การระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับแม่แบบฟอร์ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแม่แบบฟอร์มที่สามารถเปิด หรือกรอกใน InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิด และกรอกข้อมูล โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าตัวเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ ชนิดของเทมเพลตฟอร์มนี้สามารถแล้วเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเมื่อได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเลือกการตั้งค่าสำหรับเทมเพลตฟอร์ม เมื่อคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ก่อน หรือหลัง จากที่คุณได้สร้างเทมเพลตฟอร์ความเข้ากันได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการตั้งค่าปัจจุบันของความเข้ากันได้ของเทมเพลตฟอร์ของคุณ คุณสามารถอ้างอิงไปยังพื้นที่ความเข้ากันได้ใน InfoPath แถบสถานะ ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าต่าง InfoPath

ในบทความนี้

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

ระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้เมื่อคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม

เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับเทมเพลฟอร์มที่มีอยู่

ภาพรวมของความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

เทมเพลตฟอร์มที่ทั้งหมดจะเข้ากันได้กับ InfoPath ซึ่งนั่นคือ ผู้ใช้สามารถเปิด และแก้ไขฟอร์มใน InfoPath โดยที่ผู้ใช้ที่มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนได้

ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มเดียวที่เหมาะสมกับสองชนิดของผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาและผู้ใช้ไม่ได้ ในกรณีหลัง ผู้ใช้กรอกฟอร์ม ในเว็บเบราว์เซอร์ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้อยู่ ใน InfoPath ถ้าผู้ใช้ของคุณได้ติดตั้ง InfoPath พวกเขาสามารถเปิดฟอร์มใน InfoPath และพวกเขาสามารถพบช่วงทั้งหมดของฟีเจอร์ฟอร์ม การกรอกฟอร์มในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้สามารถเข้าถึงชุดของคุณลักษณะ แต่ประโยชน์จำกัดมากกว่าจากอาศัยความสามารถในการใช้ฟอร์มแม้ว่าพวกเขาไม่มี InfoPath ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตน ถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services คุณต้องคำนึงข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้

กระบวนการสำหรับการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์มีระบุความเข้ากันได้ที่การตั้งค่า ล่วง หน้า เมื่อคุณเริ่มสร้างเทมเพลตฟอร์ หรือเวอร์ชันที่ใหม่ กว่า ในขณะที่ออกแบบฟอร์ม หลังจากที่คุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถทดสอบ ประกาศ และเบราว์เซอร์เปิดใช้งานนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถกรอกดังกล่าวในเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้เมื่อคุณสร้างเทมเพลตฟอร์ม

ในกล่องโต้ตอบการออกแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานเฉพาะฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์สำหรับใช้ในแม่แบบของฟอร์ม ถ้าคุณทำเช่นนี้ InfoPath ควบคุม หรือฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะถูกซ่อน หรือปิดใช้งานเพื่อให้คุณไม่ได้ป้อนไปใช้ได้ในแม่แบบฟอร์มของคุณ

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

 2. ภายใต้ออกแบบใหม่ ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม คลิกเทมเพลตฟอร์ม

 3. ในแกลเลอรียึดตาม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูล ตามที่คุณออกแบบเทมเพลตฟอร์ คลิกเปล่า

  • เมื่อต้องการใช้บริการเว็บหรือฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ คลิกบริการเว็บ หรือฐานข้อมูล ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเพื่อสอบถาม หรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

  • เมื่อต้องการใช้ไฟล์ XML (.xml) เอกสารหรือไฟล์XML Schema (.xsd) เป็นแหล่งข้อมูล คลิXML หรือเค้าร่าง

  • เมื่อต้องการใช้ข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลในแบบไฟล์การเชื่อมต่อข้อมูล เป็นพื้นฐานสำหรับแหล่งข้อมูล คลิกเชื่อมต่อไลบรารี

 4. เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตของฟอร์มเข้ากันได้กับInfoPath Forms Services เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์เท่านั้น ทางแล้ว คลิกตกลง

  การตั้งค่าความเข้ากันได้ในกล่องโต้ตอบ ออกแบบแม่แบบฟอร์ม

  เทมเพลตฟอร์มใหม่เปิดขึ้นใน InfoPath ในมุมล่างขวาของตัวของ InfoPath หน้าต่าง ในแถบ คำว่าสถานะความเข้ากันได้: InfoPath และ InfoPath Forms Services ปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณทราบว่า เทมเพลตฟอร์จะทำงานในเว็บเบราว์เซอร์เช่นใน InfoPath

 5. ออกแบบเทมเพลตของคุณฟอร์ม ตามที่คุณทำตามปกติ

  ถ้าฟีเจอร์ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ฟีเจอร์นั้นปรากฏเป็นสีจางในส่วนติดต่อผู้ใช้ และคุณจะไม่สามารถเพิ่มลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ในทำนองเดียวกัน ตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้รับการสนับสนุน จะไม่ปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับเทมเพลฟอร์มที่มีอยู่

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ในปัจจุบันสำหรับเทมเพลฟอร์มที่มีอยู่ที่จุดใด ๆ ระหว่างการออกแบบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้รับมาเทมเพลตฟอร์มปกติ InfoPath เท่านั้นจากผู้ร่วมงาน และคุณต้องการให้เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ที่มีอยู่สำหรับเทมเพลตฟอร์ม

แม่แบบฟอร์ม InfoPath เท่านั้นอาจประกอบด้วยฟีเจอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เช่นผู้ใช้บทบาท บานหน้าต่างงานแบบกำหนดเอง หรือตัวควบคุมรายละเอียดหลัก หลังจากที่คุณระบุการตั้งค่าความเข้ากันได้ใหม่ คุณสามารถดูรายการของปัญหาความเข้ากันได้ที่เป็นผลมาจากการสลับการตั้งค่าในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

 1. เปิดเทมเพลตฟอร์ม

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกตรวจสอบการออกแบบ บนเมนูเครื่องมือ

 3. ที่ด้านบนของบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

  เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงของการตั้งค่าความเข้ากันได้ในบานหน้าต่างงาน 'ตัวควบคุม'

 4. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม ภายใต้ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ คลิกออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่สามารถเปิดในเบราว์เซอร์หรือ InfoPath จากนั้น คลิตกลง

  หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีใช้การจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) เมื่อต้องการจำกัดสิทธิ์ในแม่แบบฟอร์มที่มีอยู่ คุณต้องเอาการตั้งค่านั้นก่อนเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้ออก

  บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ในตอนนี้จะแสดงข้อผิดพลาดและข้อความที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

  ไอคอน

  ชนิด

  คำอธิบาย

  รูปไอคอน

  ข้อผิดพลาด

  เทมเพลตฟอร์จะทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

  รูปไอคอน

  แถบชื่อเรื่องเหนือข้อความจะระบุถึงรูปแบบ

  เทมเพลตฟอร์อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ข้อความอยู่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อผิดพลาด คุณสามารถเลือกว่าข้อกำหนดที่อยู่ก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

 5. ภายใต้ความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกข้อความของข้อผิดพลาดหรือข้อความที่คุณต้องการตรวจทาน เมื่อคุณทำเช่นนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว:

  • ถ้าปัญหาผลลัพธ์จากตัวควบคุมสนับสนุนหรือวัตถุอื่น ๆ บนเทมเพลตฟอร์ InfoPath โดยอัตโนมัติเลือกตัวควบคุมหรือวัตถุที่คุณ เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา คลิกขวาตัวควบคุมหรือวัตถุบนเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กรายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

  • ถ้าปัญหาผลจากการตั้งค่าที่ไม่สนับสนุนนั่นคือตัวอย่าง เทมเพลตของคุณฟอร์มระบุบทบาทของผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ — InfoPath แสดงการแจ้งเตือนอธิบายโดยละเอียดซึ่งอธิบายปัญหา

 6. ตรวจสอบข้อผิดพลาดเบราว์เซอร์ความเข้ากันได้ และแก้ปัญหาเหล่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด คุณยังคงสามารถประกาศเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเบราว์เซอร์เปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์บนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหมายความ ว่า บุคคลอื่นไม่สามารถแสดง หรือกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์

 7. ตรวจสอบความเข้ากันได้เบราว์เซอร์ และตัดสินใจว่า คุณต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้น

 8. เมื่อต้องการปรับปรุงรายการของข้อผิดพลาดและข้อความ ตามที่คุณได้แก้ไข คลิกรีเฟรช

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×