ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเปรียบเทียบฟีเจอร์ทางการศึกษาของ OneNote และสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ

การเปรียบเทียบฟีเจอร์ทางการศึกษาของ OneNote และสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ

ดูและเปรียบเทียบความแตกต่างของฟีเจอร์ระหว่าง OneNote และสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียนของ OneNote บนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

OneNote for Windows 10

OneNote 2016/2013 

OneNote สำหรับเว็บ

OneNote for Mac

OneNote for iPad

OneNote for iPhone

แท็บเล็ต OneNote for Android

โทรศัพท์ OneNote for Android

แทรกรายละเอียดการประชุมจาก Outlook

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เครื่องพิมพ์ ส่งไปยัง OneNote

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เนื้อหาที่ฝังตัว (เช่น YouTube, ฟอร์ม และ Geogebra) 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

การใช้หมึก

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

แท็บวาด

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

แปลงหมึกเป็นรูปร่าง

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เพิ่มและกำหนดสติกเกอร์เอง 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

ตัวแก้โจทย์คณิตศาสตร์แบบทีละขั้นตอน 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

สีหมึกที่ทันสมัย – หมึกสายรุ้ง กาแล็กซี ทอง 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

การป้องกันด้วยรหัสผ่าน 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เส้นบรรทัด  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

ถังรีไซเคิล

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

โปรแกรมช่วยอ่าน

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

บันทึกเสียง  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

บันทึกวิดีโอ  

ไอคอนเครื่องหมายถูก

การซิงค์แบบไลฟ์  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

แทรกฟอร์ม 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

แท็ก 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เร็วๆ นี้

ค้นหาแท็ก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

แท็กแบบกำหนดเอง  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เทมเพลต

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

เครื่องมือค้นคว้า

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

สร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน (ผ่านตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน) 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เพิ่มหรือเอานักเรียนออก (ผ่านตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน) 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เพิ่มหรือเอาครูสอนร่วมออก (ผ่านตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน)  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

จัดการสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน (ผ่านตัวช่วยสร้างสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน)  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

ลิงก์การแชร์สำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแล  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

การรวมงานที่มอบหมายและเกรดด้วย LMS และ SIS

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

แจกจ่ายหน้า (พื้นฐาน) 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

แจกจ่ายหน้า (กลุ่มบุคคลและนักเรียน)  

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

เผยแพร่หน้าบนสมุดบันทึกสำหรับชั้นเรียน  

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

เลิกทำหน้าที่แจกจ่าย  

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ส่วนแจกจ่าย  

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

กลุ่มส่วนแจกจ่าย  

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

แจกจ่ายไลบรารีเนื้อหา

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ตรวจทานงานของนักเรียน (สมุดบันทึกแบบเดี่ยว) 

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

ตรวจทานงานของนักเรียน (บนสมุดบันทึก) 

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไอคอนเครื่องหมายถูก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×