การเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณแบบระยะไกลโดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้ Outlook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้ Office Outlook Web Access (OWA) เพื่อตรวจสอบข้อความอีเมล คุณได้รู้แล้วว่าการเข้าถึงธุรกิจและข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณอยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์นั้นง่ายเพียงใด ขณะนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ, OWA, บัญชี Windows Live หรือไซต์ SharePoint เพื่อเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจของ Business Contact Manager for Outlook ด้วยวิธีเดียวกับที่คุณเข้าถึง Outlook, Windows Live หรือที่ติดต่อ SharePoint

บทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่าและการใช้การซิงโครไนซ์เพื่อเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณโดยใช้อินเทอร์เน็ต วิธีการทำงานกับระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจระยะไกล วิธีการหยุดการซิงโครไนซ์ และผลลัพธ์ของการสลับไปยังฐานข้อมูลในขณะที่การซิงโครไนซ์เปิดอยู่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลทางธุรกิจของคุณทั้งไปกับคุณ ให้ดูที่ ทำงานแบบออฟไลน์โดยใช้ Business Contact Manager

คุณต้องการทำสิ่งใด

เหตุใดจึงต้องซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

วิธีการทำงานของการซิงโครไนซ์

ตัวอย่างเช่น การเดินทางเพื่อการขาย

ทำให้ที่ติดต่อทางธุรกิจเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ต

เลือกโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์

เปลี่ยนโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

หยุดซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

สร้างระเบียน Business Contact Manager จากระเบียนที่ติดต่อ

ผลกระทบของการสลับไปยังฐานข้อมูลอื่นกับการซิงโครไนซ์

การสลับฐานข้อมูลในขณะที่มีการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

เอาข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจที่ซิงโครไนซ์ที่นำเข้ามาจากฐานข้อมูลอื่นออก

ด้านบนของหน้า

เหตุใดจึงต้องซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

เมื่อคุณซิงโครไนซ์ หรือ "สะท้อน" ที่ติดต่อทางธุรกิจของ Business Contact Manager for Outlook ของคุณ คุณสามารถเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจระยะไกลได้พร้อมกับรายการที่ติดต่อของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังวางแผนการเดินทางสำหรับการขายเพื่อแสดงสินค้าใหม่กับลูกค้าของคุณ และคุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับวิธีการเข้าถึงที่ติดต่ออื่นของคุณแบบระยะไกลแล้วนั้น คุณสามารถตั้งค่าที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณเพื่อการซิงโครไนซ์ได้

หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการนำข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดของคุณไปกับคุณด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่ข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ ให้ดูที่ ทำงานแบบออฟไลน์โดยการใช้ Business Contact Manager

เมื่อคุณต้องการตั้งค่าการเข้าถึงที่ติดต่อทางธุรกิจระยะไกล เพียงแค่เลือกชนิดของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ที่คุณใช้กับ OWA หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อคุณอยู่ห่างจากสำนักงานของคุณ โฟลเดอร์ที่คุณสามารถเลือกได้จาก Outlook นั้นรวมไปถึง ที่ติดต่อ Outlook, ที่ติดต่อ Windows Live, หรือ ที่ติดต่อ SharePoint รวมทั้งโฟลเดอร์ ที่ติดต่อแบบกำหนดเองใดๆ ที่คุณอาจได้สร้างไว้

วิธีการทำงานของการซิงโครไนซ์

จากกระบวนการในการซิงโครไนซ์ ที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณจะถูกคัดลอกไว้ที่โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ที่คุณเลือก ชนิดของระเบียนทั้งสองชนิดนี้จะปรากฏในรายการที่ติดต่อที่คุณใช้เมื่อคุณอยู่นอกสำนักงาน ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจจะถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยไอคอน "ผู้ประกอบธุรกิจ" ไอคอนที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกซิงค์ คุณสามารถเข้าถึงระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตวิธีเดียวกันกับที่คุณเข้าถึงที่ติดต่อ Outlook ของคุณได้

การซิงโครไนซ์จะอัปเดตระเบียนในฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับระเบียนที่มีการซิงโครไนซ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และจะอัปเดตระเบียนที่มีการซิงโครไนซ์ของคุณกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียนในฐานข้อมูล อัปเดตทั้งหมดจะทำในเบื้องหลังและจะไม่รบกวนกับการทำงานของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อคุณหยุดการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ ข้อมูลนั้นจะถูกเอาออกไปจาก Outlook, SharePoint, Windows Live หรือโฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นที่มีการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ตัวอย่างเช่น การเดินทางเพื่อการขาย

ระหว่างการเดินทางเพื่อการขาย คุณได้ไปเยี่ยมลูกค้าและทราบมาว่า ภราดร โรจอนงค์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อได้ออกจากบริษัทไปแล้ว และได้รับ อรอนงค์ วัฒนา เข้ามาทำงานแทน คุณจะต้องลบระเบียนของ ภราดร ออกจากที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณและสร้างระเบียนใหม่สำหรับ อรอนงค์ คุณต้องเข้าสู่ระบบ OWA คลิกระเบียนของ ภราดร แล้วทำการลบ จากนั้นคลิก สร้าง ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับ อรอนงค์ แล้วบันทึกระเบียนใหม่

ภายในสองสามนาที การเปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไว้ใน Outlook บนคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคุณ ภราดร โรจอนงค์ ได้ถูกลบออกไปจากโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ของคุณแล้ว และระเบียนของเขาได้ถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบใน Business Contact Manager for Outlook อรอนงค์ วัฒนา ได้ถูกเพิ่มไว้ในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ของคุณแล้ว แต่ระเบียนของเธอจะเป็น ที่ติดต่อ Outlook ไม่ใช่ระเบียน ที่ติดต่อทางธุรกิจ ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีอยู่เท่านั้นที่จะถูกซิงโครไนซ์ คุณไม่สามารถสร้างระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

หลังจากนี้ คุณจะสามารถตั้งค่าให้ อรอนงค์ วัฒนา เป็นที่ติดต่อทางธุรกิจโดยการทำตามขั้นตอนใน สร้างระเบียน Business Contact Manager จากระเบียนที่ติดต่อ ในภายหลังในบทความนี้

ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณจำเป็นต้องใช้ระเบียนทางธุรกิจทั้งหมดของคุณในขณะเดินทาง คุณสามารถตั้งค่าฐานข้อมูลของคุณให้พร้อมใช้งานบนแล็ปท็อปที่คุณนำไปกับคุณด้วยได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการนำข้อมูลทางธุรกิจของคุณทั้งไปกับคุณ ให้ดูที่ ทำงานแบบออฟไลน์โดยการใช้ Business Contact Manager

ด้านบนของหน้า

การทำให้ที่ติดต่อทางธุรกิจเข้าถึงได้บนอินเทอร์เน็ต

เมื่อต้องการทำงานกับข้อมูลของที่ติดต่อทางธุรกิจไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกระเบียน ที่ติดต่อทางธุรกิจ ทีละระเบียนไปยังโฟลเดอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงที่ติดต่อของคุณแบบระยะไกลได้ แต่คุณจะสูญเสียข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียนใน Business Contact Manager for Outlook และประโยชน์ของการซิงโครไนซ์ เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงระเบียน คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันกับอีกสำเนาหนึ่งของระเบียนด้วยตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานข้อมูลหรือในระเบียนที่คุณได้คัดลอกไว้บนอินเทอร์เน็ตก็ตาม

คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณไปยังโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ได้ ซึ่งจะทำให้พร้อมใช้งานบนอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้ OWA หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ด้วยการเปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ คุณสามารถอัปเดตระเบียนที่ติดต่อได้ในที่เดียว และดูการเปลี่ยนแปลงที่จะปรากฏอยู่ในอีกสำเนาหนึ่งของระเบียนได้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานข้อมูลหรือบนอินเทอร์เน็ต

ฟีเจอร์ การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ จะคัดลอกที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณไปยังโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ที่คุณเลือก และจะปล่อยให้ระเบียนดั้งเดิมคงอยู่ในฐานข้อมูล Business Contact Manager ข้อมูลในทั้งสองสำเนาของระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการอัปเดต ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงระเบียนอย่างไรก็ตาม

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + F

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + B

 3. คลิก ซิงโครไนซ์ แล้วคลิก เริ่มการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

  คีย์ลัด เมื่อต้องการเปิดเมนู ซิงโครไนซ์ ให้กด ALT + M

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการซิงโครไนซ์ ให้เลือกชนิดของโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ที่จะคัดลอกที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณไปไว้

  ตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณใช้ในการเข้าถึงข้อมูลระยะไกล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกโฟลเดอร์ ให้ดูที่ เลือกโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์ ในภายหลังในบทความนี้

 5. ถ้าคุณต้องการให้ที่ติดต่อทางธุรกิจเป็นประเภทที่ระบุในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ให้ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมาย ประเภท ถูกเลือกไว้ แล้วคลิกประเภทที่คุณต้องการ หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 6. คลิก ตกลง

  ที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ของคุณและจะซิงค์ข้อมูลระหว่างโฟลเดอร์ทั้งสองโดยอัตโนมัติ

  ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจจะแสดงไอคอน "ผู้ประกอบธุรกิจ" ไอคอนที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกซิงค์ เพื่อแยกความแตกต่างของระเบียนออกจากที่ติดต่อ Outlook

หมายเหตุ:  เมื่อคุณหยุดการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ข้อมูลนั้นจะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

เลือกโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์

เมื่อคุณเริ่มกระบวนการการซิงโครไนซ์ คุณจะถูกพร้อมท์ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะมีสำเนาระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณอยู่ นี่คือโฟลเดอร์ที่คุณได้ใช้เพื่อเข้าถึงที่ติดต่อ ของคุณบนแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่แล้วเมื่อคุณอยู่ห่างจากสำนักงานของคุณ

หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์นั้นต้องได้รับการกำหนดค่าเพื่อการซิงโครไนซ์ ที่ติดต่อ Outlook

ตัวเลือกโฟลเดอร์ของคุณในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการซิงโครไนซ์ ขึ้นอยู่กับโปรแกรมหรือโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณใช้ในการเข้าถึงข้อมูลระยะไกลและการตั้งค่า Outlook ของคุณ โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook นั้นอาจรวมไปถึงไฟล์ .pst, ไฟล์ .ost, ที่ติดต่อ Windows Live หรือ ที่ติดต่อ SharePoint

ต่อไปนี้คือชนิดของโฟลเดอร์ที่ติดต่อ ที่สามารถใช้เพื่อซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจได้

บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange    คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณเข้าถึงอีเมลของคุณโดยใช้บัญชี Microsoft Exchange Server 2010 ที่ติดต่อทางธุรกิจจะถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์เดียวกันกับโฟลเดอร์ที่คุณใช้สำหรับ ที่ติดต่อ Outlook

ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)    คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการคัดลอกที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณไปยังโฟลเดอร์เดียวกันกับโฟลเดอร์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงที่ติดต่อ Outlook ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้ถ้าคุณเข้าถึงที่ติดต่อของคุณบนมือถือของคุณหรือด้วย Exchange, POP หรือด้วยบัญชีอินเทอร์เน็ตเมลอื่นๆ

บัญชีผู้ใช้ Windows Live    คลิกตัวเลือกนี้เพื่อซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจกับที่ติดต่อ Windows Live ถ้าคุณเข้าถึงที่ติดต่อ Windows Live บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

รายการที่ติดต่อ SharePoint คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณใช้ SharePoint และมีรายชื่อที่ติดต่อบนไซต์ SharePoint ที่คุณเข้าถึง ที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณจะถูกซิงโครไนซ์กับรายชื่อที่ติดต่อ SharePoint ของคุณ

โฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่น คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook อีกหนึ่งโฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้เพื่อซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถซิงโครไนซ์กับบัญชีอีเมลเพียงบัญชีเดียว และชนิดโฟลเดอร์ของที่ติดต่อเดียวในแต่ละครั้ง

 • ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อุปกรณ์นั้นต้องได้รับการกำหนดค่าให้มีการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

คุณสามารถซิงโครไนซ์ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจกับหนึ่งโฟลเดอร์เท่านั้นในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ แม้ว่าคุณได้ซิงโครไนซ์กับโฟลเดอร์อื่นแล้ว เมื่อต้องการเปลี่ยนโฟลเดอร์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าการซิงโครไนซ์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + F

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  คีย์ลัด   เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + B

 3. คลิก การซิงโครไนซ์ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจกับโฟลเดอร์อยู่ ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

  • ถ้าคุณไม่ได้กำลังซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ ให้คลิก เริ่มการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการซิงโครไนซ์ ให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่ติดต่อ

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน ให้ดูที่ เลือกโฟลเดอร์การซิงโครไนซ์ ในบทความนี้

 5. ถ้าคุณต้องการให้ที่ติดต่อทางธุรกิจเป็นประเภทที่ระบุในโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook ให้ปล่อยให้กล่องกาเครื่องหมาย ประเภท ถูกเลือกไว้ แล้วคลิกประเภทที่คุณต้องการ หรือไม่เช่นนั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 6. คลิก ตกลง

  หมายเหตุ:  เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์อื่น ที่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดจะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

หยุดซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + F

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + B

 3. คลิก ซิงโครไนซ์ แล้วคลิก หยุดการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดเมนู ซิงโครไนซ์ ให้กด ALT + M

ระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดที่มีการซิงโครไนซ์จะถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างระเบียน Business Contact Manager จากระเบียนที่ติดต่อ

ระเบียนที่ยึดตามที่ติดต่อทางธุรกิจในฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่มีอยู่แล้วเท่านั้นที่จะมีการซิงโครไนซ์ เมื่อการซิงโครไนซ์ถูกเปิดใช้งาน ที่ติดต่อใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างในโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณที่มีการซิงโครไนซ์จะปรากฏเป็น ที่ติดต่อ Outlook เท่านั้น นอกจากคุณจะคัดลอกหรือย้ายที่ติดต่อไปยัง Business Contact Manager for Outlook

คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อให้เป็นชนิดระเบียนลูกค้าองค์กร หรือที่ติดต่อทางธุรกิจชนิดใดก็ได้ รวมไปถึงชนิดระเบียนแบบกำหนดเองที่คุณได้สร้างขึ้น

หมายเหตุ:  ถ้าคุณย้าย ที่ติดต่อ Outlook ไปยัง Business Contact Manager for Outlook เป็นระเบียนลูกค้าองค์กร คุณจะไม่สามารถซิงโครไนซ์ระเบียนนั้นเพื่อการใช้งานในอินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไป

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกปุ่ม ที่ติดต่อ

 2. คลิกที่ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอกไปยัง Business Contact Manager for Outlook

 3. บน Ribbon ในกลุ่ม ธุรกิจ ให้คลิก สร้างระเบียน

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดระเบียนที่คุณต้องการสร้าง ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก คัดลอกไปยัง Business Contact Manager แล้วคลิกชนิดของระเบียน

  • คลิก ย้ายไปยัง Business Contact Manager แล้วคลิกชนิดของระเบียน

ระเบียนจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูระเบียนใน Business Contact Manager for Outlook ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ Business Contact Manager ให้คลิก การจัดการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ผลกระทบของการสลับไปยังฐานข้อมูลอื่นกับการซิงโครไนซ์

ใน Business Contact Manager for Outlook คุณสามารถทำงานในฐานข้อมูลในเวลาใดๆ ได้เพียงฐานข้อมูลเดียวเท่านั้น

ถ้าคุณจำเป็นต้องสลับไปยังฐานข้อมูลอื่น คุณสามารถทำได้แม้ในขณะที่การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจเปิดอยู่ เมื่อคุณเลือกฐานข้อมูลใหม่ คุณจะถูกถามถึงวิธีที่คุณต้องการจัดการกับระเบียนที่มีการซิงโครไนซ์จากฐานข้อมูลที่คุณกำลังจะออกไป เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

 • เก็บไว้ในที่ติดต่อ Outlook ให้คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเก็บที่ติดต่อที่มีการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ระเบียนที่ติดต่อจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ที่ติดต่อ และจะถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนผู้ประกอบธุรกิจ ระเบียนที่ติดต่อจะไม่ปรากฏในรายชื่อที่ติดต่อทางธุรกิจของคุณในฐานข้อมูลใหม่ของคุณนอกจากคุณเพิ่มระเบียน ระเบียนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้คุณสามารถลบที่ติดต่อที่ถูกซิงค์เหล่านี้ออกจากโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ของคุณได้ในภายหลัง โดยใช้กระบวนการที่อธิบายไว้ใน เอาข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจที่ซิงโครไนซ์ที่นำเข้ามาจากฐานข้อมูลอื่นออก ในภายหลังในบทความนี้

 • ลบจาก ที่ติดต่อ Outlook คลิกตัวเลือกนี้เพื่อลบที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีการซิงโครไนซ์จากโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook ที่ติดต่อทางธุรกิจจะถูกปล่อยให้ยังคงมีอยู่ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้เช่นเดิม

 • นำเข้าไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณ คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดที่มีการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไปยังฐานข้อมูลใหม่ของคุณให้เป็นที่ติดต่อทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ได้กระทำกับที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกนำเข้าจะไม่มีผลกระทบกับระเบียนในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกที่จะนำเข้า ที่ติดต่อทางธุรกิจที่ถูกนำข้าจะไม่ถูกลบออกจากโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ Outlook

กล่องโต้ตอบการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

การซิงโครไนซ์จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติบนฐานข้อมูลใหม่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสลับฐานข้อมูล ดูสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่

ด้านบนของหน้า

สลับฐานข้อมูลในขณะที่มีการซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + F

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + B

 3. คลิก จัดการฐานข้อมูล แล้วคลิกตัวเลือกฐานข้อมูลที่คุณต้องการ

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดเมนู จัดการฐานข้อมูล ให้กด ALT + D

 4. ทำตามขั้นตอนในการสร้างหรือเลือกฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลใหม่

 5. ถ้าโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ มีที่ติดต่อทางธุรกิจที่มีการซิงโครไนซ์อยู่แล้วจากฐานข้อมูล Business Contact Manager กล่องโต้ตอบ การซิงโครไนซ์ที่ติดต่อทางธุรกิจ จะเปิดขึ้น คลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

  • เก็บไว้ในที่ติดต่อ Outlook

  • ลบออกจากที่ติดต่อ Outlook

  • นำเข้าไปยังฐานข้อมูล Business Contact Manager ปัจจุบันของคุณ

 6. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เอาข้อมูลที่ติดต่อทางธุรกิจที่ซิงโครไนซ์ที่นำเข้ามาจากฐานข้อมูลอื่นออก

คุณอาจพบว่าคุณมีระเบียนที่ติดต่อทางธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอยู่ ถ้าคุณได้นำเข้าที่ติดต่อทางธุรกิจจากฐานข้อมูลของคุณก่อนหน้านี้ ใช้กระบวนงานต่อไปนี้เพื่อเอาระเบียนออก

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + F

 2. คลิกแท็บ Business Contact Manager

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดมุมมอง Backstage ของ Microsoft Outlook ให้กด ALT + B

 3. คลิก ซิงโครไนซ์ แล้วคลิก เอาที่ติดต่อที่ถูกลบออกจาก Outlook ออก

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการเปิดเมนู ซิงโครไนซ์ ให้กด ALT + M

ที่ติดต่อที่ถูกลบจะถูกเอาออกจากฐานข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การสมัครใช้งานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเวลาของคุณ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×