ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
หน้าเค้าโครง

สร้างคอลัมน์จดหมายข่าว

การสร้างคอลัมน์จดหมายข่าว

  1. เมื่อต้องการจัดเค้าโครงทั้งเอกสารในคอลัมน์ให้เลือกเค้าโครง>คอลัมน์

  2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการหรือเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม เพื่อตั้งค่ารูปแบบคอลัมน์ของคุณเอง

คอลัมน์

ทำให้เอกสารเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารของคุณเป็นคอลัมน์

  1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดเค้าร่างในคอลัมน์

  2. เลือก เค้าโครง > คอลัมน์แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

แทรกตัวแบ่งคอลัมน์

กล่องโต้ตอบ คอลัมน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×