การสร้างแผ่นพับที่ช่วยคุณขายใน Publisher

Publisher มีสิ่งพิมพ์แผ่นพับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณใส่ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เมื่อเริ่มต้นจากสิ่งพิมพ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถ:

 • สร้างแผ่นพับของคุณบนสิ่งพิมพ์โดยยึดตามการออกแบบอย่างมืออาชีพที่สร้างไว้พร้อมแล้ว

 • จัดรูปแบบแผ่นพับใหม่ด้วยการคลิกปุ่มเพื่อสลับจากแผ่นพับ 3 ตอนเป็นแผ่นพับ 4 ตอน

 • ใส่ส่วนที่อยู่ของลูกค้าและแบบฟอร์มสั่งซื้อ แบบฟอร์มตอบกลับ หรือแบบฟอร์มลงทะเบียน

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารด้านการตลาดของบริษัทของคุณมีข้อมูลประจำตัวที่สอดคล้องกันโดยใช้แบบฟอนต์ แบบชุดสี และชุดข้อมูลทางธุรกิจเหมือนกันสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณทั้งหมด

แผ่นพับแบบสามพับที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Publisher

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกการออกแบบแผ่นพับ

เมื่อคุณสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น แผงรายชื่อลูกค้า ชุดข้อมูลทางธุรกิจ แบบแผนฟอนต์ และแบบฟอร์มลงทะเบียน

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ค้นหาและเลือกการออกแบบแผ่นพับที่คุณต้องการโดยค้นหาหรือคลิกบนประเภท แผ่นพับ

 3. ภายใต้ แบบแผนสี ให้เลือกแบบแผนสีที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ แบบแผนฟอนต์ ให้เลือกแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้ ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการหรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่

 6. ภายใต้ ขนาดหน้ากระดาษ ให้เลือก 3 ตอน หรือ 4 ตอน

 7. เลือกหรือล้าง ใส่รายชื่อลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการส่งแผ่นพับถึงลูกค้าหรือไม่

  เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher จะแทรกกล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ผู้ส่ง และกล่องข้อความชื่อธุรกิจบนแผงหนึ่ง

 8. ภายใต้ แบบฟอร์ม ให้เลือกชนิดของแบบฟอร์มตอบกลับที่จะเพิ่ม หรือเลือก ไม่มี

 9. คลิก สร้าง

เปลี่ยนตัวเลือกแผ่นพับ

หลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสิ่งพิมพ์ บนแท็บ ออกแบบหน้ากระดาษ ให้คลิก เปลี่ยนเทมเพลต

เมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลทางธุรกิจที่ต่างกัน บนแท็บ แทรก ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ แล้วเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทนที่ตัวแทนข้อความ

คลิกตัวแทนข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและโลโก้จะแทนที่ตัวแทนข้อความโดยอัตโนมัติ

 • ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะปรับขนาดให้พอดีกับภายในกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนขนาดข้อความในกล่องข้อความ

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับกล่องพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดข้อความด้วยตนเองได้

 1. คลิกกล่องข้อความ

 2. บนแท็บ รูปแบบเครื่องมือกล่องข้อความ ให้คลิก ปรับข้อความให้พอดี จากนั้นคลิก อย่าปรับพอดีอัตโนมัติ

 3. เลือกข้อความ แล้วเลือกขนาดใหม่ในรายการ ขนาดฟอนต์ ในกลุ่ม ฟอนต์

ด้านบนของหน้า

แทนที่ตัวแทนรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่ตัวแทนรูปภาพ ชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพ คลิก เปลี่ยนรูปภาพ แล้วคลิกแหล่งที่มาของรูปภาพใหม่

 2. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพ Publisher จะปรับขนาดให้พอดีโดยอัตโนมัติ

 3. ทำซ้ำกับรูปภาพที่เหลือในสิ่งพิมพ์ของคุณตามที่จำเป็น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เปลี่ยนรูปภาพ แสดงว่ารูปภาพอาจถูกจัดกลุ่มกับวัตถุอื่น คลิกขวาที่รูปภาพ คลิก ยกเลิกกลุ่ม บนเมนูทางลัด คลิกขวาที่รูปภาพที่ครั้งเพื่อเลือกเฉพาะรูปภาพ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ทำแผ่นพับให้สมบูรณ์

 1. เมื่อแผ่นพับมีลักษณะตามที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกไฟล์โดยคลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ถ้าคุณต้องการส่งแผ่นพับให้ลูกค้า ให้เตรียมสำหรับการพิมพ์โดยใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มที่อยู่บนสำเนาของแผ่นพับ

 3. พิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้าน ให้ดู การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

ด้านบนของเพจ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกการออกแบบแผ่นพับ

เมื่อคุณสร้างแผ่นพับ คุณสามารถระบุตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น แผงรายชื่อลูกค้า ชุดข้อมูลทางธุรกิจ แบบแผนฟอนต์ และแบบฟอร์มลงทะเบียน

 1. เริ่มต้น Publisher

 2. ภายใต้ ชนิดสิ่งพิมพ์ ให้คลิก แผ่นพับ

 3. ในประเภท แผ่นพับ ให้คลิกการออกแบบที่คุณต้องการ

 4. ภายใต้ แบบแผนสี ให้เลือกแบบแผนสีที่คุณต้องการ

 5. ภายใต้ แบบแผนฟอนต์ ให้เลือกแบบแผนฟอนต์ที่คุณต้องการ

 6. ภายใต้ ข้อมูลทางธุรกิจ ให้เลือกชุดข้อมูลทางธุรกิจที่คุณต้องการหรือสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจใหม่

 7. ภายใต้ ขนาดหน้ากระดาษ ให้เลือก 3 ตอน หรือ 4 ตอน

 8. เลือกหรือล้าง ใส่รายชื่อลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการส่งแผ่นพับถึงลูกค้าหรือไม่

  เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ Publisher จะแทรกกล่องข้อความที่อยู่ กล่องข้อความที่อยู่ผู้ส่ง และกล่องข้อความชื่อธุรกิจบนแผงหนึ่ง

 9. ภายใต้ แบบฟอร์ม ให้เลือกชนิดของแบบฟอร์มตอบกลับที่จะเพิ่ม หรือเลือก ไม่มี

 10. คลิก สร้าง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลือกแผ่นพับ

หลังจากที่คุณบันทึกสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสิ่งพิมพ์ คลิก เปลี่ยนเทมเพลต ในบานหน้าต่างงาน จัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ แล้วเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนเทมเพลต

ถ้าคุณเปลี่ยนจากแผ่นพับสี่แผงเป็นแผ่นพับสามแผง เนื้อหาที่เกินจะถูกใส่ลงในบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างงาน เนื้อหาเพิ่มเติม ให้ดู เปลี่ยนจากสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่ง

เมื่อต้องการใช้ชุดข้อมูลทางธุรกิจที่ต่างกัน ให้คลิก ข้อมูลทางธุรกิจ บนเมนู แก้ไข แล้วเลือกชุดข้อมูลที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

แทนที่ตัวแทนข้อความ

คลิกตัวแทนข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความใหม่ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณสร้างชุดข้อมูลทางธุรกิจแล้ว ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและโลโก้จะแทนที่ตัวแทนข้อความโดยอัตโนมัติ

 • ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะปรับขนาดให้พอดีกับภายในกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนขนาดข้อความในกล่องข้อความ

ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อความจะถูกปรับขนาดโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับกล่องพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดข้อความด้วยตนเองได้

 1. คลิกกล่องข้อความ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความให้พอดีอัตโนมัติ จากนั้นคลิก อย่าปรับพอดีอัตโนมัติ

 3. เลือกข้อความ แล้วเลือกขนาดใหม่ในรายการ ขนาดฟอนต์ บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ

ด้านบนของหน้า

แทนที่ตัวแทนรูปภาพ

 1. คลิกขวาที่ตัวแทนรูปภาพ คลิก เปลี่ยนรูปภาพ แล้วคลิกแหล่งที่มาของรูปภาพใหม่

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือก ภาพตัดปะ บานหน้าต่าง ภาพตัดปะ จะเปิดขึ้น

  1. ค้นหารูปภาพที่คุณต้องการแทรกลงในสิ่งพิมพ์ แล้วดับเบิลคลิกที่รูปภาพ Publisher จะปรับขนาดให้พอดีโดยอัตโนมัติ

 2. ทำซ้ำกับรูปภาพที่เหลือในสิ่งพิมพ์ของคุณตามที่จำเป็น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็น เปลี่ยนรูปภาพ แสดงว่ารูปภาพอาจถูกจัดกลุ่มกับวัตถุอื่น คลิกขวาที่รูปภาพ คลิก ยกเลิกกลุ่ม บนเมนูทางลัด คลิกขวาที่รูปภาพที่ครั้งเพื่อเลือกเฉพาะรูปภาพ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

ทำแผ่นพับให้สมบูรณ์

 1. เมื่อแผ่นพับมีลักษณะตามที่คุณต้องการแล้ว ให้บันทึกไฟล์โดยคลิก บันทึกเป็น บนเมนู ไฟล์

 2. ถ้าคุณต้องการส่งแผ่นพับให้ลูกค้า ให้เตรียมสำหรับการพิมพ์โดยใช้จดหมายเวียนเพื่อเพิ่มที่อยู่บนสำเนาของแผ่นพับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้จดหมายเวียน ให้ดู สร้างจดหมายเวียน

 3. พิมพ์แผ่นพับของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้าน ให้ดู การพิมพ์บนแผ่นกระดาษทั้งสองด้าน (พิมพ์สองด้าน)

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×