การสร้างและพิมพ์ซองจดหมายเดียว

ถ้าคุณต้องการรวมที่อยู่ผู้ส่งบนซองจดหมาย คุณสามารถตั้งค่านี้ก่อนที่จะเริ่มทำงานบนซองจดหมายได้

เมื่อคุณตั้งค่าซองจดหมายแบบที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถพิมพ์ เช่นเดียวกับบันทึกซองจดหมายที่คุณสามารถใช้ซ้ำได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

สร้างและพิมพ์หรือบันทึกซองจดหมาย

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

 1. เริ่ม Word

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. คลิก ขั้นสูง

 5. เลื่อนลง และภายใต้ ทั่วไป ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งในกล่อง ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  หมายเหตุ:  Word จะเก็บที่อยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณในซองจดหมาย ป้ายชื่อ หรือเอกสารอื่นๆ

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

ก่อนที่คุณจะเรียกใช้ชุดของซองจดหมายทางเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตัวเลือกเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก ซองจดหมาย

  Ribbon ของ Office 2010

 2. คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย

 3. ในกล่อง ขนาดซองจดหมาย ให้คลิกตัวเลือกที่ตรงกับขนาดของซองจดหมายของคุณ ถ้าไม่มีตัวเลือกใดตรงกับขนาดซองจดหมายของคุณ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของรายการ แล้วคลิก ขนาดแบบกำหนดเอง จากนั้นพิมพ์ขนาดซองจดหมายของคุณในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง

 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์

  โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะบอก Word เกี่ยวกับวิธีที่ควรโหลดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ และข้อมูลนี้ถูกแสดงบนแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย

  แท็บตัวเลือกการพิมพ์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  1. วิธีป้อนจะกำหนดตำแหน่งของซองจดหมาย (ขวา กลาง ซ้าย) และด้านตามแนวยาวหรือด้านตามแนวกว้างที่จะถูกป้อนลงในเครื่องพิมพ์

  2. คุณสามารถคว่ำหรือหงายซองจดหมายก็ได้ ด้านที่อยู่ด้านบนจะเป็นด้านที่พิมพ์ที่อยู่

  3. ถ้าครั้งแรกป้อนซองจดหมายในด้านตามแนวกว้าง อาจจำเป็นต้องหมุนซองจดหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความกลับหัวกลับหางบนหน้าซองจดหมาย

  ซองจดหมายในภาพประกอบด้านล่างถูกวางในตำแหน่งทางขวา คว่ำลง วางที่ด้านบน และกำลังป้อนด้านตามแนวกว้างลงในเครื่องพิมพ์ ตามการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบที่แสดงไว้ข้างต้น

  เครื่องพิมพ์พร้อมซองจดหมายที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

 5. โหลดซองจดหมายตามที่ระบุในกล่องโต้ตอบ

 6. คลิก ตกลง

 7. พิมพ์ข้อความทดสอบบางข้อความในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ แล้วคลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

 8. ตรวจสอบว่าซองจดหมายพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง

 9. ถ้าไม่ได้พิมพ์ซองจดหมายอย่างถูกต้อง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ดูรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ของคุณ ถ้ามีข้อมูลอยู่ เพื่อค้นหาวิธีการโหลดซองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์

  • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กลับไปยังแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ของกล่องโต้ตอบ ซองจดหมาย และทำการปรับเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ พิมพ์ซองจดหมายอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะพบการกำหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่ให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้างและพิมพ์หรือบันทึกซองจดหมาย

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก ซองจดหมาย

  Ribbon ของ Office 2010

 2. ในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ พิมพ์อยู่ทางไปรษณีย์

  ถ้าคุณต้องการใช้ที่อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 3. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกขวาข้อความที่เลือก จากนั้นคลิก ฟอนต์ บนเมนูลัด

 4. ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งหรือใช้ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

  ถ้าคุณต้องการใช้ที่อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 5. ถ้าคุณต้องการเก็บที่อยู่ผู้ส่งไว้ใช้ในอนาคต แต่คุณไม่ต้องการรวมในซองจดหมายปัจจุบัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้น

 6. ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพิ่มไปรษณีย์จากเว็บ เช่น ถ้าคุณซื้อจากบริการบนเวิร์ลไวด์เว็บ คุณสามารถเพิ่มบนซองจดหมายของคุณได้

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มไปรษณีย์จากเว็บ

   ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไปรษณีย์จากเว็บ Microsoft Word จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งและเสนอให้เชื่อมต่อกับไซต์ Office.com คุณจะสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ ที่เสนอไปรษณีย์จากเว็บได้ที่นั่น

  2. เมื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับโปรแกรมไปรษณีย์จากเว็บที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้คลิก คุณสมบัติไปรษณียากรอิเล็กทรอนิกส์

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์จดหมายโดยไม่ต้องบันทึกเพื่อใช้ซ้ำ ให้แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในกล่อง ตัวดึงข้อมูล จากนั้นคลิก พิมพ์

  2. ถ้าคุณต้องการบันทึกซองจดหมายเพื่อใช้ซ้ำ ให้คลิก เพิ่มไปยังเอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ ไฟล์ คลิก บันทึกเป็น แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร

   Word จะเพิ่มซองจดหมายลงในเอกสารปัจจุบันเป็น หน้า 1 ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้เอกสารที่เหลือเพื่อพิมพ์สิ่งที่สอดคล้องกันที่จะถูกจัดเก็บในซองจดหมายโดยอัตโนมัติได้

   เมื่อต้องการพิมพ์ซองจดหมาย ให้แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในกล่อง ตัวดึงข้อมูล บนแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย จากนั้นคลิก พิมพ์

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

สร้างและพิมพ์หรือบันทึกซองจดหมาย

ตั้งค่าที่อยู่ผู้ส่ง

 1. เริ่ม Word

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. เลื่อนลง และภายใต้ ทั่วไป ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งในกล่อง ที่อยู่ทางไปรษณีย์

  Word จะเก็บที่อยู่เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการแทรกที่อยู่ผู้ส่งของคุณในซองจดหมาย ป้ายชื่อ หรือเอกสารอื่นๆ

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ตรวจสอบตัวเลือกการพิมพ์

ก่อนที่คุณจะเรียกใช้ชุดของซองจดหมายทางเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่าได้ติดตั้งตัวเลือกเครื่องพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก ซองจดหมาย

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ ตัวเลือกซองจดหมาย

 3. ในกล่อง ขนาดซองจดหมาย ให้คลิกตัวเลือกที่ตรงกับขนาดของซองจดหมายของคุณ ถ้าไม่มีตัวเลือกใดตรงกับขนาดซองจดหมายของคุณ ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของรายการ แล้วคลิก ขนาดแบบกำหนดเอง จากนั้นพิมพ์ขนาดซองจดหมายของคุณในกล่อง ความกว้าง และ ความสูง

 4. คลิกแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์

  โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์จะบอก Word เกี่ยวกับวิธีที่ควรโหลดซองจดหมายลงในเครื่องพิมพ์ และข้อมูลนี้ถูกแสดงบนแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย

  แท็บตัวเลือกการพิมพ์ของกล่องโต้ตอบตัวเลือกซองจดหมาย

  1. วิธีป้อนจะกำหนดตำแหน่งของซองจดหมาย (ขวา กลาง ซ้าย) และด้านตามแนวยาวหรือด้านตามแนวกว้างที่จะถูกป้อนลงในเครื่องพิมพ์

  2. คุณสามารถคว่ำหรือหงายซองจดหมายก็ได้ ด้านที่อยู่ด้านบนจะเป็นด้านที่พิมพ์ที่อยู่

  3. ถ้าครั้งแรกป้อนซองจดหมายในด้านตามแนวกว้าง อาจจำเป็นต้องหมุนซองจดหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความกลับหัวกลับหางบนหน้าซองจดหมาย

  ซองจดหมายในภาพประกอบด้านล่างถูกวางในตำแหน่งทางขวา คว่ำลง วางที่ด้านบน และกำลังป้อนด้านตามแนวกว้างลงในเครื่องพิมพ์ ตามการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบที่แสดงไว้ข้างต้น

  เครื่องพิมพ์พร้อมซองจดหมายที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์

 5. โหลดซองจดหมายตามที่ระบุในกล่องโต้ตอบ

 6. คลิก ตกลง

 7. พิมพ์ข้อความทดสอบบางข้อความในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ แล้วคลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์ซองจดหมาย

 8. ตรวจสอบว่าซองจดหมายพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง

 9. ถ้าไม่ได้พิมพ์ซองจดหมายอย่างถูกต้อง ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ดูรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ของคุณ ถ้ามีข้อมูลอยู่ เพื่อค้นหาวิธีการโหลดซองจดหมายเข้าเครื่องพิมพ์

  • ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • กลับไปยังแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ของกล่องโต้ตอบ ซองจดหมาย และทำการปรับเปลี่ยนตัวเลือกการพิมพ์ พิมพ์ซองจดหมายอีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะพบการกำหนดค่าตัวเลือกการพิมพ์ที่ให้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

สร้างและพิมพ์หรือบันทึกซองจดหมาย

 1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก ซองจดหมาย

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่อง ที่อยู่ผู้รับ พิมพ์อยู่ทางไปรษณีย์

  ถ้าคุณต้องการใช้ที่อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 3. ถ้าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิกขวาข้อความที่เลือก จากนั้นคลิก ฟอนต์ บนเมนูลัด

 4. ในกล่อง ที่อยู่ผู้ส่ง ให้พิมพ์ที่อยู่ผู้ส่งหรือใช้ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

  ถ้าคุณต้องการใช้ที่อยู่ในสมุดรายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกแทรกที่อยู่ รูปปุ่ม

 5. ถ้าคุณต้องการเก็บที่อยู่ผู้ส่งไว้ใช้ในอนาคต แต่คุณไม่ต้องการรวมในซองจดหมายปัจจุบัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้น

 6. ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพิ่มไปรษณีย์จากเว็บ เช่น ถ้าคุณซื้อจากบริการบนเวิร์ลไวด์เว็บ คุณสามารถเพิ่มบนซองจดหมายของคุณได้

  วิธีการมีดังนี้

  1. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มไปรษณีย์จากเว็บ

   ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมไปรษณีย์จากเว็บ Microsoft Word จะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งและเสนอให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Microsoft Office Online คุณจะสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ ที่เสนอไปรษณีย์จากเว็บได้ที่นั่น

  2. เมื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับโปรแกรมไปรษณีย์จากเว็บที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ให้คลิก คุณสมบัติไปรษณียากรอิเล็กทรอนิกส์

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. ถ้าคุณต้องการพิมพ์จดหมายโดยไม่ต้องบันทึกเพื่อใช้ซ้ำ ให้แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในกล่อง ตัวดึงข้อมูล จากนั้นคลิก พิมพ์

  2. ถ้าคุณต้องการบันทึกซองจดหมายเพื่อใช้ซ้ำ ให้คลิก เพิ่มไปยังเอกสาร จากนั้นคลิกแท็บ ปุ่ม Microsoft Office คลิก บันทึกเป็น แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร

   Word จะเพิ่มซองจดหมายลงในเอกสารปัจจุบันเป็น หน้า 1 ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถใช้เอกสารที่เหลือเพื่อพิมพ์สิ่งที่สอดคล้องกันที่จะถูกจัดเก็บในซองจดหมายโดยอัตโนมัติได้

   เมื่อต้องการพิมพ์ซองจดหมาย ให้แทรกซองจดหมายในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในกล่อง ตัวดึงข้อมูล บนแท็บ ตัวเลือกการพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกซองจดหมาย คลิก เพิ่มไปยังเอกสาร จากนั้นคลิก พิมพ์

   หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์ซองจดหมายโดยไม่พิมพ์ส่วนที่เหลือของเอกสาร ให้ใส่ หน้า 1 ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ในส่วน ช่วงของหน้า ของกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก หน้า จากนั้นพิมพ์ 1 ในกล่อง หน้า

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×