การสร้างและการใช้อัลบั้มรูปร่วมกัน

อัลบั้มรูป PowerPoint เป็นงานนำเสนอที่คุณสามารถสร้างเพื่อแสดงรูปถ่ายส่วนบุคคลหรือรูปภาพทางธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถดาวน์โหลดแม่แบบอัลบั้มรูปภาพของ PowerPointจาก Office.com หรือคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

อัลบั้มรูป PowerPoint เป็นงานนำเสนอที่คุณสามารถสร้างเพื่อแสดงรูปถ่ายส่วนบุคคลหรือรูปภาพทางธุรกิจของคุณได้ ถ้าคุณต้องการสร้างอัลบั้มรูปของคุณจากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าคุณสามารถค้นหาในกล่องค้นหาที่มีป้ายชื่อค้นหาเทมเพลตและธีมออนไลน์และเลือกที่คุณต้องการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

อัลบั้มรูปตัวอย่าง

รูปภาพ: ตัวอย่างอัลบั้มรูปภาพที่มีรูปถ่าย4รูปบนสไลด์

เริ่มสร้างอัลบั้มรูปของคุณโดยการเพิ่มรูปภาพ

 1. ไปที่แท็บ แทรก แล้วคลิกลูกศรภายใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก อัลบั้มรูปใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้คลิก ไฟล์/ดิสก์

 3. ในกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพใหม่ ให้ระบุตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่ต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงรูปภาพ ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกชื่อไฟล์ของรูปภาพที่คุณต้องการย้าย แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ให้คลิก สร้าง

สิ่งอื่นๆที่คุณสามารถทำได้กับอัลบั้มรูป

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพ ให้คุณพิมพ์ข้อความที่อธิบายรูปภาพแต่ละรูปในอัลบั้มรูปของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูป

 2. บนแท็บแทรกในกลุ่มรูปภาพ (ภาพประกอบใน PowerPoint 2007 ) ให้คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูปแล้วคลิกแก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ภายใต้ตัวเลือกรูปภาพให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมายคำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมดเป็นสีเทาหรือไม่พร้อมใช้งานคุณจะต้องระบุ เค้าโครง สำหรับรูปภาพในอัลบั้มรูปภาพก่อน

  เมื่อต้องการระบุเค้าโครงสำหรับรูปภาพของคุณภายใต้เค้าโครงอัลบั้มในรายการเค้าโครงรูปภาพให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เพิ่มคำอธิบายภาพลงในรูปภาพ

 4. คลิก อัปเดต

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว PowerPoint จะใช้ชื่อไฟล์รูปภาพเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความคำอธิบายภาพ

 5. ในมุมมองปกติให้คลิกตัวแทนข้อความคำอธิบายภาพแล้วพิมพ์คำอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก แก้ไขอัลบั้มรูป

 2. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัลบั้มรูป ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณเป็นสีขาวดำ ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปภาพขาวดําทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใส่กรอบให้รูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ รูปร่างกรอบ ให้เลือกรูปร่างกรอบที่เหมาะกับรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณ

  • เมื่อต้องการเลือกธีมสำหรับอัลบั้มรูปของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ที่อยู่ถัดจาก ธีม ให้คลิก เรียกดู จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกธีม ให้ค้นหาตำแหน่งของธีมที่คุณต้องการใช้

 3. เมื่อต้องการหมุน เพิ่ม หรือลดความสว่าง หรือเพิ่มหรือลดความคมชัดของรูปภาพ ในรายการ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วทำสิ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา ให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกาให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มความคมชัด ให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการลดความคมชัด ให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการเพิ่มความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

  • เมื่อต้องการลดความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

วิธีต่างๆที่คุณสามารถแชร์อัลบั้มรูปของคุณกับผู้อื่นได้มีอยู่สองสามวิธี

 1. คลิกแทรกอัลบั้มรูป> >แก้ไขอัลบั้มรูป

  เอารูปภาพออกจากอัลบั้มรูป

 2. ภายใต้รูปภาพในอัลบั้มให้เลือกรูปภาพแล้วคลิกเอาออก

เมื่อสร้างอัลบั้มรูปของคุณใน PowerPoint คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่มีความสนใจ-การเปลี่ยนสไลด์พื้นหลังที่มีสีสันและธีมเค้าโครงที่เฉพาะเจาะจงและอื่นๆลงในอัลบั้มรูปของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มของคุณแล้วคุณสามารถเพิ่มคำอธิบายภาพปรับลำดับและเค้าโครงเพิ่มเฟรมรอบๆรูปภาพและแม้แต่นำธีมไปใช้เพื่อกำหนดลักษณะของอัลบั้มของคุณเอง

แม่แบบอัลบั้มรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ PowerPoint

รูปภาพ: แม่แบบอัลบั้มรูปที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ PowerPoint

ถ้าคุณไม่ต้องการสร้างอัลบั้มรูปของคุณเองคุณสามารถค้นหาเทมเพลตอัลบั้มรูปถ่ายที่มีให้ใช้งานได้ฟรีในOffice Online

เพิ่มรูปภาพจากไฟล์หรือดิสก์

 1. บนแท็บแทรกในกลุ่มรูปให้คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูปแล้วคลิกอัลบั้มรูปใหม่

 2. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ภายใต้ แทรกรูปภาพจาก ให้คลิก ไฟล์/ดิสก์

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพใหม่ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการแทรกแล้วคลิกแทรก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงรูปภาพ ภายใต้ รูปภาพในอัลบั้ม ให้คลิกชื่อไฟล์ของรูปภาพที่คุณต้องการย้าย แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายขึ้นหรือลงในรายการ

 5. ในกล่องโต้ตอบ อัลบั้มรูป ให้คลิก สร้าง

สิ่งอื่นๆที่คุณสามารถทำได้กับอัลบั้มรูป

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

เมื่อคุณเพิ่มคำอธิบายภาพ ให้คุณพิมพ์ข้อความที่อธิบายรูปภาพแต่ละรูปในอัลบั้มรูปของคุณ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูป

 2. บนแท็บแทรกในกลุ่มรูปภาพ (ภาพประกอบใน PowerPoint 2007 ) ให้คลิกลูกศรภายใต้อัลบั้มรูปแล้วคลิกแก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ภายใต้ตัวเลือกรูปภาพให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมด

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมายคำอธิบายภาพใต้รูปภาพทั้งหมดเป็นสีเทาหรือไม่พร้อมใช้งานคุณจะต้องระบุ เค้าโครง สำหรับรูปภาพในอัลบั้มรูปภาพก่อน

  เมื่อต้องการระบุเค้าโครงสำหรับรูปภาพของคุณภายใต้เค้าโครงอัลบั้มในรายการเค้าโครงรูปภาพให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เพิ่มคำอธิบายภาพลงในรูปภาพ

 4. คลิก อัปเดต

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว PowerPoint จะใช้ชื่อไฟล์รูปภาพเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความคำอธิบายภาพ

 5. ในมุมมองปกติให้คลิกตัวแทนข้อความคำอธิบายภาพแล้วพิมพ์คำอธิบายภาพที่อธิบายรูปภาพ

 1. เปิดงานนำเสนออัลบั้มรูปที่มีรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม รูป ให้คลิกลูกศรใต้ อัลบั้มรูป แล้วคลิก แก้ไขอัลบั้มรูป

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัลบั้มรูป ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณเป็นสีขาวดำ ภายใต้ ตัวเลือกรูปภาพ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รูปภาพขาวดําทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงรูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ เค้าโครงรูปภาพ ให้เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใส่กรอบให้รูปภาพของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ในรายการ รูปร่างกรอบ ให้เลือกรูปร่างกรอบที่เหมาะกับรูปภาพทั้งหมดในอัลบั้มรูปของคุณ

  • เมื่อต้องการเลือกธีมสำหรับอัลบั้มรูปของคุณ ภายใต้ เค้าโครงอัลบั้ม ที่อยู่ถัดจาก ธีม ให้คลิก เรียกดู จากนั้นในกล่องโต้ตอบ เลือกธีม ให้ค้นหาตำแหน่งของธีมที่คุณต้องการใช้

   เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชุดรูปแบบให้ดูที่นำธีมไปใช้เพื่อเพิ่มสีและสไตล์ในงานนำเสนอของคุณ

  • เมื่อต้องการเพิ่มกล่องข้อความ (ซึ่งจะให้ระยะห่างระหว่างรูปภาพในอัลบั้มรูปของคุณ) ภายใต้รูปภาพในอัลบั้มให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มกล่องข้อความแล้วคลิกกล่องข้อความใหม่

  • เมื่อต้องการหมุนเพิ่มหรือลดความสว่างหรือเพิ่มหรือลดความคมชัดของรูปภาพในรายการรูปภาพในรายการอัลบั้มให้คลิกรูปภาพที่คุณต้องการหมุนแล้วทำดังต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกา ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการหมุนรูปภาพทวนเข็มนาฬิกาให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการเพิ่มความคมชัด ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการลดความคมชัด ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการเพิ่มความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

   • เมื่อต้องการลดความสว่าง ให้คลิก รูปปุ่ม

 1. คลิกแทรกอัลบั้มรูป> >แก้ไขอัลบั้มรูป

  เอารูปภาพออกจากอัลบั้มรูป

 2. ภายใต้รูปภาพในอัลบั้มให้เลือกรูปภาพแล้วคลิกเอาออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×