ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การสร้างและการกำหนดประเภทสี

ประเภทสีช่วยให้คุณสามารถระบุ และจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องใน Microsoft Outlook ได้อย่างง่ายดาย กำหนดประเภทสีให้กับกลุ่มของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บันทึกย่อ ที่ติดต่อ การนัดหมาย และข้อความอีเมล เพื่อให้คุณสามารถติดตาม และจัดระเบียบรายการเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกำหนดประเภทสีมากกว่าหนึ่งประเภทให้กับรายการ

งานที่มีหลายประเภท

คุณสามารถเลือกจากชุดของประเภทเริ่มต้น หรือสร้างประเภทของคุณเอง แล้วกําหนดประเภทให้กับประเภท Outlook ของคุณ สีประเภทจะแสดงอยู่ใน ตาราง ต่างๆ เช่น กล่องขาเข้า ของคุณ และภายในรายการที่เปิดอยู่เอง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทเป็นอย่างอื่นที่มีความหมายมากขึ้นหรือเลือกสีที่ต่างกันให้กับประเภท ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณออกแบบระบบประเภทสีที่เหมาะสมกับสไตล์การงานส่วนบุคคลของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้งาน Outlook กับบัญชี IMAP คุณจะไม่สามารถกําหนดประเภทให้กับรายการได้ ชนิดบัญชีอีเมล IMAP ไม่สนับสนุนประเภท

การกำหนดประเภทสีให้กับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีให้กับข้อความจากรายการข้อความ ให้คลิกขวาที่ข้อความ เลือก จัดประเภท แล้วเลือกประเภทจากรายการ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณคลิกขวาที่ข้อความ และคุณเห็นเพียงตัวเลือกในการตั้งค่าสถานะข้อความ ให้ลองคลิกขวาในพื้นที่ว่างทางด้านขวาของชื่อผู้ส่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกำหนดประเภทสีที่สอง หรือที่สาม คุณสามารถดำเนินการได้หลายครั้ง

เมื่อต้องการกำหนดประเภทสีจากบานหน้าต่างการอ่าน หรือข้อความที่เปิดอยู่ ให้เลือก จัดประเภท จากกลุ่ม แท็ก บน Ribbon แล้วเลือกประเภทจากรายการ

ถ้าคุณไม่เห็น จัดประเภท บน Ribbon ให้เลือกรายการดรอปดาวน์ภายใต้ แท็ก

จัดประเภท

หมายเหตุ: รายการดรอปดาวน์ จัดประเภท จะแสดงประเภทที่ใช้ล่าสุดสิบประเภท ถ้าคุณมีประเภทเพิ่มเติม คุณจะต้องเลือก ทุกประเภท เพื่อดูส่วนที่เหลือของรายการ

ประเภทสีเริ่มต้นมีชื่อทั่วไป เช่น ประเภทสีแดง และประเภทสีน้ำเงิน เพื่อให้ง่ายต่อการระบุและจัดระเบียบรายการแยกประเภทของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อประเภทสีโดยการใช้ชื่อที่มีความหมายสำหรับคุณ

หมายเหตุ: 

 • ครั้งแรกที่คุณกําหนดประเภทสีที่มีอยู่ให้กับรายการ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปลี่ยนชื่อประเภทสี

 • ถ้าคุณเปลี่ยนประเภทสีที่กำหนดให้กับรายการแล้ว รายการทั้งหมดที่มีการกำหนดประเภทดังกล่าวจะอัปเดตเป็นชื่อใหม่

 1. บนแถบเครื่องมือ ให้เลือก จัดประเภท รูปปุ่ม

 2. เลือก ทุกประเภท

  จัดประเภทเมนูดรอปดาวน์

 3. ในรายการชื่อ ให้เลือกชื่อของประเภทสีแล้วเลือกเปลี่ยนชื่อ

 4. ในรายการ ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับประเภทสี

  เมื่อต้องการกําหนดประเภทสีที่คุณเปลี่ยนชื่อให้กับรายการที่เลือกในหน้าต่าง Outlook หลักโดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากประเภทสีในรายการ ชื่อแล้วเลือกตกลง

 1. ในโฟลเดอร์ข้อความ ในกลุ่ม แท็กบนRibbon ให้เลือกจัดประเภท>ทุกประเภท

  จัดประเภทเมนูดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: For calendar items, the Tags group appears on the Appointment or Meeting tab. For an open contact or task, the Tags group appears on the Home tab.

 2. ในกล่องโต้ตอบ ประเภทสี ให้เลือก ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับประเภท แล้วเลือกสี และแป้นพิมพ์ลัดถ้าต้องการ จากนั้นเลือก ตกลง

  เพิ่มประเภทใหม่

ประเภทคลิกด่วนเป็นประเภทเริ่มต้นที่คุณสามารถตั้งค่าในมุมมองตารางบางมุมมอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดบานหน้าต่างการอ่าน หรือย้ายบานหน้าต่างการอ่านภายใต้รายการข้อความของคุณ คุณจะเห็นคอลัมน์เพิ่มเติมในกล่องขาเข้าของคุณ รวมถึง ได้รับ ประเภท และการอ้างถึง เมื่อต้องการกำหนดประเภทคลิกด่วนในมุมมองใดมุมมองหนึ่งเหล่านี้ คุณสามารถคลิกในคอลัมน์ประเภทเพื่อตั้งค่าประเภท

 1. บน Ribbon ในกลุ่ม แท็ก ให้เลือก จัดประเภท >ตั้งค่าการคลิกด่วน

 2. ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อเลือกประเภทสี แล้วเลือกตกลง

เคล็ดลับ: จากข้อความอีเมลที่เปิดอยู่ คุณสามารถคลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน บนเมนู จัดประเภท เพื่อกำหนดประเภทสีเริ่มต้นให้กับข้อความอีเมลทั้งหมดในอนาคตได้ ไม่ใช่แค่เพียงข้อความอีเมลที่ได้เลือกไว้แล้วเท่านั้น

โดยการเชื่อมโยงแป้นพิมพ์ลัดกับประเภท คุณสามารถกําหนดประเภทให้กับรายการ เช่น ข้อความอีเมลอย่างรวดเร็ว โดยการเลือกรายการในมุมมองกล่องจดหมายเข้าหรือประเภทอื่นของคุณ แล้วกดปุ่มทางลัด คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อกําหนดประเภทสีให้กับหลายรายการพร้อมกันได้

 1. บนแถบเครื่องมือของหน้าต่าง Outlook ให้เลือก จัดประเภท รูปปุ่ม

 2. ที่ด้านล่างของเมนูให้เลือก ทุกประเภท

 3. ในรายการ ชื่อ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับประเภทสี

 4. ในรายการ แป้นพิมพ์ลัด ให้เลือกแป้นพิมพ์ลัด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×