มีจุดจับสีดำสี่เหลี่ยม (ที่เรียกว่าจุดตัด) ที่อยู่รอบๆรูปภาพ คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างได้โดยการลากจุดจับสีดำ

การปรับจุดจับจุดใดจุดหนึ่งบนเค้าร่างเพื่อลากออกจากรูปภาพ

เมื่อลากจุดจับออกจากรูปภาพที่จุดจับถูกลากออกจากแขนของเก้าอี้นี้คุณจะเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อความและรูปภาพ การลากจุดจับที่อยู่ใกล้กับรูปภาพมีเอฟเฟ็กต์ตรงกันข้าม

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพได้เฉพาะเมื่อข้อความถูกตัดไปรอบๆรูปภาพเท่านั้น (ซึ่งก็คือเมื่อมีการตั้งค่าสไตล์การตัดรูปภาพเป็นแบบแน่นหรือผ่าน) นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขจุดตัดได้เมื่อมีการตั้งค่าสไตล์การตัดแต่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือบนและล่าง การลากจุดตัดเมื่อใช้สไตล์การตัดเหล่านี้อย่างไรก็ตามจะมีผลกับระยะห่างระหว่างรูปภาพและข้อความไม่ใช่รูปร่างของข้อความรอบๆรูปภาพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างของเค้าร่างของรูปภาพ:

 1. คลิกรูปภาพ

 2. บนเมนูจัดเรียงให้ชี้ไปที่การตัดข้อความแล้วคลิกแก้ไขจุดตัด รูปปุ่ม

 3. ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเค้าร่างเมื่อคุณเห็นรูปภาพใกล้ชิด กด F9 เพื่อขยายรูปภาพที่เลือกและเค้าร่าง

  ถ้ารูปภาพของคุณมีจุดจับจุดตัดเพียงจุดเดียวบนแต่ละมุม

  ถ้ารูปภาพที่มีเค้าร่างที่คุณต้องการปรับเป็นรูปถ่ายอาจมีจุดจับเพียงจุดเดียวที่มีจุดจับตัดสี่จุดบนแต่ละมุม คุณอาจจำเป็นต้องมีจุดจับที่มากที่สุดในการปรับเค้าร่างของรูปภาพในแบบที่คุณต้องการ ต่อไปนี้คือวิธีการเพิ่มจุดจับ:

  1. กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกที่เส้นกรอบสีแดงที่คุณต้องการเพิ่มจุดจับ

  2. วางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือจุดจับที่คุณต้องการย้ายจนกว่าตัวชี้จะกลายเป็น ปรับตัวชี้สำหรับ แก้ไขจุดตัดคำ

  3. ลากตัวชี้เพื่อเปลี่ยนเค้าร่างของรูปภาพ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณเปลี่ยนสไตล์การตัดของรูปภาพหลังจากที่คุณปรับจุดจับบนเค้าร่างคุณอาจสูญเสียการปรับปรุงที่คุณทำไว้

 • เมื่อต้องการลบจุดจับจุดตัดให้กด CTRL + SHIFT ค้างไว้แล้วคลิกที่จุดจับ

ควบคุมระยะห่างที่แน่นอนของข้อความจากแต่ละด้านของรูปภาพ

ถ้าคุณตั้งค่าสไตล์การตัดของรูปภาพเป็นสี่เหลี่ยมคุณสามารถควบคุมความแม่นยำในการตัดข้อความให้ชิดกับด้านบนของรูปภาพด้านล่างและสองด้านได้อย่างแม่นยำ วิธีการคือ:

 1. คลิกขวาที่รูปภาพแล้วคลิกจัดรูปแบบรูปภาพบนเมนูทางลัด

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปภาพให้คลิกแท็บเค้าโครง

 3. ภายใต้ระยะห่างจากข้อความให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายอัตโนมัติ

 4. สำหรับด้านบนล่างซ้ายและขวาให้พิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการ คลิก ตกลง

ดูเพิ่มเติม

ตัดข้อความรอบๆ รูปภาพ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×