ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (การพิมพ์แบบสองด้าน) ใน Word

การพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านเรียกว่าการพิมพ์แบบสองด้าน เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่มีตัวเลือกการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษโดยอัตโนมัติ (การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ) เครื่องพิมพ์อื่นๆ ให้คําแนะนําเพื่อให้คุณสามารถแทรกหน้ากระดาษใหม่ด้วยตนเองเพื่อพิมพ์ด้านที่สอง (การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง) ในตอนแรก ให้ค้นหาจากคู่มือเครื่องพิมพ์ของคุณหรือผู้ผลิตถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านได้ (การพิมพ์สองด้าน)

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติหรือไม่

เมื่อต้องการค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือสอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิก พิมพ์ด้านเดียว ถ้า พิมพ์ทั้งสองด้าน พร้อมใช้งาน เครื่องพิมพ์ของคุณจะถูกตั้งค่าให้พิมพ์แบบสองด้าน

  พิมพ์ทั้งสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณพิมพ์ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารผสมเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการถ่ายเอกสารสองด้าน เครื่องนั้นอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เครื่องหนึ่งอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และอีกเครื่องไม่สนับสนุน

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณมีสองตัวเลือก คุณสามารถใช้การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง หรือพิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่แยกกัน

พิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณก็สามารถพิมพ์หน้ากระดาษทั้งหมดที่ปรากฏบนกระดาษด้านเดียว แล้วเมื่อได้รับพร้อมท์จึงพลิกกองเอกสารเพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

ใน Word ให้ทำดังต่อไปนี้...

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ใต้ การตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ด้านเดียว แล้วคลิก พิมพ์ทั้งสองด้านด้วยตนเอง

  การพิมพ์แบบกลับด้านพิมพ์เอง

  เมื่อคุณพิมพ์ Word จะพร้อมท์ให้คุณพลิกกองเอกสารเพื่อใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

  หมายเหตุ:  เมื่อคุณพิมพ์โดยมีเลือกที่จะพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง คุณอาจต้องการพิมพ์ทดสอบเพื่อดูวิธีใส่กระดาษที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้

พิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่

คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อพิมพ์ทั้งสองด้าน:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้การตั้งค่า ให้คลิกพิมพ์หน้าทั้งหมด ใกล้กับด้านล่างของแกลเลอรี ให้คลิก พิมพ์เฉพาะหน้าคี่

 4. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

 5. หลังจากพิมพ์หน้าคี่แล้ว ให้พลิกกองเอกสาร จากนั้น ภายใต้ การตั้งค่าให้คลิก พิมพ์หน้าทั้งหมด ที่ด้านล่างของแกลเลอรี ให้คลิก พิมพ์เฉพาะหน้าคู่

 6. คลิกปุ่ม พิมพ์ ที่ด้านบนของแกลเลอรี

  หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าพิมพ์หน้าต่างๆ ในลำดับที่ถูกต้องแล้วเมื่อพิมพ์หน้าคู่หรือหน้าคี่ ให้คลิก ไฟล์ตัวเลือกขั้นสูง และภายใต้ พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์ด้านหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน หรือ พิมพ์ด้านหลังกระดาษสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน

ด้านบนของหน้า

การค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติหรือไม่

คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าเครื่องพิมพ์หนึ่งๆ สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่:

 • ตรวจสอบคู่มือใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือสอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์

 • ใน Microsoft Office Word ให้คลิก รูปปุ่ม ปุ่มMicrosoft Officeแล้วคลิกพิมพ์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเอกสาร แล้วตรวจทานตัวเลือก ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ เอกสาร จะ แตกต่างกันไปตามตัวเลือกเครื่องพิมพ์และการกําหนดค่าของคุณ ถ้าคุณเห็นตัวเลือกบนแท็บใดๆ ของการพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน การพิมพ์แบบสองด้าน หรือการพิมพ์สองด้าน เครื่องพิมพ์อาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือใช้งานของเครื่องพิมพ์เพื่อสร้างสำเนาแบบสองด้าน

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณพิมพ์ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารผสมเครื่องพิมพ์ และเครื่องถ่ายเอกสารสนับสนุนการถ่ายเอกสารสองด้าน เครื่องนั้นอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เครื่องหนึ่งอาจสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และอีกเครื่องไม่สนับสนุน

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณมีสองตัวเลือก คุณสามารถใช้การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง หรือพิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่แยกกัน

พิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กลับ ด้านพิมพ์เอง ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ Microsoft Office Word จะพิมพ์หน้าทั้งหมดที่ปรากฏบนด้านหนึ่งของกระดาษ แล้วพร้อมท์ให้คุณพลิกกองเอกสารและป้อนหน้าลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง

พิมพ์หน้าคู่และหน้าคี่

คุณยังสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อพิมพ์ทั้งสองด้าน:

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. ที่มุมล่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ในรายการ พิมพ์ ให้เลือก หน้าคี่

 3. คลิก ตกลง

 4. หลังจากที่พิมพ์หน้าคี่แล้ว ให้พลิกกองเอกสาร แล้วดูในรายการ พิมพ์ ให้เลือก หน้าคู่

 5. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกองเอกสาร

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×