การสร้างแม่แบบใหม่

ไม่ว่าคุณจะเริ่มจากเทมเพลตที่มีอยู่แล้วหรืออัปเดตหนึ่งในเทมเพลตของคุณเอง เครื่องมือที่มีอยู่แล้วใน Word จะช่วยคุณอัปเดตเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อต้องการอัปเดตเทมเพลตของคุณ ให้เปิดไฟล์ จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ แล้วบันทึกเทมเพลต

ใน Microsoft Word คุณสามารถสร้างเทมเพลตได้โดยการบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ .dotx ไฟล์ .dot หรือฟี (ชนิดไฟล์ normal.dotm ให้คุณเปิดใช้งานแมโครในไฟล์)

 1. คลิก ไฟล์ > เปิด

 2. ดับเบิลคลิกที่พีซีเครื่องนี้ (ใน Word ๒๐๑๓ให้ดับเบิลคลิกที่คอมพิวเตอร์)

 3. เรียกดูโฟลเดอร์ เทมเพลต Office แบบกำหนดเอง ที่อยู่ภายใต้ เอกสารของฉัน

 4. คลิกเทมเพลตของคุณ แล้วคลิก เปิด

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ จากนั้นบันทึกแล้วปิดเทมเพลต

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเทมเพลตของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณยืดหยุ่นโดยการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหา เช่น คัวควบคุม Rich Text, รูปภาพ, รายการดรอปดาวน์ หรือตัวใช้เลือกวันที่

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตที่รวมรายการดรอปดาวน์เอาไว้ ถ้าคุณอนุญาตให้มีการแก้ไขในรายการดรอปดาวน์ บุคคลอื่นจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวเลือกรายการตามที่ต้องการได้

หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นไปได้ว่าคุณเปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหา คุณจะต้องแปลงเอกสารไปเป็นรูปแบบไฟล์ Word 2013 โดยการคลิกที่ ไฟล์ > ข้อมูล > แปลง แล้วคลิก ตกลง หลังจากที่คุณแปลงเอกสารหรือเทมเพลตแล้ว ให้บันทึก

ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา คุณจำเป็นต้องแสดงแท็บ นักพัฒนา

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > กำหนด Ribbon เอง

 2. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือก แท็บหลัก

 3. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

การเปิดแท็บ นักพัฒนา ใน Ribbon ของ Word

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

ปุ่มออกแบบในโหมดนักพัฒนา

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. ในเอกสารของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ตัวควบคุม Rich Text หรือ ตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา ตัวควบคุมข้อความธรรมดา

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ
 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมรูปภาพ ตัวควบคุมรูปภาพ

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการดรอปดาวน์ ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องคำสั่งผสม ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม หรือ ตัวควบคุมเนื้อหารายการดรอปดาวน์ ตัวควบคุมเมนูดรอปดาวน์

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม หรือ คุณสมบัติของรายการแบบหล่นลง

 4. พิมพ์ตัวเลือกลงในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง เช่น ใช่, ไม่ใช่ หรือ อาจจะ ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถคลิกตัวเลือกได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่
 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่ ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย
 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป ตัวควบคุมแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 3. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาเพื่อเลือก

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 5. คลิก แกลเลอรี และ ประเภท สำหรับเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในตัวควบคุมเอกสารสำเร็จรูป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าตัวควบคุมเนื้อหาจะสมารถลบหรือแก้ไข เมื่อมีคนใช้เทมเพลตของคุณได้หรือไม่

 3. เมื่อต้องการรวมตัวควบคุมเนื้อหาหลายรายการ หรือย่อหน้าบางส่วนของข้อความไว้ด้วยกัน ให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความนั้น แล้วคลิก กลุ่ม ในกลุ่ม ตัวควบคุม

  ปุ่ม กลุ่มโหมดนักพัฒนา

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีย่อหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่ง กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มทั้งสามย่อหน้า ย่อหน้าเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้านี้จะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้แบบเป็นกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในเทมเพลต

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเทมเพลตที่คุณสร้าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นได้ในตัวควบคุมเนื้อหา

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก โหมดออกแบบ

  ปุ่มออกแบบในโหมดนักพัฒนา

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ เพื่อปิดฟีเจอร์การออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำวิธีใช้

เพิ่มการป้องกันลงในเทมเพลต

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวในเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีคนลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาที่ระบุหรือกลุ่มตัวควบคุมของคุณ หรือคุณสามารถป้องกันเนื้อหาเทมเพลตทั้งหมดได้ด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันในบางส่วนของเทมเพลต
 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

  เคล็ดลับ: เลือกตัวควบคุมหลายรายการโดยการกดแป้น CRTL ค้างไว้ในขณะที่คลิกตัวควบคุมเหล่านั้น

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม อีกครั้ง

  ตัวควบคุมกลุ่มโหมดนักพัฒนา

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  คุณสมบัติตัวควบคุมโหมดนักพัฒนา

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้แก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาได้ แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตนั้นได้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถกแ้ตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

ใช้การตั้งค่านี้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเอาไว้ด้วย คุณสามารถทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความเหล่านั้นได้

กำหนดรหัสผ่านให้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารและให้ผู้รีวิวที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการกำหนดรหัสผ่าน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

 3. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 4. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช่รหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจำกัดการแก้ไขของคุณได้

ให้ใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากซึ่งประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านที่คาดเดาง่ายจะไม่รวมองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ด้วยกัน รหัสผ่านที่คาดเดายาก Y6dh!et5 รหัสผ่านที่คาดเดาง่าย House27 รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งรหัสผ่านมีความยาวมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้น

คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

เทมเพลตจะเป็นชนิดเอกสารที่สร้างสำเนาของตัวเองเมื่อคุณเปิด

ตัวอย่างเช่นแผนธุรกิจเป็นเอกสารทั่วไปที่เขียนใน Word แทนที่จะสร้างโครงสร้างของแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นคุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีเค้าโครงหน้าฟอนต์ระยะขอบและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือการเปิดเทมเพลตและกรอกข้อความและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับเอกสารของคุณ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ .docx หรือ .docm คุณจะบันทึกเอกสารของคุณแยกจากแม่แบบที่ยึดตาม

ในเทมเพลตคุณสามารถให้ส่วนที่แนะนำหรือข้อความที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอื่นๆรวมถึงตัวควบคุมเนื้อหาเช่นรายการดรอปดาวน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือโลโก้พิเศษ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในส่วนของเทมเพลตหรือคุณสามารถนำรหัสผ่านไปใช้กับเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาของเทมเพลตจากการเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Word สำหรับชนิดของเอกสารส่วนใหญ่บน Office.com ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้คลิกแท็บไฟล์คลิกใหม่จากนั้นคลิกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่าและบันทึกเป็นเทมเพลตหรือคุณสามารถสร้างเทมเพลตที่ยึดตามเอกสารหรือเทมเพลตที่มีอยู่แล้วได้

เริ่มด้วยเทมเพลตว่าง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. คลิกเอกสารเปล่าแล้วคลิกสร้าง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตั้งค่าระยะขอบขนาดหน้ากระดาษและการวางแนวสไตล์และรูปแบบอื่นๆ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาเช่นตัวเลือกวันที่ข้อความการแนะนำและกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามเทมเพลต

 4. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. ตั้งชื่อไฟล์ให้กับเทมเพลตใหม่ให้เลือกเทมเพลต Wordในรายการบันทึกเป็นชนิดแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตเป็นเทมเพลต word ที่เปิดใช้งานแมโคร(ไฟล์ normal.dotm) หรือเทมเพลต word 97-2003 (ไฟล์ .dot)

 6. ปิดเทมเพลต

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานให้คลิกใหม่จากที่มีอยู่

 3. คลิกที่เทมเพลตหรือเอกสารที่เหมือนกับที่คุณต้องการสร้างแล้วคลิกสร้างใหม่

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตั้งค่าระยะขอบขนาดหน้ากระดาษและการวางแนวสไตล์และรูปแบบอื่นๆ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาเช่นตัวเลือกวันที่ข้อความการแนะนำและกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามเทมเพลต

 5. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 6. ตั้งชื่อไฟล์ให้กับเทมเพลตใหม่ให้เลือกเทมเพลต Wordในรายการบันทึกเป็นชนิดแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตเป็นเทมเพลต word ที่เปิดใช้งานแมโคร(ไฟล์ normal.dotm) หรือเทมเพลต word 97-2003 (ไฟล์ .dot)

 7. ปิดเทมเพลต

เอกสารสำเร็จรูปเป็นบางส่วนของเนื้อหาหรือส่วนของเอกสารอื่นๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งถูกเก็บไว้ในแกลเลอรีต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้ตลอดเวลา คุณสามารถบันทึกเอกสารสำเร็จรูปและแจกจ่ายไปยังเทมเพลตต่างๆ ได้

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตรายงานที่มีจดหมายปะหน้าสองรายการให้กับผู้ใช้ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกใช้ได้ เมื่อพวกเขาสร้างรายงานของตนเองโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ

 1. บันทึกและปิดเทมเพลตที่คุณได้รับการออกแบบในแบบที่คุณต้องการและคุณต้องการเพิ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในการสร้างบล็อกสำหรับผู้ใช้เทมเพลตเพื่อเลือก

 2. เปิดเทมเพลต

  เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มตัวเลือกการสร้างบล็อกสำหรับผู้ใช้เทมเพลต

 3. สร้างบล็อกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้กับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ

  เมื่อคุณกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ในกล่องบันทึกในให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกชื่อเทมเพลต

 4. แจกจ่ายเทมเพลต

  เมื่อคุณส่งหรือสร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่นแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณบันทึกไว้ในแกลเลอรีจะพร้อมใช้งานในแกลเลอรีที่คุณระบุ

คุณสามารถนำเสนอความยืดหยุ่นให้กับทุกคนที่อาจใช้เทมเพลตของคุณได้โดยการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหาเช่นตัวควบคุม rich text, รูปภาพ, รายการดรอปดาวน์หรือวันที่ตัวใช้เลือก

ตัวอย่างเช่นคุณอาจให้เพื่อนร่วมงานที่มีเทมเพลตที่มีรายการดรอปดาวน์แต่เพื่อนร่วมงานของคุณต้องการใช้ชุดของตัวเลือกที่แตกต่างกันในรายการดรอปดาวน์ในเอกสารที่เขาแจกจ่ายโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ เนื่องจากคุณได้รับอนุญาตให้แก้ไขในรายการดรอปดาวน์เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเทมเพลตผู้ร่วมงานของคุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานคุณอาจเปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่สร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหาคุณต้องแปลงเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Word ๒๐๑๐ด้วยการคลิกแท็บไฟล์คลิกข้อมูลคลิกแปลงแล้วคลิกตกลง หลังจากที่คุณแปลงเอกสารหรือเทมเพลตให้บันทึกเอกสารนั้น

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาคุณจำเป็นต้องแสดงแท็บนักพัฒนา

แสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

 4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้คลิก แท็บหลัก

 5. ในรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา แล้วคลิก ตกลง

  กล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก โหมดออกแบบ แล้วแทรกตัวควบคุมที่คุณต้องการ

Ribbon ของ Office 2010

แทรกตัวควบคุมข้อความตรงจุดที่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความได้

ในตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบข้อความเป็นตัวหนาหรือตัวเอียง และพวกเขาสามารถพิมพ์หลายย่อหน้าได้ ถ้าคุณต้องการจำกัดสิ่งที่ผู้ใช้เพิ่ม ให้แทรกตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา

 1. คลิกตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text รูป Ribbon หรือตัวควบคุมเนื้อหาข้อความธรรมดา รูป Ribbon

แทรกตัวควบคุมรูปภาพ

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมรูปภาพ

  ตัวควบคุมเนื้อหารูปภาพ

แทรกกล่องคำสั่งผสมหรือรายการดรอปดาวน์

ในกล่องคำสั่งผสม ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกที่คุณให้ไว้หรือพวกเขาสามารถพิมพ์ข้อมูลของพวกเขาเองได้ ในรายการแบบหล่นลง ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการตัวเลือกเท่านั้น

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาชุดคำสั่ง รูปปุ่ม หรือ ตัวควบคุมเนื้อหารายการดรอปดาวน์ รูป Ribbon

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

  Ribbon ของ Office 2010

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการตัวเลือก ให้คลิก เพิ่ม ภายใต้ คุณสมบัติของกล่องคำสั่งผสม หรือ คุณสมบัติของรายการแบบหล่นลง

 4. พิมพ์ตัวเลือกลงในกล่อง ชื่อที่ใช้แสดง เช่น ใช่ ไม่ใช่ หรือ อาจจะ

  ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในรายการดรอปดาวน์

 5. กรอกคุณสมบัติอื่นๆ ลงไปตามที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เนื้อหาไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขตัวเลือกได้

แทรกตัวใช้เลือกวันที่

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันที่

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่

  ตัวควบคุมเนื้อหาตัวใช้เลือกวันที่

แทรกกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกตรงที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมาย

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

  ตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

แทรกตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูป

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

คุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเมื่อคุณต้องการให้บุคคลอื่นสามารถเลือกกลุ่มข้อความกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปจะมีประโยชน์เมื่อคุณกำลังตั้งค่าเทมเพลตสัญญา และคุณต้องการเพิ่มข้อความต้นแบบอื่นๆ ตามความต้องการเฉพาะของสัญญานั้นๆ คุณสามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text สำหรับข้อความต้นแบบแต่ละเวอร์ชัน แล้วคุณสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับตัวควบคุมเนื้อหา Rich Text นั้น

คุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมแบบเอกสารสำเร็จรูปในฟอร์มได้

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 2. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูป

  ตัวควบคุมเนื้อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป

 3. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาเพื่อเลือก

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 5. คลิก แกลเลอรี และ ประเภท สำหรับเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้ใช้งานได้ในตัวควบคุมเอกสารสำเร็จรูป

ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมเนื้อหา

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าตัวควบคุมเนื้อหาจะสมารถลบหรือแก้ไข เมื่อมีคนใช้เทมเพลตของคุณได้หรือไม่

 3. เมื่อต้องการเก็บตัวควบคุมเนื้อหาหลายรายการหรือแม้แต่บางย่อหน้าของข้อความเข้าด้วยกันให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความแล้วคลิกจัดกลุ่มในกลุ่มตัวควบคุม

  ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่งกลุ่มในการจัดกลุ่มย่อหน้าสามย่อหน้าการปฏิเสธความรับผิดสามย่อหน้าจะไม่สามารถแก้ไขได้และสามารถลบได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในเทมเพลต

ข้อความแนะนำวิธีใช้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเทมเพลตที่คุณสร้าง คุณสามารถเปลี่ยนข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นได้ในตัวควบคุมเนื้อหา

เมื่อต้องการกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกโหมดออกแบบ

  Ribbon ของ Office 2010

 2. คลิกที่ตัวควบคุมเนื้อหาในที่ซึ่งคุณต้องการแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้

 3. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

 4. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกโหมดออกแบบเพื่อปิดฟีเจอร์การออกแบบและบันทึกข้อความแนะนำ

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวในเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีคนลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาที่ระบุหรือกลุ่มตัวควบคุมของคุณ หรือคุณสามารถป้องกันเนื้อหาเทมเพลตทั้งหมดได้ด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันในบางส่วนของเทมเพลต

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

  เมื่อต้องการเลือกตัวควบคุมหลายตัวให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกตัวควบคุม

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก กลุ่ม จากนั้นคลิก กลุ่ม อีกครั้ง

 4. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้แก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาได้ แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตนั้นได้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถกแ้ตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

   ใช้การตั้งค่านี้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเอาไว้ด้วย คุณสามารถทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความเหล่านั้นได้

กำหนดรหัสผ่านให้กับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านให้กับเอกสารและให้ผู้รีวิวที่ทราบรหัสผ่านเท่านั้นที่จะสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการกำหนดรหัสผ่าน

 2. บนแท็บ รีวิว ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก จำกัดการแก้ไข

 3. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 4. พิมพ์รหัสผ่านในกล่อง ใส่รหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช่รหัสผ่าน ทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงการจำกัดการแก้ไขของคุณได้

  รหัสผ่านควรมีความยาวอย่างน้อย8ตัว

  คุณจำเป็นจะต้องจำรหัสผ่านของคุณให้ได้ ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน Microsoft จะไม่สามารถเรียกคืนให้แก่คุณได้ ให้จดบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้และนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยซึ่งอยู่ห่างจากข้อมูลที่ใช้รหัสผ่านนั้นในการป้องกัน

เทมเพลตจะเป็นชนิดเอกสารที่สร้างสำเนาของตัวเองเมื่อคุณเปิด

ตัวอย่างเช่นแผนธุรกิจเป็นเอกสารทั่วไปที่เขียนใน Word แทนที่จะสร้างโครงสร้างของแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นคุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีเค้าโครงหน้าฟอนต์ระยะขอบและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือการเปิดเทมเพลตและกรอกข้อความและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับเอกสารของคุณ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ .docx หรือ .docm คุณจะบันทึกเอกสารของคุณแยกจากแม่แบบที่ยึดตาม

ในเทมเพลตคุณสามารถให้ส่วนที่แนะนำหรือข้อความที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอื่นๆรวมถึงตัวควบคุมเนื้อหาเช่นรายการดรอปดาวน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือโลโก้พิเศษ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในส่วนของเทมเพลตหรือคุณสามารถนำรหัสผ่านไปใช้กับเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาของเทมเพลตจากการเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Word สำหรับชนิดของเอกสารส่วนใหญ่บน Office.com ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้คลิกแท็บไฟล์คลิกใหม่จากนั้นคลิกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้

คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเอกสารเปล่าและบันทึกเป็นเทมเพลตหรือคุณสามารถสร้างเทมเพลตที่ยึดตามเอกสารหรือเทมเพลตที่มีอยู่แล้วได้

เริ่มด้วยเทมเพลตว่าง

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง

 2. คลิกเอกสารเปล่าแล้วคลิกสร้าง

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตั้งค่าระยะขอบขนาดหน้ากระดาษและการวางแนวสไตล์และรูปแบบอื่นๆ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแนะนำตัวควบคุมเนื้อหาเช่นตัวเลือกวันที่และกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามเทมเพลต

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 5. ตั้งชื่อไฟล์ให้กับเทมเพลตใหม่ให้เลือกเทมเพลต Wordในรายการบันทึกเป็นชนิดแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตเป็นเทมเพลต word ที่เปิดใช้งานแมโคร(ไฟล์ normal.dotm) หรือเทมเพลต word 97-2003 (ไฟล์ .dot)

 6. ปิดเทมเพลต

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. เปิดเอกสารที่คุณต้องการ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามเทมเพลต

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 5. ตั้งชื่อไฟล์ให้กับเทมเพลตใหม่ให้เลือกเทมเพลต Wordในรายการบันทึกเป็นชนิดแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตเป็นเทมเพลต word ที่เปิดใช้งานแมโคร(ไฟล์ normal.dotm) หรือเทมเพลต word 97-2003 (ไฟล์ .dot)

 6. ปิดเทมเพลต

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบ ให้คลิก สร้างจากที่มีอยู่

 3. คลิกแม่แบบที่เหมือนกับที่คุณต้องการสร้างแล้วคลิกสร้างใหม่

 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการตั้งค่าระยะขอบขนาดหน้ากระดาษและการวางแนวสไตล์และรูปแบบอื่นๆ

  นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มข้อความแนะนำตัวควบคุมเนื้อหาเช่นตัวเลือกวันที่และกราฟิกที่คุณต้องการให้ปรากฏในเอกสารใหม่ทั้งหมดที่คุณยึดตามเทมเพลต

 5. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 6. ตั้งชื่อไฟล์ให้กับเทมเพลตใหม่ให้คลิกเทมเพลต Wordในกล่องบันทึกเป็นชนิดแล้วคลิกบันทึก

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถบันทึกเทมเพลตเป็นเทมเพลต word ที่เปิดใช้งานแมโคร(ไฟล์ normal.dotm) หรือเทมเพลต word 97-2003 (ไฟล์ .dot)

 7. ปิดเทมเพลต

คุณสามารถนำเสนอความยืดหยุ่นให้กับทุกคนที่อาจใช้เทมเพลตของคุณได้โดยการเพิ่มและกำหนดค่าตัวควบคุมเนื้อหาเช่นตัวควบคุม rich text, รูปภาพ, รายการดรอปดาวน์หรือวันที่ตัวใช้เลือก

ตัวอย่างเช่นคุณอาจให้เพื่อนร่วมงานที่มีเทมเพลตที่มีรายการดรอปดาวน์แต่เพื่อนร่วมงานของคุณต้องการใช้ชุดของตัวเลือกที่แตกต่างกันในรายการดรอปดาวน์ในเอกสารที่เขาแจกจ่ายโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ เนื่องจากคุณได้รับอนุญาตให้แก้ไขในรายการดรอปดาวน์เมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเทมเพลตผู้ร่วมงานของคุณสามารถเปลี่ยนเทมเพลตเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหา

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเอกสารได้อีกด้วย

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon จากนั้นคลิก ตกลง

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

 4. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาจากนั้นคลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุม

 5. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสารหรือเทมเพลตของคุณ

  ตัวอย่างเช่นคุณสามารถคลิกRich text เพื่อแทรกตัวควบคุม rich text ที่จะปรากฏในเอกสารที่สร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลต

  หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานคุณอาจเปิดเอกสารที่ถูกสร้างขึ้นใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหาคุณต้องแปลงเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Word 2007 ด้วยการคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกแปลงแล้วคลิกตกลง หลังจากที่คุณแปลงเอกสารแล้วให้บันทึกเอกสารนั้น

 6. เลือกตัวควบคุมเนื้อหา แล้วคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม ตัวควบคุม

 7. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ให้เลือกว่าตัวควบคุมเนื้อหาจะสมารถลบหรือแก้ไข เมื่อมีคนใช้เทมเพลตของคุณได้หรือไม่

 8. เมื่อต้องการเก็บตัวควบคุมเนื้อหาหลายรายการหรือแม้แต่บางย่อหน้าของข้อความเข้าด้วยกันให้เลือกตัวควบคุมหรือข้อความแล้วคลิกจัดกลุ่มในกลุ่มตัวควบคุม

  ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีการปฏิเสธความรับผิดชอบสามย่อหน้า ถ้าคุณใช้คำสั่งกลุ่มในการจัดกลุ่มย่อหน้าสามย่อหน้าการปฏิเสธความรับผิดสามย่อหน้าจะไม่สามารถแก้ไขได้และสามารถลบได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

เพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ลงในเทมเพลต

ในบางครั้งจะมีประโยชน์ในการรวมคำแนะนำตัวแทนสำหรับวิธีการเติมตัวควบคุมเนื้อหาเฉพาะที่คุณได้เพิ่มลงในเทมเพลต คำแนะนำจะถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาเมื่อมีบุคคลอื่นใช้เทมเพลต

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก โหมดออกแบบ

 2. ถ้าคุณยังไม่ได้เพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาลงในเอกสารของคุณให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ตัวควบคุมปรากฏแล้วคลิกตัวควบคุม

  หมายเหตุ: ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่พร้อมใช้งานคุณอาจเปิดเอกสารที่สร้างใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมเนื้อหาคุณต้องแปลงเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ Word 2007 ด้วยการคลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกแปลงแล้วคลิกตกลง หลังจากที่คุณแปลงเอกสารแล้วให้บันทึกเอกสารนั้น

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม คลิก โหมดออกแบบ

 4. คลิกตัวควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการเพิ่มตัวแทนข้อความ

 5. แก้ไขตัวแทนข้อความและจัดรูปแบบตัวแทนข้อความตามที่คุณต้องการ

  ถ้าคุณเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องข้อความและคุณต้องการให้ข้อความตัวแทนหายไปเมื่อมีบางชนิดในข้อความของตนเองในกลุ่มตัวควบคุมให้คลิกคุณสมบัติแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายเอาตัวควบคุมเนื้อหาออกเมื่อมีการแก้ไขเนื้อหา

บันทึกและแจกจ่ายเอกสารสำเร็จรูปที่มีเทมเพลต

แบบเอกสารสำเร็จรูปจะถูกนำมาใช้ใหม่ของเนื้อหาหรือส่วนของเอกสารอื่นๆที่เก็บไว้ในแกลเลอรีเพื่อให้สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกแบบเอกสารสำเร็จรูปและแจกจ่ายได้ด้วยเทมเพลต ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างเทมเพลตรายงานที่มีจดหมายปะหน้าสองรายการให้กับผู้ใช้ของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกใช้ได้ เมื่อพวกเขาสร้างรายงานของตนเองโดยยึดตามเทมเพลตของคุณ

 1. บันทึกและปิดเทมเพลตที่คุณได้รับการออกแบบในแบบที่คุณต้องการและคุณต้องการเพิ่มแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการเพิ่มลงในการสร้างบล็อกสำหรับผู้ใช้เทมเพลตเพื่อเลือก

 2. เปิดเทมเพลต

  เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มตัวเลือกการสร้างบล็อกสำหรับผู้ใช้เทมเพลต

 3. สร้างบล็อกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการให้กับผู้ใช้เทมเพลตของคุณ

  เมื่อคุณกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบสร้างแบบเอกสารสำเร็จรูปใหม่ในกล่องบันทึกในให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คลิกชื่อเทมเพลต

 4. แจกจ่ายเทมเพลต

  เมื่อคุณส่งหรือสร้างเทมเพลตที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้อื่นแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณบันทึกไว้ในแกลเลอรีจะพร้อมใช้งานในแกลเลอรีที่คุณระบุ

คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในตัวควบคุมเนื้อหาแต่ละตัวในเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้มีคนลบหรือแก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาที่ระบุหรือกลุ่มตัวควบคุมของคุณ หรือคุณสามารถป้องกันเนื้อหาเทมเพลตทั้งหมดได้ด้วยรหัสผ่าน

เพิ่มการป้องกันในบางส่วนของเทมเพลต

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการเพิ่มการป้องกัน

 2. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาหรือกลุ่มตัวควบคุมที่คุณต้องการจำกัดการเปลี่ยนแปลง

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้ การล็อก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถลบตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้แก้ไขตัวควบคุมเนื้อหาได้ แต่จะไม่สามารถลบตัวควบคุมออกจากเทมเพลตหรือเอกสารที่ใช้เทมเพลตนั้นได้

  • เลือกกล่องโต้ตอบ ไม่สามารถกแ้ตัวควบคุมเนื้อหาได้ ซึ่งจะอนุญาตให้คุณลบตัวควบคุมได้ แต่ไม่อนุญาตให้แก้ไขเนื้อหาในตัวควบคุมได้

   ใช้การตั้งค่านี้ เมื่อคุณต้องการป้องกันข้อความ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมักจะใส่ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเอาไว้ด้วย คุณสามารถทำให้แน่ใจได้ว่า ข้อความเหล่านั้นจะยังคงเหมือนเดิม และคุณสามารถลบข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อความเหล่านั้นได้

เพิ่มการป้องกันลงในเนื้อหาทั้งหมดของเทมเพลต

 1. เปิดเทมเพลตที่คุณต้องการช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการของข้อจำกัดของการแก้ไขให้คลิกข้อจำกัดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกข้อจำกัดเพิ่มเติมเช่นผู้ที่สามารถอ่านหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ให้คลิกจำกัดสิทธิ์

  ตัวเลือกข้อจำกัดรวมถึงการตั้งค่าวันที่หมดอายุสำหรับเอกสารและช่วยให้ผู้ใช้สามารถคัดลอกเนื้อหาได้

 6. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 7. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ใครก็ตามจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

ตัวอย่างเช่นแผนธุรกิจเป็นเอกสารทั่วไปที่เขียนใน Word แทนที่จะสร้างโครงสร้างของแผนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นคุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีเค้าโครงหน้าฟอนต์ระยะขอบและสไตล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ สิ่งที่คุณต้องทำคือการเปิดเทมเพลตและกรอกข้อความและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับเอกสารของคุณ เมื่อคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ .docx หรือ .docm คุณจะบันทึกเอกสารของคุณแยกจากแม่แบบที่ยึดตาม

เทมเพลตจะเหมือนกับเอกสารที่คุณสามารถใส่ส่วนที่แนะนำหรือข้อความที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอื่นๆรวมถึงตัวควบคุมเนื้อหาเช่นรายการดรอปดาวน์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือโลโก้พิเศษ คุณสามารถเพิ่มการป้องกันลงในส่วนของเทมเพลตหรือคุณสามารถนำรหัสผ่านไปใช้กับเทมเพลตเพื่อช่วยป้องกันเนื้อหาของเทมเพลตจากการเปลี่ยนแปลงได้

คุณสามารถค้นหาเทมเพลต Word สำหรับชนิดของเอกสารส่วนใหญ่บน Microsoft Office Online ถ้าคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกใหม่แล้วคลิกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×