ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

การสร้างและจัดการบันทึกย่อด่วน

ให้คิดว่า บันทึกย่อด่วน เป็นกระดาษโน้ตอิเล็กทรอนิกส์ที่เทียบเท่ากับบันทึกย่อช่วยเตือนสีเหลือง บันทึกย่อด่วน (เดิมเรียกว่า บันทึกย่อเพิ่มเติม) จะบันทึกลงในสมุดบันทึก OneNote ของคุณในทันที ซึ่งไม่เหมือนกับกระดาษ ดังนั้น คุณจะสามารถค้นหาและจัดระเบียบได้

สร้างบันทึกย่อด่วนใหม่ขณะที่ OneNote เรียกใช้งานอยู่

 1. เลือก มุมมอง > บันทึกย่อด่วนใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่ม บันทึกย่อด่วน ใน OneNote 2016

 2. พิมพ์บันทึกย่อของคุณในหน้าต่างบันทึกย่อเล็กๆ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยใช้คำสั่งบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น (ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ ให้คลิก ... ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง)

 3. ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อสร้าง บันทึกย่อด่วน เพิ่มเติม

คุณสามารถวาง บันทึกย่อด่วน ไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอของคุณ และเก็บไว้ที่นั่นตราบเท่าที่คุณต้องการดูได้ เมื่อคุณใช้ บันทึกย่อด่วน นั้นเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างของ บันทึกย่อด่วน

หมายเหตุ:  การปิดหน้าต่าง บันทึกย่อด่วน จะไม่ลบบันทึกย่อ เช่นเดียวกับบันทึกย่อธรรมดา OneNote จะบันทึก บันทึกย่อด่วน ของคุณทันทีที่คุณสร้างและทุกครั้งที่คุณแก้ไขบันทึกย่อด่วน บันทึกย่อด่วนจะถูกเก็บไว้ในส่วน บันทึกย่อที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ ในสมุดบันทึกเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถค้นหา บันทึกย่อด่วน ได้อย่างรวดเร็วโดยการเปิดรายการ สมุดบันทึก ของคุณ (คลิกที่ลูกศรลงถัดจากชื่อสมุดบันทึกของคุณ และมองหา บันทึกย่อด่วน ที่ด้านล่างของรายการ)

สร้างบันทึกย่อด่วน เมื่อ OneNote ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณสามารถสร้าง บันทึกย่อด่วน ได้ แม้คุณยังไม่ได้เปิด OneNote ก็ตาม

 1. บนคีย์บอร์ดของคุณ ให้กด Windows+N

 2. พิมพ์บันทึกย่อของคุณในหน้าต่างบันทึกย่อเล็กๆ

 3. เมื่อต้องการเปิด บันทึกย่อด่วน เพิ่มเติมหลังจาก OneNote ทำงาน ให้กด Windows+Alt+N บนคีย์บอร์ดของคุณ

ตรึงบันทึกย่อด่วนที่สำคัญไว้กับหน้าจอของคุณ

ถ้าคุณใช้ บันทึกย่อด่วน เพื่อเป็นตัวเตือนขนาดเล็กและเก็บข้อมูลที่สำคัญให้เห็นได้ตลอดเวลา คุณสามารถตรึงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้คุณมองเห็นได้บนหน้าต่างอื่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน บันทึกย่อด่วน ที่คุณต้องการมองเห็นได้ตลอดเวลา ให้เลือก มุมมอง > อยู่ด้านบนเสมอ บนแถบเครื่องมือ (ถ้าคุณไม่เห็นแถบเครื่องมือ ให้คลิก ... ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง)

 2. เลื่อนบันทึกย่อแต่ละรายการที่ตรึงไว้ไปยังตำแหน่งบนหน้าจอของคุณที่คุณต้องการให้แสดงบันทึกย่อ

 3. เมื่อต้องการหยุดการตรึงบันทึกย่อที่ด้านบนของหน้าจอ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 (ปุ่มที่ใช้เพื่อสลับ)

รีวิวบันทึกย่อด่วนทั้งหมดของคุณ

ไม่ว่าคุณจะสร้าง บันทึกย่อด่วน โดยใช้วิธีใดหรือเมื่อใดก็ตาม คุณสามารถดู บันทึกย่อด่วน ทั้งหมดของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ

 1. ใกล้ๆ กับด้านบนซ้ายสุดของหน้าปัจจุบัน ให้คลิกที่ชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ (เช่น “สมุดบันทึกของฉัน”)

 2. ที่ด้านล่างของรายการ สมุดบันทึก ให้คลิก บันทึกย่อด่วน

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างสมุดบันทึก OneNote 2016 ที่มี บันทึกย่อด่วน ถูกเน้นเอาไว้

 3. ในส่วน บันทึกย่อด่วน คลิกที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการรีวิว

คุณสามารถเก็บ บันทึกย่อด่วน ไว้ในส่วน บันทึกย่อด่วน หรือย้ายบันทึกย่อที่เลือกไปที่ส่วนอื่นของสมุดบันทึกของคุณได้ เมื่อต้องการย้ายหน้า ให้คลิกขวาที่แท็บหน้า เลือก ย้ายหรือคัดลอก และทำตามพร้อมท์

สร้างบันทึกย่อด่วนขณะที่ OneNote เรียกใช้งานอยู่

 1. คลิก>หน้าต่าง>ส่งไปยังเครื่องมือ OneNote >บันทึกย่อด่วนใหม่

  จัดการบันทึกย่อด่วนด้วย ส่งไปยังเครื่องมือ OneNote

 2. พิมพ์บันทึกย่อของคุณในหน้าต่างบันทึกย่อเล็กๆ คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความโดยใช้การสั่งบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น

 3. ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อสร้าง บันทึกย่อด่วน เพิ่มเติม

คุณสามารถวาง บันทึกย่อด่วน ไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอของคุณ และเก็บไว้ที่นั่นตราบเท่าที่คุณต้องการดูได้ เมื่อคุณใช้ บันทึกย่อด่วน นั้นเสร็จแล้ว ให้ปิดหน้าต่างของ บันทึกย่อด่วน

หมายเหตุ:  การปิดหน้าต่างบันทึกย่อด่วนจะไม่ลบบันทึกย่อ เช่นเดียวกับบันทึกย่อทั่วไป OneNote จะบันทึกบันทึกย่อด่วนของคุณโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณสร้าง และเมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไข บันทึกย่อด่วน เหล่านั้นเพื่อให้คุณดูได้ในภายหลัง บันทึกย่อด่วนจะถูกเก็บไว้ในส่วน บันทึกย่อด่วน ของสมุดบันทึกของคุณ ซึ่งคุณจะเข้าถึงได้จากด้านล่างของรายการ สมุดบันทึก ของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างบันทึกย่อด่วน เมื่อ OneNote ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณสามารถสร้าง บันทึกย่อด่วน ได้ แม้คุณยังไม่ได้เปิด OneNote ก็ตาม

 1. บนคีย์บอร์ดของคุณ ให้กด Windows + N

 2. เมื่อหน้าต่าง ส่งไปยัง OneNote ปรากฏขึ้น ให้กด N เพื่อสร้างบันทึกย่อด่วนใหม่

 3. พิมพ์บันทึกย่อของคุณในหน้าต่างบันทึกย่อเล็กๆ
  คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความโดยการเลือก ข้อความนั้น แล้วใช้สั่งบนแถบเครื่องมือขนาดเล็กที่ปรากฏขึ้น

 4. ทําซ้ําขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อสร้างบันทึกย่อด่วนเพิ่มเติม (คุณสามารถวิธีนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการกด Windows + Alt + N บนคีย์บอร์ดของคุณ)

หมายเหตุ:  แม้ในขณะที่ OneNote ไม่ได้เรียกใช้งานอยู่ บันทึกย่อด่วนที่คุณสร้างจะถูกบันทึกลงในส่วน บันทึกย่อด่วน ของสมุดบันทึกของคุณโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตรึงบันทึกย่อด่วนที่สำคัญไว้กับหน้าจอของคุณ

ถ้าคุณใช้ บันทึกย่อด่วน เพื่อเป็นตัวเตือนขนาดเล็กและเก็บข้อมูลที่สำคัญให้เห็นได้ตลอดเวลา คุณสามารถตรึงข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้คุณมองเห็นได้บนหน้าต่างอื่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน บันทึกย่อด่วน ที่คุณต้องการมองเห็นตลอดเวลา ให้คลิก มุมมอง > อยู่ด้านบนเสมอ

 2. เลื่อนบันทึกย่อแต่ละรายการที่ตรึงไว้ไปยังตำแหน่งบนหน้าจอของคุณที่คุณต้องการให้แสดงบันทึกย่อ

 3. เมื่อต้องการยกเลิกการปักหมุดบันทึกย่อที่ด้านบนของหน้าจอ ให้ทําซ้ําขั้นตอนที่ 1

รีวิวบันทึกย่อด่วนทั้งหมดของคุณ

ไม่ว่าคุณจะสร้าง บันทึกย่อด่วน โดยใช้วิธีใดหรือเมื่อใดก็ตาม คุณสามารถดู บันทึกย่อด่วน ทั้งหมดของคุณได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการ

 1. ใกล้ๆ กับด้านบนซ้ายสุดของหน้าปัจจุบัน ให้คลิกที่ชื่อของสมุดบันทึกปัจจุบันของคุณ (เช่น “สมุดบันทึกของฉัน”)

 2. ที่ด้านล่างของรายการ สมุดบันทึก ให้คลิก บันทึกย่อด่วน

 3. ในส่วน บันทึกย่อด่วน คลิกที่แท็บของหน้าที่คุณต้องการรีวิว

 4. ทําซ้ําขั้นตอนก่อนหน้านี้เพื่อสร้างบันทึกย่อด่วนเพิ่มเติม

คุณสามารถเก็บบันทึกย่อด่วนลงในส่วน บันทึกย่อด่วน หรือย้ายบันทึกย่อที่เลือกไปยังส่วนอื่นของสมุดบันทึกของคุณ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×