การส่งออกวัตถุฐานข้อมูลไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

การส่งออกวัตถุฐานข้อมูลไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

Access มีหลายวิธีในการคัดลอกวัตถุ เช่น ตารางหรือฟอร์มจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังอีกฐานข้อมูล การคัดลอกและวางวัตถุทำได้ง่ายที่สุด แต่การส่งออกวัตถุมีตัวเลือกให้คุณเพิ่มเติม ตัวอย่าง คุณสามารถส่งออกคำจำกัดความตารางและข้อมูลในตาราง หรือส่งออกเพียงคำจำกัดความตาราง (สำเนาว่างของตาราง) คุณยังสามารถบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นข้อกำหนดการส่งออกสำหรับการใช้งานในอนาคต

ภาพรวม

คุณสามารถส่งออกตาราง คิวรี ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือมอดูลจากฐานข้อมูล Access หนึ่งไปยังฐานข้อมูลอื่น เมื่อคุณส่งออกวัตถุ Access จะสร้างสำเนาของวัตถุในฐานข้อมูลปลายทาง

คุณส่งออกวัตถุปลายทางเมื่อคุณจำเป็นต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คัดลอกโครงสร้างของตารางไปยังฐานข้อมูลอื่นเป็นทางลัดในการสร้างตารางใหม่

 • คัดลอกการออกแบบและเค้าโครงของฟอร์มหรือรายงานไปยังฐานข้อมูลอื่นเป็นวิธีที่รวดเร็วในการสร้างฟอร์มหรือรายงานใหม่

 • คัดลอกตารางหรือฟอร์มเวอร์ชันล่าสุดไปยังฐานข้อมูลอื่นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถสร้างข้อกำหนดการส่งออกในครั้งแรกที่คุณส่งออกวัตถุ แล้วใช้ข้อกำหนดเพื่อทำซ้ำการดำเนินการในภายหลัง

โปรดทราบว่า การส่งออกวัตถุไปยังฐานข้อมูลอื่นแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการเปิดฐานข้อมูลที่สอง แล้วนำเข้าวัตถุจากฐานข้อมูลแรก ความแตกต่างหลักๆ สองอย่างระหว่างการนำเข้าและการส่งออกวัตถุระหว่างฐานข้อมูล Access คือ:

 • คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการเดียว แต่คุณไม่สามารถส่งออกหลายวัตถุในการดำเนินการเดียว ถ้าคุณต้องการส่งออกหลายวัตถุไปยังฐานข้อมูลอื่น จะง่ายขึ้นเมื่อเปิดฐานข้อมูลปลายทางแล้วดำเนินการนำเข้าจากภายในฐานข้อมูลนั้น

 • นอกเหนือจากวัตถุของฐานข้อมูล คุณสามารถนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตาราง รวมถึงข้อกำหนดนำเข้าและส่งออก และแถบเมนู และแถบเครื่องมือ คุณยังสามารถนำเข้าคิวรีเป็นตาราง การส่งออกไม่มีตัวเลือกเหล่านี้ให้คุณ

กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุลงในฐานข้อมูล Access ใช่หรือไม่ ดู นำเข้าวัตถุฐานข้อมูลลงในฐานข้อมูล Access ปัจจุบัน

เตรียมพร้อมสำหรับการส่งออก

 1. เปิดฐานข้อมูลต้นฉบับ ถ้าไม่ได้เปิดอยู่ รูปแบบไฟล์สามารถเป็น MDB หรือ ACCDB ถ้าไฟล์อยู่ในรูปแบบ MDB หรือ ACCDB วัตถุต้นฉบับต้องเป็นตาราง คิวรี หรือแมโคร คุณไม่สามารถส่งออกฟอร์ม รายงาน และมอดูลจากไฟล์ MDB หรือ ACCDB

  หมายเหตุ: ถ้าฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียว หรือคุณไม่มีสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงกับฐานข้อมูล คุณสามารถดำเนินการส่งออก แต่ไม่สามารถบันทึกข้อกำหนดการส่งออก

 2. ระบุวัตถุที่คุณต้องการส่งออก ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังส่งออกข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Access โปรดอย่าลืมต่อไปนี้:

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  วัตถุเดียวต่อการดำเนินการ

  คุณสามารถส่งออกวัตถุเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง เมื่อต้องการส่งออกหลายวัตถุ ให้ทำซ้ำการดำเนินการส่งออกสำหรับแต่ละวัตถุ หรือทำการดำเนินการนำเข้าจากภายในฐานข้อมูลปลายทาง

  ตารางใหม่

  แต่ละการดำเนินการส่งออกจะสร้างวัตถุใหม่ในฐานข้อมูลปลายทาง ถ้าวัตถุที่มีชื่อเดียวกันมีอยู่แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะเขียนทับวัตถุที่มีอยู่ หรือระบุชื่ออื่นสำหรับวัตถุใหม่

  หมายเหตุ: การดำเนินการส่งออกไม่สามารถเพิ่มระเบียนไปยังตารางที่มีอยู่ เมื่อต้องการเพิ่มระเบียน ให้พิจารณาสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ การเพิ่มระเบียนในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

  การส่งออกตารางที่ลิงก์

  ถ้าตารางที่คุณต้องการส่งออกเป็นตารางที่ลิงก์ การดำเนินการส่งออกจะสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลปลายทาง ตารางที่ลิงก์ใหม่จะลิงก์ไปยังตารางต้นฉบับ

  ตัวอย่าง ถ้าคุณส่งออกตารางที่ลิงก์ที่ชื่อว่า Employees1 ในฐานข้อมูลยอดขายที่ลิงก์กับตารางพนักงานในฐานข้อมูลเงินเดือน การดำนินการส่งออกจะสร้างตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลปลายทาง ตารางที่ลิงก์ใหม่จะลิงก์กับตารางพนักงานในฐานข้อมูลเงินเดือนโดยตรง

  ส่งออกเพียงบางส่วน

  คุณไม่สามารถส่งออกส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุหรือเพียงไม่กี่ระเบียนที่เลือก

  ความสัมพันธ์

  เนื่องจากคุณสามารถส่งออกเพียงหนึ่งตารางในแต่ละครั้ง การดำเนินการส่งออกจะไม่คัดลอกความสัมพันธ์ ถ้าคุณต้องการนำเข้าหลายตารางและความสัมพันธ์เหล่านั้น ให้เปิดฐานข้อมูลปลายทา งและนำเข้าวัตถุ

  คำจำกัดความตาราง

  คุณสามารถเลือกที่จะส่งออกตารางทั้งหมดหรือเพียงแค่คำจำกัดความตาราง การส่งออกคำจำกัดความจะสร้างสำเนาว่างของตารางในฐานข้อมูลปลายทาง

  แหล่งข้อมูลระเบียน

  การส่งออกคิวรี ฟอร์ม หรือรายงานจะไม่ส่งออกแหล่งระเบียนพื้นฐาน คุณต้องส่งออกแหล่งระเบียนพื้นฐาน มิฉะนั้น คิวรี ฟอร์ม หรือรายงานจะไม่ทำงาน

  เขตข้อมูลการค้นหา

  ถ้าเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับค้นหาค่าในตารางหรือคิวรีอื่น คุณต้องส่งออกตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้องถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลปลายทางแสดงค่าการค้นหา ถ้าคุณไม่ได้ส่งออกตารางหรือคิวรีที่เกี่ยวข้อง เขตข้อมูลปลายทางจะแสดงเฉพาะรหัสการค้นหา

  ฟอร์มย่อยและรายงานย่อย

  เมื่อคุณส่งออกฟอร์มหรือรายงาน ฟอร์มย่อยและรายงานย่อยที่รวมอยู่ในฟอร์มหรือรายงานจะไม่ถูกส่งออกโดยอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องส่งออกแต่ละฟอร์มย่อยหรือรายงานย่อย และแหล่งระเบียนพื้นฐานแยกต่างหาก

 3. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง รูปแบบไฟล์สามารถเป็น MDB หรือ ACCDB ซึ่งสามารถเป็นไฟล์ MDB หรือ ACCDB ทำให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่สามารถเปิดฐานข้อมูล ผู้ใช้อื่นอาจเปิดฐานข้อมูลในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องค้นหาผู้ใช้คนดังกล่าว และขอให้พวกเขาปิด และเปิดฐานข้อมูลใหม่ในโหมดปกติ (ผู้ใช้หลายคน)

  • ถ้าฐานข้อมูลมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะถูกขอให้ใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการส่งออกหรือข้อกำหนดที่บันทึกไว้

  • ถ้าคุณต้องการส่งออกวัตถุไปยังฐานข้อมูลใหม่ คุณต้องสร้างฐานข้อมูลเปล่า (ที่ไม่มีตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน) ก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการส่งออก

 4. ถ้าวัตถุที่มีชื่อเดียวกันกับวัตถุต้นฉบับมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปลายทาง คุณต้องตัดสินใจว่า คุณต้องการเขียนทับเวอณืชันที่มีอยู่ หรือระบุชื่ออื่นสำหรับวัตถุใหม่

  ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มการดำเนินการส่งออก ไปยังชุดขั้นตอนถัดไป

การส่งออกวัตถุฐานข้อมูลไปยังอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

 1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม ส่งออก ให้คลิก Access 

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเริ่มกระบวนการส่งออกโดยการคลิกขวาวัตถุในบานหน้าต่างการนำทาง แล้วคลิก ส่งออก > Access

 2. Access จะเปิดกล่องโต้ตอบ ส่งออก - ฐานข้อมูล Access

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ บนกล่องโต้ตอบ ส่งออก - ฐานข้อมูล Access ให้ระบุชื่อของฐานข้อมูลปลายทาง แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออก ให้เปลี่ยนชื่อของวัตถุใหม่ถ้าคุณไม่ต้องการให้เขียนทับวัตถุที่มีอยู่ด้วยชื่อเดียวกันในฐานข้อมูลปลายทาง

 5. ถ้าวัตถุที่เลือกเป็นตาราง ให้ระบุว่าคุณต้องการส่งออกคำจำกัดความของตารางและข้อมูล หรือเฉพาะคำจำกัดความ

 6. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  ถ้าวัตถุที่มีชื่อเดียวกันมีอยู่ในฐานข้อมูลปลายทาง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เขียนทับหรือระบุชื่ออื่น คลิก ใช่ เพื่อเขียนทับ หรือคลิก ไม่ใช่ เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ ส่งออก ระบุชื่อที่ไม่ได้ใช้ในฐานข้อมูลปลายทาง แล้วคลิก ตกลง

  Access จะส่งออกวัตถุ ถ้าเกิดข้อผิดพลาด Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด มิฉะนั้น หน้าจอสุดท้ายของตัวช่วยจะปรากฏขึ้น และคุณใช้หน้าจอนั้นถ้าคุณต้องการสร้างข้อกำหนดที่บันทึกรายละเอียดของการดำเนินการส่งออก

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×