การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นสาเหตุให้สัญญาณเสียงเกิดความล่าช้าได้

คุณภาพเครือข่ายที่ต่ำมีผลต่อคุณภาพเสียงการโทรของคุณ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่าย:

  • ถ้าคุณต้องการโทรศัพท์ทางไกล ให้ลองสลับไปใช้โทรศัพท์พื้นฐาน

  • เราไม่แนะนำให้คุณทำการโทรออกผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) หรือเครือข่ายบริการการเข้าถึงระยะไกล (RAS)

.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×