ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การย่อหรือขยายเอกสาร

คุณสามารถขยายเพื่อดูมุมมองระยะใกล้ของไฟล์ของคุณ หรือย่อเพื่อดูหน้าอื่นเพิ่มเติมในขนาดย่อ คุณยังสามารถบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะได้

ขยายหรือย่ออย่างรวดเร็ว

 1. บนแถบสถานะของแอป Office ให้คลิกตัวเลื่อนย่อ/ขยาย 

  แถบเลื่อนย่อ/ขยาย

 2. เลื่อนการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายตามที่คุณต้องการ คลิก - หรือ + เพื่อย่อ/ขยายแบบทีละน้อย

หมายเหตุ: ใน Outlook แถบเลื่อนย่อ/ขยายจะย่อ/ขยายเนื้อหาในบานหน้าต่างการอ่านเท่านั้น

คลิกหัวเรื่องทางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ไม่พร้อมใช้งานในExcel สำหรับเว็บ เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว ให้พิจารณาเปิดไฟล์ใน Excel บนเดสก์ท็อปเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า 

คุณสามารถเลือกจำนวนของเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูบนหน้าจอได้

ใน Word

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

กลุ่ม ย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100% ซึ่งจะทำให้มุมมองกลับไปเป็นขยาย 100%

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก หนึ่งหน้าหลายหน้า หรือเต็มความกว้าง

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน PowerPoint

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

กลุ่ม ย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก จัดพอดีกับหน้าต่าง ซึ่งจะเปลี่ยนสไลด์ปัจจุบันให้มีขนาดเท่ากับหน้าต่าง PowerPoint ของคุณ

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีปุ่ม จัด พอดีกับหน้าต่าง ใกล้กับ แถบเลื่อนย่อ/ขยายบนแถบสถานะอีกด้วย

  แถบเลื่อนย่อ/ขยาย

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Excel

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

กลุ่ม ย่อ/ขยาย บนแท็บ มุมมอง

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยายส่วนที่เลือก เพื่อขยายมุมมองเซลล์ที่คุณเลือก

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Outlook

ในหน้าต่าง Outlook หลัก แถบเลื่อนการย่อ/ขยายคือวิธีเดียวในการย่อ/ขยาย เมื่อคุณอ่านหรือแก้ไขข้อความ ให้ย่อ/ขยายจาก Ribbon:

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ให้ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: 

 • Word จะไม่บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายในเอกสาร แต่จะเปิดเอกสารที่ระดับการย่อ/ขยายล่าสุดที่คุณใช้แทน

 • Excel สำหรับเว็บ ไม่สนับสนุนการบันทึกระดับการย่อ/ขยาย เนื่องจากแท็บมุมมองไม่มีกลุ่มการย่อ/ขยาย ดังนั้นคุณต้องใช้แถบสถานะเพื่อเปลี่ยนระดับการย่อ/ขยาย การแก้ไขปัญหาชั่วคราวให้พิจารณาเปิดไฟล์ใน Excel บนเดสก์ท็อปเพื่อบันทึกระดับการย่อ/ขยายโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดงานนำเสนอหรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการบันทึกกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl+S

 1. ใน Word, Outlook, PowerPoint หรือ Excel บนแถบสถานะ ให้คลิกตัวเลื่อนย่อ/ ตัวควบคุมการย่อ/ขยายมุมมอง

 2. เลื่อนการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายตามที่คุณต้องการ คลิกปุ่ม - หรือ + เพื่อย่อ/ขยายแบบทีละน้อย

หมายเหตุ: ใน Outlook แถบเลื่อนย่อ/ขยายจะย่อ/ขยายเนื้อหาในบานหน้าต่างการอ่านเท่านั้น

คุณสามารถเลือกจำนวนของเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูบนหน้าจอได้

ใน Word

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100% ซึ่งจะทำให้มุมมองกลับไปเป็นขยาย 100%

  รูป Ribbon ของ Word

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก หนึ่งหน้าสองหน้า หรือเต็มความกว้าง

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Microsoft PowerPoint

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก จัดพอดีกับหน้าต่าง ซึ่งจะเปลี่ยนสไลด์ปัจจุบันให้มีขนาดเท่ากับหน้าต่าง PowerPoint ของคุณ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีปุ่ม จัด พอดีกับหน้าต่าง ใกล้กับ แถบเลื่อนย่อ/ขยายบนแถบสถานะอีกด้วย

  แถบเลื่อนการย่อ/ขยายของ PowerPoint

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Excel

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

  รูป Ribbon ของ Outlook

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยายส่วนที่เลือก เพื่อขยายมุมมองเซลล์ที่คุณเลือก

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Outlook

ในหน้าต่าง Outlook หลัก แถบเลื่อนการย่อ/ขยายคือวิธีเดียวในการย่อ/ขยาย เมื่อคุณอ่านหรือแก้ไขข้อความ ให้ย่อ/ขยายจาก Ribbon:

 1. ในข้อความที่เปิด บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

  ขยายข้อความ Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ให้ใส่ค่าเปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นที่คุณต้องการ

ใน Word

เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะในเอกสารของคุณหรือเทมเพลต เพื่อให้เปิดด้วยการตั้งค่าการย่อ/ขยายนั้นเสมอ คุณต้องเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือเทมเพลตก่อน ซึ่งทำได้ง่ายเหมือนกับการเพิ่มและการลบอักขระหนึ่งตัว (หรือช่องว่างหนึ่งช่อง)

 1. เปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่คุณต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

  รูป Ribbon ของ Word

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. เพิ่มและลบอักขระหนึ่งตัวในเอกสารหรือเทมเพลต

 5. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl+S

ใน PowerPoint หรือ Excel

 1. เปิดงานนำเสนอหรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการบันทึกกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl+S

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×