การสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับหน้าคี่และหน้าคู่

ตามค่าเริ่มต้น ส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word ในแต่ละหน้าจะเหมือนกัน คุณมักต้องการสิ่งที่ต่างกันบนด้านซ้ายและด้านขวาของเอกสาร โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 2. เลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ปุ่มคี่/คู่ที่เลือกบน Ribbon ของส่วนหัว

 3. บนหน้าคี่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้เลือกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. พิมพ์ชื่อเอกสาร จากนั้นกด แท็บ สองครั้ง

 5. เลือก หมายเลขหน้า > ตําแหน่งปัจจุบัน จากนั้นเลือกสไตล์

 6. เลือกหน้าคู่

 7. เลือก หมายเลขหน้า > ตําแหน่งปัจจุบัน จากนั้นเลือกสไตล์

 8. กด แท็บ สองครั้งแล้วพิมพ์ชื่อเอกสาร

 9. เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือกด Esc เพื่อออก

  ปุ่ม ปิดส่วนหัว

สร้างส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่แตกต่างกัน

 1. ดับเบิลคลิกที่ส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 2. เลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน จะถูกเน้นไว้บนแท็บ ส่วนหัวและส่วนท้าย

 3. บนหน้าคี่หน้าใดหน้าหนึ่ง ให้เลือกพื้นที่ส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. พิมพ์ชื่อเอกสาร จากนั้นกด แท็บ สองครั้ง

 5. เลือก หมายเลขหน้า > ตําแหน่งปัจจุบัน จากนั้นเลือกสไตล์

 6. เลือกหน้าคู่

 7. เลือก หมายเลขหน้า > ตําแหน่งปัจจุบัน จากนั้นเลือกสไตล์

 8. กด แท็บ สองครั้งแล้วพิมพ์ชื่อเอกสาร

 9. เลือก ปิดส่วนหัวและส่วนท้าย หรือกด Esc เพื่อออก

  บนแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปิด ถูกเน้นอยู่

 1. เลือก แทรก > ส่วนหัวและส่วนท้าย

  ปุ่ม ส่วนหัวและส่วนท้าย

 2. ทางด้านขวาของพื้นที่สีขาวที่ปรากฏขึ้นเหนือพื้นที่เอกสาร ให้เลือก ตัวเลือก > หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

  ตัวเลือก หน้าคู่และหน้าคี่ต่างกัน

 3. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าคู่

 4. เลือก หน้าคี่ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏบนหน้าคี่

  พื้นที่ของหน้าสำหรับส่วนหัวและส่วนท้ายหน้าคี่

 5. เมื่อต้องการแก้ไขเอกสารของคุณต่อ ให้เลือกพื้นที่เอกสารสีเทา โปรดทราบว่าคุณจะไม่เห็นส่วนหัวหรือส่วนท้ายของคุณในขณะแก้ไข

 6. เมื่อต้องการดูเอกสารที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายแบบใหม่ ให้เลือก มุมมอง > มุมมองการอ่าน

  ปุ่ม มุมมองการอ่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนหัวและส่วนท้าย ดูที่ ส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×