ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การย้ายหรือการคัดลอกตาราง

คุณต้องการทำอะไร

ลากตารางไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้วางตัวชี้บนตารางจนกว่าจุดจับสำหรับย้ายตาราง จุดจับสำหรับย้ายตาราง ปรากฏขึ้น

 2. วางตัวชี้เหนือจุดจับสำหรับย้ายตารางจนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นลูกศรสี่หัว จากนั้น คลิกจุดจับสำหรับย้ายตาราง

 3. ลากตารางไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ด้านบนของหน้า

คัดลอกตารางแล้ววางในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

เมื่อคุณวางตารางในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ คุณสามารถคัดลอกตารางหรือตัดได้ เมื่อคุณคัดลอกตาราง ตารางต้นฉบับจะยังอยู่ในที่เดิม เมื่อคุณตัดตาราง ตารางต้นฉบับจะถูกลบ

 1. ใน มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ ให้วางตัวชี้บนตารางจนกว่าจุดจับสำหรับย้ายตาราง จุดจับสำหรับย้ายตาราง ปรากฏขึ้น

 2. คลิกจุดจับสำหรับตารางเพื่อเลือกตาราง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการคัดลอกตาราง ให้กด CTRL+C

  • เมื่อต้องการตัดตาราง ให้กด CTRL+X

 4. วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตารางใหม่

 5. กด CTRL+V เพื่อวางตารางในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แทรกตาราง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×